Vanhemmuuteen kuuluu rajojen asettaminen ja niistä kiinni pitäminen silloinkin, kun lapsi tai nuori koettaa niitä venyttää. Murrosikään taas kuuluu oman tilan hakeminen ja itsenäistyminen, ja murrosikäisen vanhemmuuteen se, että tilaa ja vaikutusmahdollisuuksia annetaan pikkuhiljaa lisää.

Miten rajoista ja pelisäännöistä kannattaa sopia?

❤️ Ota nuori mukaan miettimään perheen pelisääntöjä.

❤️ Perustele, miksi tietyistä asioita pidetään kiinni.

❤️ Erota ne asiat, joista ei neuvotella ja ne, joihin nuori saa vaikuttaa.

❤️ Sopikaa pysähdyshetkiä, jolloin katsotte, miten on mennyt ja joissa myös nuori saa esittää toiveita ja palautetta vanhemmilleen.

Kun rajat eivät ole vain ulkoapäin määriteltyjä, nuori todennäköisesti sitoutuu niihin paremmin. Ole kiinnostunut nuoresi kavereista ja verkostoidu mahdollisuuksien mukaan kavereiden vanhempien kanssa. Voisiko teillä olla esimerkiksi yhteinen Whatsapp-ryhmä? Joskus voi olla hyvä keskustella muiden vanhempien kanssa rajoista ja säännöistä. Muista kuitenkin, että perheelläsi saa olla omat pelisäännöt. Anna nuorelle uusia mahdollisuuksia ottaa vastuuta ja pitää sovitusta kiinni, vaikka sovituista rajoista silloin tällöin lipsuttaisiinkin.


Murrosikäisen vanhemmuus on välillä rankkaa ja myös yksinäistä. Monelle vanhempien vertaisverkostojen ylläpito on luontevampaa pikkulapsiaikana, kun leikkitreffit ja hiekkalaatikkohetket tuovat vanhemmat luontevasti yhteen. Myös neuvola on arjessa tukena.

Lapsen kasvaessa monien vertaisverkostot ohenevat. Murrosikä muuttaa paitsi lasta, myös lapsen ja vanhemman suhdetta. Kipinät ja kipuilut kuuluvat asiaan mutta niiden kanssa yksin jääminen voi olla kuormittavaa.  

Kannustamme ottamaan vastaan tukea kasvatustehtävässä sekä puhumaan haasteista ja omasta jaksamisesta ääneen. Jaa ajatuksiasi ja kokemuksiasi ja auta samalla muita samassa tilanteessa tarpovia! 

Tilaa uutiskirjeemme