Työn takana, Erja Stenberg, projektityöntekijä, Takku-hanke

Opiskelijalla voi olla monenlaisia haasteita, jotka haittaavat opintojen etenemistä. Mitä tehdä, kun poissaolot kasaantuvat tai opinnot eivät muuten etene suunnitellusti? 

Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä Gradian ja Aseman Lasten yhteisessä Takku-hankkeessa selvitetään opiskelun esteitä. Takku-ohjaajat toimivat linkkinä oppilaitoksen ja opiskelijan välillä tukien yksilöllisesti, rinnalla kulkien. Aseman Lapsilla hankkeessa työskentelee Erja Stenberg.

Alkukesästä 2019 käynnissä olleen hankkeen kohderyhmää ovat olleet erityisesti sellaiset nuoret, joiden opiskelua päihteidenkäyttö tai mielenterveysongelmat vaikeuttavat. Työssä keskitytään kokonaisvaltaisen arjen hallinnan ja hyvinvoinnin tukemiseen kiinteässä yhteistyössä oppilashuollon ja muiden ammattilaisten kanssa.

– Osalle opiskelijoista riittää se, että joku säännöllisesti kysyy, kuinka sujuu sekä tunne siitä, että on joku luotettava aikuinen, jonka puoleen tarvittaessa kääntyä. Toisten kohdalla taas tarvitaan tiiviimpää läsnäoloa niin opinnoissa kuin arjen hallintaa ja hyvinvointia tukevissa palveluissa, Erja kertoo.

Toiminnan ydintä on ollut yksilöohjaus ja ryhmätoiminta. Hankkeen alusta asti toteutettua digiohjausta on koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa tiivistetty. Viime kuukausina työtä on tehty kasvokkaisten tapaamisten lisäksi verkkotapaamisissa ja puhelimitse. Lisäksi Takku-ohjaajat ovat päivystäneet pari kertaa viikossa virtuaalisessa kohtaamispaikka Discordissa. Nyt joulukuussa Discord-läsnäoloa tiivistetään entisestään ja ohjaajat päivystävät siellä joka arki-iltapäivä.

Osallistumisen kynnystä madalletaan menemällä nuorten luo

Suurin osa asiakkaista on ohjautunut hankkeen piiriin opettajien, opinto-ohjaajien ja kuraattoreiden kautta. Hankkeen työntekijät ovat myös päivystäneet Gradian kampuksilla sekä viikoittain Jyväskylän keskustassa kauppakeskus Forumissa sijaitsevalla nuorten kohtaamispaikka Bostarilla.

Kun ohjaajia on näkynyt Bostarilla, kaupungilla ja Gradian kampuksilla on tieto heidän työstään kiirinyt opiskelijoiden keskuudessa. Se on osaltaan madaltanut kynnystä tarttua ohjaus- ja tukipalveluihin. Joitain asiakkuuksia on käynnistynyt myös suoraan nuorten ajanviettoympäristöihin jalkautumisen kautta.

– Joka jalkautumisessa joku tulee kysymään, ketä te ootte ja miksi te olette täällä. Monet asiakkaista ovat kuulleet meistä kaverilta ennen intensiivisemmän työskentelyn aloitusta. Näin päästään nopeammin asiaan, Erja kertoo.

Usein ensimmäinen askel on löytää arkeen rytmi

Hankkeen asiakkaista monilla on arjen peruspalikoissa kuten säännöllisessä syömisessä ja nukkumisessa haasteita. Ensimmäinen askel onkin usein lähteä liikkeelle siitä, että unirytmi saadaan kuntoon.

Sen jälkeen voidaan yhdessä lähteä rakentamaan polkua takaisin aktiivisen opiskelun pariin sekä löytää myös vapaa-ajalle mielekästä ja hyvinvointia tukevaa ajanvietettä. Monet taistelevat arjessaan sosiaalisen jännittämisen, ahdistuneisuuden sekä yksinäisyyden kokemusten kanssa.

– Monet asiakkaistamme eivät tiedä, millaisia palveluita on tarjolla ja millaisiin tukiin on oikeus. Iso osa työstä on tsempata ja tukea palveluiden vastaanottamisessa.

Tarvittaessa Takku-ohjaajat saattavat nuoria heidän tilanteitaan tukeviin tapaamisiin, esimerkiksi psykologin vastaanotolle. Usein auttaa, että nuoren kanssa käydään ennen tapaamista läpi, mitä vastaanotolla todennäköisesti tapahtuu. Näin saadaan jännitystä purettua.

Nuorten kanssa työskentelyn lisäksi vahvistetaan opetushenkilökunnan valmiuksia

Takku-ohjaajat ovat saaneet kiitosta siitä, että ilmapiiri ohjauksessa on sellainen, että mietityttävät asiat on helppo ottaa puheeksi. Kaikki lähtee kohtaamisesta ja kuulumisten kysymisestä.

– Työssäni palkitsevaa on, kun on saanut luotua sellaisen suhteen nuoreen, että hän rohkaistuu kertomaan huolistaan ja toiveistaan. Iloiset moikkaukset vapaa-ajalla saavat tuntemaan, että jossain on onnistunut.

Nuorten kanssa työskentelyn lisäksi hankkeessa on vahvistettu opetus- ja ohjaushenkilökunnan taitoja nuorten kohtaamisessa ja ohjaamisessa. Työpajatoiminnalla on vahvistettu päihde- ja mielenterveysongelmien riittävän varhaista tunnistamista ja osaamista ohjata nuoret tarvittavan tuen piiriin.

– Opettajan ei tarvitse osata hoitaa nuoren tilannetta yksin. Hän on usein kuitenkin ensimmäisiä, jotka havaitsevat huolen ja siksi tärkeässä roolissa nuoren avun saannin käynnistymisessä.

Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) avustuksella, ja se on käynnissä maaliskuuhun 2021.

Työn takana -juttusarja on osa Aseman Lapset ry:n 30-vuotisjuhlavuotta. Sarjassa esitellään Aseman Lasten toimintaa työntekijöiden näkökulmasta. Järjestössä on töissä 40 nuoriso-, kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaista. Tilaa uutiskirjeemme: https://asemanlapset.fi/fi/uutiskirje 

Tilaa uutiskirjeemme