Eri puolilla Suomea toimivien Walkersien vuosi 2021 oli työntäyteinen, ja kaikille tutuksi tullut korona toi siihen omat haasteensa. Niistä huolimatta Walkerseissa pystyttiin vastaamaan nuorten tarpeeseen tulla nähdyksi ja kuulluksi.

 

Pitkäaikaista Walkers-toimintaa toteutetaan sopimusperusteisesti 11 paikkakunnalla eri puolilla Suomea, minkä lisäksi Aseman Lapset ry vastaa Helsingin Walkers-kahvilasta sekä pääkaupunkiseudulla operoivasta Walkers-bussista. Pitkäaikaisen toiminnan lisäksi eri puolilla maata toimii vaihtuvin aluein viisi Walkers-autoa eli Wautoa osana Walkers on Wheels 2 -hanketta. 

 

Turvallisten aikuisten tarve on suuri – siihen Walkersit vastaavat  

Walkers-toiminnan keskiössä ovat kohtaamiset turvallisten aikuisten ja nuorten välillä. Nuoria kohtaavat sekä paikalliseen taustayhteisöön työsuhteessa olevat ammattilaiset, muut paikalliset ammatilliset yhteistyökumppanit että ennen kaikkea vapaaehtoisina toimivat turvalliset aikuiset eli Waparit. 

Koronavuosi on vaikuttanut nuorten jaksamiseen ja aikuisten tarve on suuri. Kohtaamisia on tarjottu nuorille alueella olevien rajoitusten mukaisesti, esimerkiksi jalkautumalla nuorten pariin turvavälit säilyttäen. Nuoria ei jätetä vastaisuudessakaan, valtakunnallinen Walkers-toimintavastaava Minna Lahtela kertoo.  

Nuoret kokivat lokakuussa 2021 teetetyn palautekyselyn perusteella, että Walkers-toiminnassa heidän on mahdollista puhua aikuisten kanssa itselleen merkityksellisistä asioista ilman, että heidän tarvitsee pelätä leimautumista tai lokeroiduksi tulemista. Nuorten mielestä Walkers-toimintaan jokainen nuori on tervetullut omana itsenään ja Walkers on turvallinen paikka vapaa-ajan viettoon. 

Walkers-toiminnassa keskiössä ei ole nuorten aktivoiminen, vaan tarkoituksena on tarjota kokemus yhteisöstä, jossa keskeistä on toisten seurassa viihtyminen. Kyselyn tulosten perusteella Walkers-toimintaan osallistuvat nuoret arvostavatkin kohtaamisia turvallisten aikuisten kanssa ja käyvät keskusteluja arkipäiväisten asioiden lisäksi mielellään myös haastavammista teemoista: mielenterveydestä, ongelmista koulussa, kiusaamisesta, itsenäistymisestä ja omasta identiteetistä. Koronatilanne on entisestään lisännyt nuorten tarvetta tulla nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi omana itsenään.

 

Vapaaehtoiset aikuiset arvostavat toiminnan yhteisöllisyyttä 

Walkersissa mukana olevat vapaaehtoiset aikuiset arvostavat yhteistoimintaa paikallisten nuorisoalan ammattilaisten kanssa, kuulumista samanhenkisten aikuisten yhteisöön sekä verkostoitumista valtakunnallisesti muiden Walkers-toimijoiden kanssa.  

Vapaaehtoisille tehdyn kyselyn perusteella Walkersissa toimiminen on heidän mielestään mielekästä ja palkitsevaa, jopa siinä määrin että lähes tulkoon kaikki vapaaehtoiset ovat valmiita suosittelemaan toimintaa omille ystävilleen ja tuttavilleen. 

Vapaaehtoisten aikuisten merkitys Walkers-toiminnalle on äärimmäisen suuri. Paitsi että he tarjoavat kohtaamisissa nuorille korvaamattoman arvokkaita näkökulmia elämään, ovat he myös omalla panoksellaan mahdollistamassa toiminnan järjestämisen eri puolilla Suomea, Walkers-vapaaehtoistyön koordinaattori Miikka Kortelainen kertoo. Haluatko Walkers-vapaaehtois
eksi?

Voit hakea Walkers-toimintaan turvalliseksi aikuiseksi osoitteessa walkers.fi.  Waparit tekevät rentoa ja merkityksellistä vapaaehtoistyötä 13–17-vuotiaiden nuorten parissa koulutettujen nuorisotyön ammattilaisten kanssa. Hyväksytyille hakijoille järjestetään koulutus. Walkers-toimintaan voit tutustua tarkemmin täältä. 

Hae vapaaehtoiseksi
.


Lainaukset on poimittu syksyllä 2021 toteutetuista Walkers-toiminnassa mukana olleiden nuorten ja vapaaehtoistyöntekijöiden kyselyistä, joihin vastasi 264 nuorta ja 62 vapaaehtoistyöntekijää.

 

 

 

 

 

 

 

Tilaa uutiskirjeemme