Wautojen avulla toteutettava liikkuva nuorisotyö on oiva mahdollisuus nuorten tavoittamiseen tilanteessa, jossa aluekehitys ja nuorisotyön toimintaympäristöjen monipuolistuminen vaativat uusien ratkaisujen etsimistä esimerkiksi kiinteiden tilojen rakentamisen sijaan.

Wautot eli nuorten kohtaamispaikoiksi muunnetut asuntoautot ovat Aseman Lapset ry:n hallinnoimia ja paikallisten toimijoiden käyttämiä liikkuvan nuorisotyön työvälineitä. Wauto toimii yhdellä paikkakunnalla sovitun mittaisen ajanjakson. Tänä aikana paikalliset toimijat, yleensä kunnallinen nuorisotyö yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, ottavat haltuun liikkuvaa ja kohtaavaa nuorisotyötä, ja saavat näin tietoa paikkakunnan nuorten tilanteesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä.

Osoitetuilla varoilla pystytään jatkamaan aiemmin kehittämishankkeena toiminutta Walkers on Wheels -toimintaa osana valtakunnallista Walkers-toimintaa.

– Liikkuvalle nuorisotyölle niin haja-asutusalueilla kuin suurissa kaupungeissakin on valtava ja alati kasvava tarve. Olemme todella iloisia, että pystymme nyt kehittämisen ja kokeilujen jälkeen alkaa todella juurruttamaan työmuotoa sekä tarjoamaan useammille paikkakunnille mahdollisuutta päästä kokeilemaan työmuodon sopivuutta, iloitsee valtakunnallinen Walkers-toimintavastaava Minna Lahtela Aseman Lapsista.

– Wautoilla on pystytty tavoittamaan ja kohtaamaan sellaisia nuoria, jotka ovat eri syistä jääneet tai jättäytyneet muiden nuorille tarkoitettujen palveluiden ulkopuolelle. Wautojen kautta pystytään myös muodostamaan kokonaiskuvaa nuorten hyvinvoinnista ja sitä haastavista tekijöistä paikkakunnalla, Lahtela jatkaa.

Toimintaa jatketaan Aseman Lapsissa nyt 4–5 wautolla. Pyörät jatkavat pyörimistään välittömästi jo tammikuussa. Ilvekseksi nimetty auto jatkaa toimintaansa Kotkassa, Tiikeri Varkaudessa ja Leopardi Ahvenanmaalla. Pantterin ja Puuman sijoituspaikat päätetään alkuvuodesta.

– Hyvä esimerkki kehittämishankkeen onnistumisesta on se, että kokeilujakson hyvistä kokemuksista johtuen esimerkiksi Sodankylä on päättänyt hankkia oman Wautonsa Savonlinnan, Kotkan ja Haminan tapaan, kertoo Lahtela.

Paikallisten toimijoiden mukaan liikkuva menopeli maantieteellisesti laajassa kunnassa on ollut tuloksekasta, ja tukee erinomaisesti nuorille suunnattuja kunnan palveluita.

– Tällaiset liikkuvat yksiköt ovat helppo, kustannustehokas ja konkreettinen tapa kohdata nuoria, tehdä nuorisotyötä yhdenvertaisemmin sekä tarvittaessa tarttua paikkakunnan nuorisoilmiöihin, sanoo Lahtela.

Parhaimmillaan liikkuvalla nuorisotyöllä pystytään saavuttamaan pitkäaikaisia vaikutuksia paikkakunnan kehitykseen. Liikkuva nuorisotyö on myös konkreettinen teko nuorten yhdenvertaisuuden parantamiseksi, sillä kaikilla nuorilla ei ole mahdollisuutta tulla nuorisotilalle tai kohtaamispaikkaan ja kohdata nuorisotyöntekijöitä tai muita turvallisia aikuisia. Siksi nuorisotyön ammattilaiset ja koulutetut vapaaehtoistyöntekijät liikkuvat sinne, missä nuoret ovat.

Auto ja nuorisotyöntekijät
tuovat turvallisuuden tunnetta julkiseen tilaan

Nuoruus on harvoin helppoa, ja tämän päivän nuorilla sitä varjostavat vielä valtavat maailmanlaajuiset ongelmat. Kotimaisina ilmiöinä esimerkiksi väkivalta, päihteiden käyttö, kiusaaminen, liikennekulttuurin höllentyminen ja mielenterveyden haasteet nostavat päätään. Siksi on tärkeää, että nuorisotyö on läsnä nuorten arjessa, ja että nuoret saavat tulla kohdatuiksi turvallisesti.

Nuoret myös liikkuvat yhä enemmän, ja siksi nuorisotyön turvallisten aikuisten on oltava siellä missä nuortenkin: kauppakeskuksissa, kaduilla, puistoissa ja koulujen pihoilla. Liikkuvaa nuorisotyötä toteutetaan eri tavoin, kuntakohtaisiin alueellisiin tarpeisiin perustuen. Toisaalla viedään aktiviteetteja maaseutualueille, toisaalla kohdataan ja jututetaan esimerkiksi päihteitä käyttäviä nuoria keskustoissa.

Liikkuva nuorisotyö on oiva mahdollisuus nuorten tavoittamiseen tilanteessa, jossa aluekehitys ja nuorisotyön toimintaympäristöjen monipuolistuminen vaativat uusien ratkaisujen etsimistä esimerkiksi kiinteiden tilojen rakentamisen sijaan.

Wauto-toimintaan liittyneessä liikkuvan nuorisotyön tutkimushankkeessa tehtiin vuonna 2021–2022 osallistuvaa havainnointia ja seurattiin toimintaa useissa eri kunnissa Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Nuorisotutkimusverkoston yhteisessä elokuussa julkaistussa liikkuvan nuorisotyön tutkimusraportissa “Liikkuen läsnä – hetkessä teille”. Aseman Lapset ry on vuodesta 2015 alkaen toteuttanut hankemuotoista Walkers-auto eli Wauto-toimintaa, jossa kunnat ovat päässeet kokeilemaan nuorten kohtaamispaikaksi muunnetulla matkailuautolla liikkuvaa työotetta ja kokeilun jälkeen usein myös kehittämään edelleen omaa toimintaansa.

Liikkuvassa nuorisotyössä auto, usein matkailu- tai pakettiauto, on erityisyys, jonka avulla nuorisotyöllisen, turvallisen tilan luominen mahdollistuu sinne, missä nuoret ovat, mutta missä tilaa ei ole. Auto ja nuorisotyöntekijät tuovat myös turvallisuuden tunnetta julkiseen tilaan. Useilla paikkakunnilla toimintaan liittyy kutsuperiaate eli nuoret voivat sosiaalisen median avulla toivoa nuorisotyön tulevan heidän luokseen.

Kansanedustaja Merja Kyllönen ja Aseman Lasten Minna Lahtela, Christian Wentzel, Niilo Karjalainen, Roy Pietilä ja Tuomo Kantele.

.

”Tänä aikana nuorten hätä ja huoli näkyvät selvästi. He, jotka kohtaavat nuoria, juttelevat heidän kanssaan ja voivat kertoa heille, että yhdessä mennään eteenpäin ja selvitään, ovat kultaakin kalliimpia. Kiitos, kun olette sellaisia kuin olette, jatkakaa!”, kannusti kansanedustaja Merja Kyllönen (vas.) nuorten parissa töitä tekeviä Walkers on wheels -hankkeen ”loppuseminaarissa” torstaina Helsingissä.

Pantteri-wauto jouluna 2021 Kokkolassa

Minna Lahtelan profiilikuva

Minna Lahtela

valtakunnallinen Walkers-toimintavastaava, kouluttaja
  • Walkers Suomi
  • Walkers-autot

Walkers-toiminta on Aseman Lapset ry:n kehittämää ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, joka perustuu vapaaehtoisten aikuisten antamaan aikaan ja läsnäoloon. Wauto-toiminta on ollut tähän mennessä osa Walkers On Wheels 2 -hanketta, joka kehittämishankkeena päättyy vuoden 2022 lopussa. Hanke on rahoitettu veikkausvoittovaroin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella sekä Brita Maria Renlund säätiön, Eevi ja Emil Tannisen säätiön ja Osuuspankin avustuksella. www.walkers.fi


Aseman Lapset ry:n perustehtävä on lasten ja nuorten turvallisen kasvun sekä perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen torjuminen. Järjestön toimintaa ohjaavat avoimuus, inhimillisyys ja läsnäolo, ja sen yhtenä tarkoituksena on lisätä aikuisten läsnäoloa nuorten arjessa.   Aseman Lasten luonteeseen kuuluu nopea reagoiminen nuorten elämässä tapahtuviin muutoksiin. Toiminnassa luodaan aktiivisesti kumppanuuksia monenlaisten, joskus yllättävienkin yhteistyötahojen kanssa. Toiminnassa yhtenä lähtökohtana on, että esimerkiksi nuorten päihteidenkäyttö, väkivaltaisuus ja rikokset ovat oireita, joihin aikuisten on tärkeä tarttua. Järjestössä työskentelee yli 40 kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaista. Työhön kuuluu tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamista, koulukiusaamiseen puuttumista, nuorten kohtaamista julkisissa tiloissa, sovittelua, tukemista rikoskierteiden katkaisussa sekä rinnalla kulkemista monenlaisissa haastavissa elämäntilanteissa. www.asemanlapset.fi

Tilaa uutiskirjeemme