Nuoruus itsessään on elämän rikosaktiivisinta aikaa, ja useimmille nuorille rikokset ovat satunnaisia. Satunnaiseen rikokseen kevyt puuttuminen, kuten puhuttelu, on usein riittävä interventio.

Pitkäkestoiset ja intensiiviset interventiot tulisi sen sijaan suunnata siihen pieneen joukkoon nuoria, jotka tekevät vakavia ja toistuvia rikoksia. Toistuvien ja vakavien rikosten taustalla on usein altistavia riskitekijöitä, kuten vaikea perhetilanne, neuropsykiatrisia erityispiirteitä tai päihderiippuvuutta.

Pirstaloituneen palvelujärjestelmän kyvyt vastata vakavasti rikoksilla oireilevien nuorten tilanteisiin on havaittu tutkimuksissa puutteelliseksi. Kohderyhmän kanssa työskentelyyn on olemassa paikallisia hyviä toimintamalleja, kuten Aseman Lasten Pasila-toiminta ja Ripa-hanke sekä oikeusministeriön rahoittamat rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallipilotit Rovaniemellä, Oulussa, Turussa ja Vantaalla.

Nyt julkaistu Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi -verkkokoulutus kokoaa yhteen ja levittää eri puolilla Suomea olevaa tietoa vakavasti rikoksilla oireilevien nuorten kanssa työskentelystä. Tavoitteena on vahvistaa erityisesti korjaavaa rikoksentorjuntatyötä tekevien ammattilaisten valmiuksia työskennellä rikoksilla oireilevien nuorten ja heidän lähipiiriensä kanssa.

Kaiken keskiössä on monialaisuus

Monialaisuus näkyy verkkokoulutuksessa monin tavoin alkaen sen nimestä. Se on koulutuksen läpileikkaava teema kuin myös työskentelytapa, jolla koulutus on rakennettu.

Tietoa Aseman Lasten ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteiseen koulutukseen on kerätty muun muassa yhteistyökumppaneiden kanssa eri paikkakunnilla järjestetyissä dialogisissa keskustelutilaisuuksissa.

Verkkokoulutus koostuu videoluennoista ja -puheenvuoroista, joita on ollut tuottamassa 30 ammattilaista ja asiantuntijaa, jotka työskentelevät nuorisorikollisuuden parissa, muun muassa tutkijoita, sosiaali-, rikosseuraamus- ja kasvatusalan ammattilaisia, nuorisotyöntekijöitä, kokemusasiantuntijoita, poliisi, syyttäjä ja lääkäri.

Videoissa käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi nuorisorikollisuus ja sen taustatekijät, desistanssi eli rikollisuudesta irrottautuminen, nuorisorikollisuuden palvelujärjestelmä ja eri ammattilaisten roolit, monialainen yhteistyö nuorisorikollisuuden parissa, arvostava ja erityispiirteet huomioiva kohtaaminen sekä kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten työparityö.

Kehitä valmiuksiasi kohdata vakavia ja toistuvia rikoksia tekeviä nuoria – maksuttomasti

Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi verkkokoulutus soveltuu sosiaali-, terveys-, turvallisuus- ja rikosseuraamusalan ammattilaisille sekä aihepiiristä kiinnostuneille sidosryhmille.

Koulutus on saatavilla ilmaiseksi Laurea-ammattikorkeakoulun verkkokampuksella YAMK-opintona. Viiden opintopisteen laajuinen koulutus on mahdollista suorittaa itsenäisesti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta, eli se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi työn ohessa suoritettavaksi.

Koulutuksen käytyäsi osaat muun muassa havaita nuoria vakavalle ja toistuvalle rikoskäyttäytymiselle altistavia tekijöitä sekä nuorisorikollisuutta ilmiönä. Opit yhdistämään tietoa rikosoireilun taustatekijöistä arvostavaan kohtaamiseen nuoren ja tämän perheen kanssa sekä kehittämään erilaisia rikoksettomaan ja päihteettömään elämäntapaan tukevia menetelmiä, palveluita ja moniammatillisia yhteistyöverkostoja nuorille.

Kiinnostuitko? Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan kurssille Laurean verkkosivuilla.

Koulutuskokonaisuuden julkaisuwebinaarin tallenne on katsottavissa täällä.

Verkkokoulutus on rakennettu Aseman Lapset ry:n NUKO eli nuorisorikollisuuden koulutuskokonaisuus -hankkeen aikana. Hanketta rahoitti oikeusministeriö vuosina 2022–2023.   

Oranssilla pohjalla musta teksti: Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi -verkkokurssi. Kehitä valmiuksiasi kohdata vakavia ja toistuvia rikoksia tekeviä nuoria Laurean verkkokampuksella –ilmaiseksi! Lisätietoa: www.asemanlapset.fl/nuko Oikealla kuvituskuva, jossa palapelin paloja. Yläkulmassa kämmen, jonka etusormi koskettaa yhtä palaa. Alla Aseman Lasten, oikeusministeriön, Laurean ja Nuorisorikollisuuden koulutuskokonaisuuden logot.

.

.

Koulutuskokonaisuuden esittelyvideo

Tilaa uutiskirjeemme