Tilaisuudessa ääneen pääsivät Tyttötyön projektityöntekijä Maarit Taipalinen, kasvattaja Taina Viikari Walkers-bussilta sekä nuorisotyön vaikuttamisen asiantuntija Heta Hölttä Seta ry:stä.

Asiantuntijat toivat esiin muun muassa sen, kuinka koulujen seksuaalikasvatuksen tasossa on suurta vaihtelevuutta. Aukkojen paikkaamisessa nuorisotyöllä on merkittävä rooli. Kokemuksen mukaan nuorten tiedontarve on suuri ja osalla myös vääristyneitä käsityksiä esimerkiksi siitä, milloin oma tai muiden toiminta täyttää rikoksen tunnusmerkit. Osalla nuorista on suurempi riski joutua kaltoinkohtelun kohteeksi. Jos lapsuudessa on ollut turvallisen aikuisen läsnäolon aukko, voi se nuoruudessa ilmetä holtittomana seksuaalisena käytöksenä.

Vaikka nuoret saisivatkin hyvät tiedot koulusta tai kotoa, nuorisotyöllä voidaan vahvistaa kasvuilmapiiriä, jossa on tilaa monenlaiselle olemiselle. Nuorisotyöntekijöillä on hyvät mahdollisuudet olla nuorille niitä aikuisia, joiden kanssa seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista on turvallista puhua.

Konkreettisena vinkkinä asiantuntijat muun muassa totesivat, että on hyvä pyrkiä olemaan aito eikä liikaa piiloutua ammattiroolin taakse. Omien ennakkoluulojen tarkastelu on myös tärkeää. Kaikkea ei tarvitse tietää, ja oman tietämyksen rajat voi hyvin myös nuorille myöntää. Asiaa voidaan selvittää yhdessä tai aikuinen palata asiaan myöhemmin.

Toisinaan nuoret voivat testata, nolostuuko tai suuttuuko aikuinen seksiin liittyvistä kysymyksistä ennen kuin he uskaltavat jutella niistä tarkemmin. Joskus nuori taas tietää aikuista paremmin – ja saa onnistumisen kokemuksen, kun pääsee lisäämään aikuisen tietoa. Rohkeasti siis keskustelemaan seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista. Pidetään tuntosarvet esillä ja pyritään näkemään myös nuorten juttelun tarve rivien välistä!

Aseman Lasten Tyttötyö-projektissa on työskennelty 13–21-vuotiaiden tyttöjen seurustelu- ja seksuaaliterveyden, muun muassa omien rajojen tunnistamisen ja turvataitojen vahvistamiseksi. Tyttöjen kanssa on sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyllä käsitelty muun muassa rajatonta seksuaalisuutta, seksuaalisen identiteetin etsimistä ja haasteellisia ystävyyssuhteita. Lisäksi on järjestetty erilaisia työpajoja, kuten eroa ja surua käsittelevä rakkauspaja. Työtä rahoittaa Eva Ahlström Säätiö -Stiftelse -Foundation.

Tilaa uutiskirjeemme