Nuoret liikkuvat yhä enemmän ja nuorisotyön turvallisten aikuisten on oltava siellä missä nuortenkin; kauppakeskuksissa, kaduilla, puistoissa ja koulujen pihoilla. Liikkuvaa nuorisotyötä toteutetaan eri tavoin, kuntakohtaisiin alueellisiin tarpeisiin perustuen. Toisaalla viedään aktiviteetteja maaseutualueille, toisaalla kohdataan ja jututetaan nuoria keskustoissa.  Liikkuva nuorisotyö on yksi mahdollisuus nuorten tavoittamiseen tilanteessa, jossa aluekehitys ja nuorisotyön toimintaympäristöjen monipuolistuminen vaativat uusien ratkaisujen etsimistä esimerkiksi kiinteiden tilojen rakentamisen sijaan.

Auto luo nuorisotyöllisen kohtaamisen tilan

Liikkuvan nuorisotyön tutkimushankkeessa tehtiin osallistuvaa havainnointia ja seurattiin Aseman Lasten Wauto-toimintaa useissa eri kunnissa. Aseman Lapset ry on vuodesta 2015 alkaen toteuttanut hankemuotoista Walkers-auto eli Wauto-toimintaa, jossa kunnat ovat päässeet kokeilemaan nuorten kohtaamispaikaksi muunnetulla matkailuautolla liikkuvaa työotetta ja kokeilun jälkeen usein myös kehittämään edelleen omaa toimintaansa.

Liikkuvassa nuorisotyössä auto, usein matkailu- tai pakettiauto, on erityisyys, jonka avulla nuorisotyöllisen, turvallisen tilan luominen mahdollistuu sinne, missä nuoret ovat, mutta missä tilaa ei ole. Auto ja nuorisotyöntekijät tuovat myös turvallisuuden tunnetta julkiseen tilaan. Useilla paikkakunnilla toimintaan liittyy kutsuperiaate eli nuoret voivat sosiaalisen median avulla toivoa nuorisotyön tulevan heidän luokseen. Liikkuvassa nuorisotyössä havainnoidaan ja muodostetaan tilannekuvaa paikkakunnan nuorisokulttuurisesta maisemasta ja tehdään usein myös ennaltaehkäisevää työtä nuorten parissa.

Mitä liikkuva nuorisotyö tarkoittaa ja mikä sen rooli on nuorille?

Tutkimushankkeessa määriteltiin mitä liikkuva nuorisotyö on ja miten se asettuu kunnallisen nuorisotyön kehykseen erilaisissa ympäristöissä: mitä mahdollisuuksia ja haasteita kulkuväline tuo nuorisotyöhön ja mitä nuoret itse ajattelevat liikkuvasta nuorisotyöstä. Liikkuvan nuorisotyön käsite määriteltiin yhdessä kentän toimijoiden kanssa. Lisäksi tutkimusaineistoina käytettiin haastatteluja ja erilaisia dokumentteja.

Tutkimukseen haastateltujen nuorten mielestä liikkuva, luokse tuleva nuorisotyö on tärkeä ja kannatettava. Erityisesti viileinä vuodenaikoina lämmin tila on nuorten mieleen. Lisäksi nuoria miellyttää sitoutumattomuus ja se, että usein toiminnassa ei ole tarve tehdä mitään erityistä vaan voi vain olla ja hengailla.

 

Mitä on liikkuva nuorisotyö?

.

Lisätiedot

Hankkeen kotisivut: https://liikkuvannuorisotyontutkimus.humak.fi/

Tutkija Aino Tormulainen, Humanistinen ammattikorkeakoulu aino.tormulainen@humak.fi  p. 0400 349335

Tutkijatohtori Eila Kauppinen, Nuorisotutkimusverkosto eila.kauppinen@nuorisotutkimus.fi p. 044 4165335

Tilaa uutiskirjeemme