Harva asia on tärkeämpää kuin suhteemme omiin lapsiimme. Tiedämme, että vahva side lapsen ja vanhemman välillä on paras lähtökohta tasapainoiselle kasvulle sekä pohja turvalliseen ja itsenäiseen aikuisuuteen. Tämä onkin ABC-ryhmätapaamisten tärkein sisältö.

 

ABC sisältää neljä ryhmätapaamista, joissa jokaisessa käydään läpi yksi keskeinen teema. Ryhmätapaamisten ohjaajina toimii kaksi koulutettua ohjaajaa. Ryhmä on kaksikielinen, eli käytössä on ruotsi ja suomi, jotta kaikilla vanhemmilla olisi mahdollisuus keskustella omalla äidinkielellään. Ryhmä on tarkoitettu vanhemmille, joilla on 3–12 vuotiaita lapsia.

Ryhmä kokoontuu klo 16.30–20 keskiviikkona 7.2., keskiviikkona 14.2., tiistaina 5.3. sekä tiistaina 19.3. Aseman Lasten tilassa Rautatientorilla. Emme valitettavasti pysty järjestämään lastenhoitoa tapaamisten ajaksi.

Tapaamisten aikana käydään läpi ryhmäläisten omia kokemuksia, sekä sovelletaan tutkimuksiin perustuvaa tietoa. Oppeja ja oivalluksia otamme mukaamme kotiin pienten harjoitusten muodossa, joita harjoittelemme yhdessä perheen kanssa tapaamisten ohessa.

Tapaamisten teemat:

OSOITA RAKKAUTTA. Miten saamme lähisuhteemme toimimaan hyvin?

AIKAA YHDESSÄ. Miten vaikutamme toisiimme arjen vuorovaikutuksessa?

NÄYTÄ ESIMERKKIÄ. Miten rauhallisen vanhemmuuden ajatusta voisi ottaa käyttöön arjessa? Miten stressi voi vaikuttaa vanhemmuuteen ja miten suuttumusta voi hallita?

RIITOJEN VALITSEMINEN. Miten saada huuto ja haukkuminen vähentymään perheessä? Mitkä taistelut ovat välttämättömiä ja mitkä sellaisia, joita voimme välttää?

 

Tule mukaan!

 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: gabriela.langinauer@asemanlapset.fi

 

 


 

Alla barn i centrum – ABC Föräldragrupp

DITT VIKTIGASTE MÖTE Hur vill du att ditt barn skall komma ihåg dig om 20 år?

 

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Programmet har utvecklats i Sverige på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut, i samarbete med Stockholms stad och Karolinska institutet. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling, FN’s barnkonvention samt föräldrars behov. ABC har utvärderats av Karolinska Institutet. Resultaten visar att ABC har positiva e­ffekter på upplevd föräldrakompetens samt på föräldrars upplevelse av barns utveckling och hälsa.

Alla är vi experter på föräldraskap. Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur man åstadkommer det. De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov.

Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn? En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

Värdefulla timmar. ABC består av fyra gruppträ­ffar kring varsitt tema. Gruppträ­ffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare. Alla är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. Gruppen är tvåspråkig, handledarna använder både finska och svenska under träffarna.

Gruppen träffas varannan tisdag kl. 16.30-20 onsdag 7.2, 1 onsdag 14.2, tisdag 5.3 och tisdag 19.3 i Stationens barns utrymmen på Järnvägsstationen. Vi har tyvärr inte möjlighet att ornda barnpassning under träffarn.

På trä­ffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma, mellan trä­ffarna.

VISA KÄRLEK Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

VARA MED Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

VISA VÄGEN Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

VÄLJA STRIDER Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på̊ hur ABC kan användas i vardagen.

Hur vill du att ditt barn skall komma ihåg dig?

Blev du intresserad?

Anmäl dig till gabriela.langinauer@asemanlapset.fi

ABC-ryhmän mainos
ABC-föräldratreffar

Tilaa uutiskirjeemme