Aseman Lapset ry on kokeillut syksystä 2020 alkaen kokemusasiantuntijuuden mahdollisuuksia osana Pasila-hankettaan. Pasila-hankkeessa keskitytään nuorten pitkittyneiden rikoskierteiden katkaisuun monialaisesti yhteistyössä Helsingin poliisilaitoksen nuorisoryhmän sekä lastensuojelun kanssa.

Laurea-ammattikorkeakoulussa Keijo-koulutuksen saaneiden rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden työparius on Pasila-hankeen työntekijöiden mukaan tuonut huomattavaa lisäarvoa nuorten kohtaamiseen.

Tuntityöntekijöinä ”keijot” eli kokemusasiantuntijat ovat olleet mukana tapaamassa päihdekierteessä olevia nuoria, joiden kohtaamisessa kokemustieto ja päihteidenkäytön seuraukset ovat vaikuttaneet nuoriin uudella tavalla. Nuoret ovat saaneet ymmärrystä ja tasavertaisuuden kokemusta tavalla, jota ammattilais-asiakas-asemassa käydyillä keskusteluilla ei ole aina mahdollista tavoittaa. Nuori on esimerkiksi päässyt irti huumeiden piikittämisestä useaksi kuukaudeksi ja saanut toivoa itsekin toimivansa joskus toipumisen jälkeen kokemusasiantuntijana. Myös perheen tapaamisissa kokemusasiantuntija on pystynyt oman kokemuksensa kautta tuomaan uutta näkemystä perheen sisäiseen dynamiikkaan.

Uusimpana kokeiluna Pasila-hankeessa on ollut Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa yhteistyö, jossa osana yhdyskuntapalvelua nuoren kanssa työskentelee strukturoidun Friends-tunnetaito-ohjelman työntekijä, Pasila-työntekijä sekä rikostaustan omaava Keijo-kokemusasiantuntija.

Kokeilu on vielä aluillaan, mutta ensimmäisten tapaamisten jälkeen olemme jo havainneet, miten tärkeää nuorelle on saada kuulla kokemusasiantuntijan tarina omasta elämästään sekä kamppailusta yhteiskuntaan palaamisen kanssa. Tätä kautta on myös nuoren ollut helpompi miettiä omaa toimintaansa sekä niitä syitä, jotka ikävään tilanteeseen ovat johtaneet.

Jokaisessa tapaamisessa nuoren kanssa on teema, joka päätetään edellisen kerran päätteeksi.

Erilaisia työparikokeiluja tullaan jatkamaan osana Aseman Lapset ry:n toimintaa ja toivomme, että tulevaisuudessa saisimme myös työyhteisöömme kokoaikaset kokemusasiantuntijat eli keijot. Tuntityöntekijöinä tuotu lisäarvo on jo sinällään merkityksellistä, mutta jatkossa mietimme myös mahdollisuuksia tuoda kokemusasiantuntijoita tasavertaiseen osallistamiseen osana työyhteisöä sekä kaikkia monialaisia verkostoja, joissa luonnollisesti toimimme.

Lisätietoja asiasta antavat:

Nina Liuko, kasvattaja, Pasila-hanke
Jari Raikunen, kasvattaja, Pasila-hanke
Timo Kyllönen, kasvattaja, Pasila-hanke
Julia Saarholm, tutkimuskoordinaattori ja kouluttaja
Pietro Saari, Keijo-kokemusasiantuntija
Minttu Oinonen, suunnittelija-kouluttaja, Friends-toiminta

Tilaa uutiskirjeemme