Aseman Lapset ry on kokeillut syksystä 2020 alkaen kokemusasiantuntijuuden mahdollisuuksia osana Pasila-hankettaan. Pasila-hankkeessa keskitytään nuorten pitkittyneiden rikoskierteiden katkaisuun monialaisesti yhteistyössä Helsingin poliisilaitoksen nuorisoryhmän sekä lastensuojelun kanssa.

Laurea-ammattikorkeakoulussa Keijo-koulutuksen saaneiden rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden työparius on Pasila-hankeen työntekijöiden mukaan tuonut huomattavaa lisäarvoa nuorten kohtaamiseen.

Tuntityöntekijöinä “keijot” eli kokemusasiantuntijat ovat olleet mukana tapaamassa päihdekierteessä olevia nuoria, joiden kohtaamisessa kokemustieto ja päihteidenkäytön seuraukset ovat vaikuttaneet nuoriin uudella tavalla. Nuoret ovat saaneet ymmärrystä ja tasavertaisuuden kokemusta tavalla, jota ammattilais-asiakas-asemassa käydyillä keskusteluilla ei ole aina mahdollista tavoittaa. Nuori on esimerkiksi päässyt irti huumeiden piikittämisestä useaksi kuukaudeksi ja saanut toivoa itsekin toimivansa joskus toipumisen jälkeen kokemusasiantuntijana. Myös perheen tapaamisissa kokemusasiantuntija on pystynyt oman kokemuksensa kautta tuomaan uutta näkemystä perheen sisäiseen dynamiikkaan.

Uusimpana kokeiluna Pasila-hankeessa on ollut Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa yhteistyö, jossa osana yhdyskuntapalvelua nuoren kanssa työskentelee strukturoidun Friends-tunnetaito-ohjelman työntekijä, Pasila-työntekijä sekä rikostaustan omaava Keijo-kokemusasiantuntija.

Kokeilu on vielä aluillaan, mutta ensimmäisten tapaamisten jälkeen olemme jo havainneet, miten tärkeää nuorelle on saada kuulla kokemusasiantuntijan tarina omasta elämästään sekä kamppailusta yhteiskuntaan palaamisen kanssa. Tätä kautta on myös nuoren ollut helpompi miettiä omaa toimintaansa sekä niitä syitä, jotka ikävään tilanteeseen ovat johtaneet.

Jokaisessa tapaamisessa nuoren kanssa on teema, joka päätetään edellisen kerran päätteeksi.

Erilaisia työparikokeiluja tullaan jatkamaan osana Aseman Lapset ry:n toimintaa ja toivomme, että tulevaisuudessa saisimme myös työyhteisöömme kokoaikaset kokemusasiantuntijat eli keijot. Tuntityöntekijöinä tuotu lisäarvo on jo sinällään merkityksellistä, mutta jatkossa mietimme myös mahdollisuuksia tuoda kokemusasiantuntijoita tasavertaiseen osallistamiseen osana työyhteisöä sekä kaikkia monialaisia verkostoja, joissa luonnollisesti toimimme.

Lisätietoja asiasta antavat:

Nina Liuko, kasvattaja, Pasila-hanke
Jari Raikunen, kasvattaja, Pasila-hanke
Timo Kyllönen, kasvattaja, Pasila-hanke
Julia Saarholm, tutkimuskoordinaattori ja kouluttaja
Pietro Saari, Keijo-kokemusasiantuntija
Minttu Oinonen, suunnittelija-kouluttaja, Friends-toiminta

WALKERS-BUSSIBussitiimi istuu portailla. He hymyilevät katse kohti kameraa. Ylhäällä Mikko Riiheläinen ja Mika Rouvinen, alhaalla Samuel Meijer ja Taina Viikari.
09.04.2021
Bussin työntekijöitä voi kohdata pääkaupunkiseudun kauppakeskuksissa ja muissa nuorten suosimissa kokoontumispaikoissa kaupungilla sekä verkossa Walkersin Discord-kanavalla ja Sekasin-chatissa.
LÖYTÄVÄ NUORISOTYÖViisi ihmistä bussin edustalla, Kuva: Jari Faltin ja Angelica Vironen Terne Apresta Walkers-bussilla lokakuussa 2019 Malmilla. Kuvassa lisäksi Aseman Lasten Mika Rouvinen (toinen vasemmalta) sekä Anne Toivonen (toinen oikealta). Keskellä nuorisotyönohjaaja Heidi Grandström Malmin seurakunnasta.
08.04.2021
Aseman Lasten ja romanijärjestöjen yhteistyö on lisännyt osaamista ja kulttuurin ymmärrystä puolin ja toisin. Aseman Lapset ry toivottaa kaikille hyvää kansainvälistä romanipäivää.
ASEMAN LAPSETAseman Lasten Mikko Riiheläinen ja yhteistyökumppanit jalkautumassa kauppakeskus Triplassa.
16.03.2021
Nuoret tarvitsevat nyt kipeästi turvallisten aikuisten läsnäoloa! Seuraamme viranomaisten ohjeita, ja toimimme ne huomioiden yhdessä kuntien, muiden järjestöjen ja esimerkiksi poliisin kanssa nuorten tarpeisiin vastaten.
ASEMAN LAPSETHelsingin kaupunkisiluetti, etualalla junaraiteita ja ratapiha, taustalla kirkontorneja.
16.03.2021
Helsingissä toimivat järjestötahot ovat yhteistyössä kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa aloittaneet yhteistyökoordinaation, jolla parannetaan palveluiden tarjonnan ja tarpeiden kohtaamista vallitsevissa olosuhteissa. Koronatalkoilla tavoitellaan erityisesti lapsia, nuoria ja huoltajia, joilla korona ja poikkeusolot ovat pahentaneet arkea ja siitä selviytymistä.

Tilaa uutiskirjeemme

© 2020 Aseman Lapset ry