Wautot ovat kohtaamispaikkoina toimivia matkailuautoja, joissa nuorisotyön ammattilaiset ja vapaaehtoistyöntekijät kohtaavat nuoria siellä, missä he aikaansa viettävät. Pietarsaaressa vuonna 2021 toteutetun Walkers-autojakson hyvät kokemukset ovat johtaneet siihen, että kaupunki aloittaa Walkers-toiminnan toukokuun lopulla.

Pietarsaaressa toimintaa toteutetaan nuorten liikkuvalla kohtaamispaikalla eli Wautolla. Seepraksi nimetty Wauto liikkuu nuorten parissa Pietarsaaren seudulla kaupungin nuorisotyöntekijöiden sekä vapaaehtoisten aikuisten voimin ainakin vuoden 2024 loppuun saakka.

  • Jo aiempi Wauto-jaksomme osoitti, että liikkuvalla työmuodolla pystymme tavoittamaan ne nuoret, jotka jäävät muutoin nuorten palveluiden ulkopuolelle, erityisnuoriso-ohjaaja Kenneth Huumarsalo Pietarsaaren kaupungilta sanoo.

Aseman Lapset ry omistaa ja koordinoi viiden Wauton toimintaa, joiden lisäksi muutamilla paikkakunnilla on omia Wautoja, kuten nyt myös Pietarsaaressa. Walkers-toimintaa toteutetaan aina yhteisten toimintaperiaatteiden mukaan.

  • On hienoa saada mukaan Walkers-toimintaan Pietarsaaren kaltainen kaupunki, jossa nuorten palveluita ollaan valmiita järjestämään vahvalla kaksikielisellä otteella seutukunnallisesti myös pienemmät paikkakunnat huomioiden, Walkers-autokoordinaattori Roy Pietilä

 

Walkers-toiminta on Aseman Lapset ry:n kehittämää matalan kynnyksen nuorisotyötä, joka perustuu ammattilaisten ja vapaaehtoisten aikuisten antamaan aikaan ja läsnäoloon. Walkers-autot eli Wautot ovat matkailuautoja, jotka toimivat liikkuvina nuorten kohtaamispaikkoina siellä missä nuoret ovat.

 Wautot tarjoavat eri paikkakunnilla mahdollisuuden kokeilla ja toteuttaa liikkuvaa nuorisotyötä ja walkers-toimintaa. Vuonna 2022 Wautoilla kohdattiin 21 603 nuorta 546 toimintakerran aikana. Yli puolet kohdatuista nuorista ei osallistu muuhun nuorille suunnattuun vapaa-ajan toimintaan. 

 Walkers-autotoimintaa rahoittavat Suomen eduskunta sekä yksityiset säätiöt, kuten Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sekä Eevi ja Emil Tannisen säätiö.

 


 

Ungdomarna i Jakobstad fick sin egen Walkers-husbil

 

Seepra-Wauto, avsett för möten med ungdomar, kommer att rulla fram till Jakobstads ungdomar i slutet av maj. Med Walkers-bilen, eller Wauton som den kallas, kan ungdomarna tillbringa sin fritid tillsammans med varandra och trygga vuxna.

Wauton är en husbil som fungerar som mötesplatser där professionella ungdomsarbetare och volontärarbetare möter ungdomar var än de tillbringar sin tid. De goda erfarenheterna från Walkers-bilperioden i Jakobstad år 2021 har lett till att staden inleder Walkers-verksamheten i slutet av maj.

I Jakobstad genomförs verksamheten i form av en mobil mötesplats för ungdomar, alltså med Wauto. Wauto, vid namnet Seepra, som kommer att röra sig bland ungdomarna i Jakobstadsregionen med hjälp av stadens ungdomsarbetare och frivilliga vuxna åtminstone fram till slutet av år 2024.

  • Vår tidigare Wauto-period visade att med denna rörliga arbetsform kan vi nå de ungdomar som annars står utanför ungdomstjänsterna, säger Kenneth Huumarsalo, specialungdomsledare, från Jakobstads stad.

Stationens Barn rf äger och samordnar verksamheten för fem Wautobilar, och förutom dessa har några orter egna Walkers-bilar, nu även i Jakobstad. Walkers-verksamheten genomförs alltid enligt gemensamma arbetsprinciper.

  • Det är fantastiskt att få med en stad som Jakobstad i Walkers-verksamheten, där man är redo att ordna tjänster till ungdomar tvåspråkigt, och man tar även nejdens omkringliggande mindre orterna i hänsyn, säger Walkers-koordinatorn Roy Pietilä.

Walkers-verksamheten är en lågtröskel ungdomsverksamhet utvecklad av Stationens Barn rf, som bygger på professionella och frivilliga vuxnas tid och närvaro. Walkers-bilar, eller Wauton, är husbilar som fungerar som mobila mötesplatser för ungdomar där ungdomarna befinner sig.

Wauton erbjuder möjlighet att prova och genomföra mobilt ungdomsarbete och walkers-verksamhet på olika orter. År 2022 möttes 21 603 unga genom Wauton under 546 aktivitetstillfällen. Över hälften av de mötta ungdomarna deltar inte i annan fritidsverksamhet som är riktad till unga.

 Walkers-bilaktiviteten finansieras av Finlands riksdag samt privata stiftelser bl.a. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Eevi och Emil Tanninens stiftelse.

 

Lisätietoja / Tillägsinformation

Kenneth Huumarsalo, erityisnuorisotyöntekijä / specialungdomsarbetare, Pietarsaaren kaupunki / Ungdomsbyrån Jakobstad, 050 086 8155, kenneth.huumarsalo@pietarsaari.fi

Roy Pietilä, Walkers-autokoordinaattori / koordinator Walkers-bilen, Aseman Lapset ry, 040 4144 748, roy.pietila@asemanlapset.fi

 

www.asemanlapset.fi     www.walkers.fi

 

Lisää uutisia / mera nyheter

Tilaa uutiskirjeemme