Nuorisotyön työkalupakista löytyy monia keinoja vahvistamaan opettajien taitoja tukea nuoria opiskelijoita. Yhteisöpedagogiikan keinot auttavat niin oppimisen sujuvoittamisessa kuin yhteisön kehittämisessä uuden tilanteen edessä. 

 

Syksyllä 2021 voimaan tullut oppivelvollisuuden laajeneminen on aiheuttanut toisella astella haastetta niin oppilaissa kuin opettajissa. Yhdessä yksikään ei putoa -hankkeen tarkoituksena on tukea nuoria siirtymävaiheessa, estää koulupudokkuutta ja sujuvoittaa yhteistyötä oppimisympäristön aikuisten kesken. Tässä ja oppivelvollisuuden laajenemisen sivuilmiöissä auttavat monenlaiset nuorisotyön niksit sekä sosioemotionaalisten ja työelämän valmiuksien vahvistaminen. Hankkeessa ovat mukana Aseman Lapset, Helsinki Business College ja Ammattiopisto Live. 

Susanna Ylimys on syksyn ajan toiminut hankesuunnittelijana tässä koulupudokkuutta ehkäisevässä hankkeessa. Hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat ammatillisen koulutuksen eri vaiheissa olevat Ammattiopisto Liven ja Helsinki Business Collegen opiskelijat. Toisen asteen opiskelijat ovat yli 15-vuotiaita.  

 

Iltapäivätoiminnalla kohtaamisia yli 200 nuoren kanssa 

Hankkeen myötä marraskuussa aloitettiin vapaamuotoinen iltapäivätoiminta Helsinki Business Collegessa. Rennot kohtaamiset ‘IP Loungessa’ on koettu hyväksi tavaksi lisätä korona-ajan keskelle yhteisöllisyyttä ja keskustelua nuorten opiskelun, työelämän ja vapaa-ajan yhdistämisestä. Myös koulusta putoamisvaarassa olevien nuorten tilannetta se saattaa helpottaa. 

”IP Lounge on olohuonetta jäljittelevänä tila, jonne jokaisen opiskelijan on helppo tulla iltapäivisin nauttimaan kupillinen lämmintä juotavaa koulupäivän päätteeksi”, Susanna kuvailee.

”Keskusteluja on käyty esimerkiksi ulkonäköpaineista, perhetilanteista, seurustelusta, tulevaisuudesta ja työpaikoista. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen on merkityksellistä meille kaikille. Nuorten kohtaamisen äärelle olisi tärkeä pysähtyä myös opettajien ja muiden koululla työskentelevien aikuisten.” 

 

IP Lounge on pitkän linjan nuorisotyöntekijän mielestä tavanomainen keino saada kontaktia nuoriin, mutta koulumaailmassa ideat on otettu uutuudenviehätyksellä vastaan. 

”Opiskelijoiden alkuihmetyksen ja uteliaisuuden jälkeen onnistuimme kohtaamaan kuudellatoista toimintakerralla yli 200 nuorta!” Venla Knuuti kommentoi ilahtuneena. Hän on Helsingi Business Collegessan puolelta hankekoordinaattorina työskentelevä sosionomi.  

”Tunne-elämän ja perhe-elämän teemat nousevat esiin loungen keskusteluissa nuorten kanssa. Kun aikuinen kohtaa opiskelijan, se monesti tuntuu myös nuoresta hyödylliseltä ja siten opinnotkin pääsevät taas etenemään. Monesti opinnot jumittuvat sellaisessa hetkessä, kun mielen päällä on monenlaisia kuormittavia tekijöitä niin vapaa-ajalta, koulusta kuin työelämästäkin”, Venla kuvailee. 

 

Opettajat ja nuoret arjen teemojen äärellä 

”Oppivelvollisuusiän nostaminen on tuonut opettajia tilanteisiin, jossa he ensimmäistä kertaa ovat 16-vuotiaiden opiskelijoiden edessä eikä luokassa ole yhtäkään aikuisopiskelijaa mukana. Se luo heti erilaisen ryhmädynamiikan porukkaan”, Susanna kertoo havainnoistaan. 

Yhdessä yksikään ei putoa -hankkeessa työskentelevät muistuttavat opettajia siitä, että etenkin oppivelvollisuusiän laajentumisen kautta kouluihin ilmestyneet nuoret ovat vielä alaikäisiä. Heidän identiteettinsä vielä rakentuu ja aikuiseksi kasvaminen on kesken. Vapaa-aika vaikuttaa paljon kouluun, ja siihen, miten virittynyt nuori on opittavan asian äärelle. Hetkeen pysähtyminen, nuorten kuunteleminen ja kyseleminen kouluun liittymättömistä teemoista on tärkeää. Näyttäväthän opettajat samalla esimerkkiä rakentavasta ja läsnäolevasta vuorovaikutuksesta. 

”Saarnaamaton keskustelu. Sitä nuoret eniten tuntuvat kaipaavan. Että voi omia ajatuksia tuulettaa ja peilata ilman välitöntä tuomitsemista. Pallottelu ja kohtaaminen auttaa nuoria kasvamaan”, Venla vinkkaa. 

 

Moniammatillinen yhteistyö lujittaa nuorten turvaverkkoa 

Yhdessä yksikään ei putoa -hankkeen tahot ovat parina iltapäivänä viikossa auki olevan loungen lisäksi pohtineet keinoja lisätä yhteistyötä ja vuorovaikutusta koulussa toimivien aikuisten välillä.  

Venla ja Susanna pohtivat vielä, miten käy korona-avustusten turvin palkattuen kouluvalmentajien ja nuorisotyöntekijöiden. Jatkuvathan pestit ja nähdäänhän yhteisöpedagogit ja sosionomit jatkossakin olennaisina kouluyhteisöjen rakentajina? 

”Moniammatillinen yhteistyö on tärkeää, jotta tukiverkko nuoren ympärillä on tiiviimpi, eikä jää niin monia reikiä, joista nuori voi pudota”, Susanna kuvailee.

”Oppimisympäristössä arvokkaita kohtaamisia nuorten kanssa voi syntyä niin opettajien, rehtorin, oppilashuollon kuin siivojienkin kanssa. Kenenkään roolia ei pidä vähätellä. Joskus ulkopuolelta järjestöstä tai kaupungin nuorisotyöstä tuleva aikuinen voi olla luontevampi juttelukaveri kuin omanlaisensa auktoriteetin koulussa saavat henkilöt.” 

 

 

Voit seurata Yhdessä yksikään ei putoa -hankkeen etenemistä blogista.

Hankkeessa mukana Aseman Lapsilta ovat Susanna Ylimys, Hannamari Marttio ja Minttu Oinonen. Hankekoordinaattori Venla Knuutin lisäksi Helsinki Business Collegen puolelta mukana ovat opiskelijapalveluiden päällikkö Mia Kivimäki ja ohjauksen koordinaattori Kaisa Jylkäs. Ammattiopisto Liveltä hankkeessa on mukana työhönvalmentajat Kaisa Bibani ja Pirjo Pellikka, psykologi Anna Yliluoma ja projektipäällikkö Hanna Lankinen.

Lisätietoa hankkeesta löydät täältä. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR. 

Tilaa uutiskirjeemme