OP lahjoittaa 32 000 euroa Aseman Lapset ry:n Walkers-autotoimintaan. Toiminnalla edistetään nuorten alueellista tasavertaisuutta ja tuodaan nuorten palveluita myös alueille, jossa niitä ei ole. Toimintamalli tarjoaa erityisesti kuntaliitosalueilla sekä syrjäseuduilla asuville nuorille paikan, jossa voi kohdata toisia nuoria ja välittäviä aikuisia.​

–  Haluamme edistää hyvinvointia myös paikallisesti osana vastuullisuustyötämme. Koronatilanne on vaikuttanut nuorten vapaa-ajan aktiviteetteihin ja varjostanut nuorten hyvinvointia. Tukemalla Walkers-autojen toimintaa mahdollistamme ruohonjuuritason nuorisotyötä alueille, joissa sille on erityisesti tarvetta, kertoo brändistä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Kati Ihamäki OP:sta.

Aseman Lapset ry:n Walkers-autoja, Wautoja, on yhteensä viisi ja ne kohtaavat nuoria valtakunnallisesti, Uudeltamaalta Utsjoelle. Yksi Wauto kohtaa 5 000-8 000 nuorta vuodessa, yhteensä autot kohtaavat 25 000-40 000 nuorta. Näistä noin puolet on sellaisia nuoria, jotka ovat jääneet tai jättäytyneet muun nuoriso- tai harrastustoiminnan ulkopuolelle.

Korona-aika ei ole estänyt Wautojen toimintaa, vaan se on tuonut tavan toteuttaa turvallista kohtaavaa työtä hyödyntämällä esimerkiksi ulkoalueita. Kohtaamiset nuorten kanssa tänä aikana ovat tulleet erityiseen tarpeeseen.

– Wautojen avulla tavoitamme myös syrjäytyneitä ja syrjäytymisuhan alla olevia nuoria ja heille tarjotaan samalla tukea oman elämänsä haasteisiin. Yleensä näillekin nuorille paras tuki on säännölliset kohtaamiset välittävien ja turvallisten aikuisten kanssa. Nuoret arvostavat erityisesti sitä, että joku aikuinen on aidosti kiinnostunut mitä heille kuuluu, sanoo valtakunnallinen Walkers-toimintavastaava Minna Lahtela Aseman Lapset ry:stä.

Walkers on Wheels -hanke tuo turvallisia aikuisia nuorten suosimiin vapaa-ajan ympäristöihin. Toiminta on avannut Aseman Lapset ry:lle entistä vankemman valtakunnallisen näköalapaikan nuorten ja nuorisotyön tilasta ja edistänyt vaikuttamismahdollisuuksia nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi Suomessa. Järjestö reagoi nopeasti nuorten elämässä tapahtuviin muutoksiin, ja se luo aktiivisesti kumppanuuksia monenlaisten yhteistyötahojen kanssa. Lahjoitus on osa OP:n yritysvastuuta.​

Tilaa uutiskirjeemme