Palvelujen pirunpolskasta nuorten nuotteihin -tutkimushanke järjesti Viron oikeusministeriön kanssa dialogisen opintovierailun Tallinnassa 2.–3.6.2022. Teemana vierailulla on nuorten hyvinvointi ja rikosten ehkäisy.

Torstaina kuultiin Viron sosiaali- ja sisäministeriön suunnitelmista kehittää yhteisöllistä turvallisuutta sekä sosiaalipalveluiden osalta koko perheen huomioiva tukimuotoja.

Virossa on vuonna 2018 voimaan tulleiden lakimuutoksen myötä siirrytty nuorisoystävällisempään oikeuteen, ja kehitystyö jatkuu edelleen. Rangaistusten sijaan pyritään tunnistamaan rikosoireilun juurisyitä ja tarjoamaan oikea-aikaisia toimia. Viron poliisi kertoi varhaisesta puuttumisesta nuorten ensirikoksiin sekä syyttäjien ja heidän työparina toimivan konsultin työstä. Konsultti tukee syyttäjien työtä tukemalla nuoren ja perheen ympärillä olevan verkoston toimivuutta. Joissain tapauksissa rikosprosessi voidaan päättää, mikäli nuori ja perhe sitoutuvat konsultin kanssa neuvoteltuihin tukitoimiin.

Rikoskomisario Marko Forss esitteli Helsingin poliisilaitoksen toimintaa ja keskitettyä nuorisorikostutkintaa. Keskeisin ero maiden välillä on se, että Suomessa lastensuojelu ja rikosprosessi ovat enemmän erillään, mutta yhteistyössä toimivia, kun taas Virossa perheen kanssa keskustelut ja palvelutarpeen arviointi kytkeytyy enemmän suoraan rikosprosessiin.

Keskitetty rikostutkinta Suomessa lisää poliisien erityisosaamista nuorten kohtaamisessa ja rikosprosessien tutkinnassa sekä tuo esiin nuorisorikollisuutta ilmiönä. Tiimipäällikkö Heikki Turkka Aseman Lapsista esitteli ProBunkkeriksi kutsutun porukan kehittymistä useaksi tiimiksi, jotka työskentelevät järjestötoimijana viranomaistoimijoiden rinnalla. ProBunkkeri muodostuu konfliktinratkaisuun ja rikoskierteiden katkaisuun tähtäävistä toimintamuodoista.

Alustukset herättivät paljon keskustelua ja dialogia. Rakenteellisista eroista huolimatta maita yhdistävät lasten edun huomioimien, perheiden hyvinvointi, kokonaisvaltainen työote ja moniammatillisen työn kehittäminen. Työssä on toki myös haasteita, ja yhdessä ajatuksia ja kokemuksia jakamalla opimme lisää.

Perjantaina ohjelma jatkui tutkimuksellisilla näkökulmilla sekä rikoserityisen koulutuksen kehittämisen merkeissä. Tarton yliopiston tutkija Anna Markina kertoi Viron oikeusreformin tutkimuksesta. Alaikäiset joutuvat pääasiassa oikeuden eteen tällä hetkellä vain vakavissa tapauksissa tai jos rikosta ei myönnetä lainkaan. Keinovalikko puuttua nuoren rikoksiin muilla keinoin on nykyään laaja; poliiseilla ja syyttäjillä voi olla mm. työkorvaus, sovittelu, mielenterveys- ja päihdepalvelu, perhekeskustelu, rahakorvaus.

Tutkijatohtori Hanna-Kaisa Pernaa esitteli Pirunpolskasta nuorten nuotteihin -hankkeen monialaisen yhteistyön kehittämiseen liittyvän tutkimuksen ensituloksia. Hankkeen ensivaiheessa kartoitettiin ammattilaisten näkökulmia palveluiden kehittämiseen. Pirunpolskalla tarkoitetaan sitä, että jokainen palvelu soittaa omassa tahdissa omaa instrumenttiaan. Hanke pyrkii tuomaan esiin nuoren ääntä.

Mukana matkassa ovat Vaasan Yliopisto, Helsingin poliisilaitos, Suomen ja Viron oikeusministeriöt, Viron sosiaali- ja sisäministeriö, poliisi ja syyttäjiä.

 

 

Lataa lisää

Tilaa uutiskirjeemme