Nuorten väkivaltainen ja rikollinen käytös on erittäin huolestuttava ja ratkaisuja vaativa ongelma. Poliisin mukaan tunnistettuja katujengejä on tällä hetkellä noin kymmenen ja niissä vaikuttaa arviolta sata ihmistä, joista suurin osa on nuoria aikuisia. Samoin katuryöstöistä epäiltyjen määrä mitataan kymmenissä. Kaikkiaan 15–29-vuotiaita nuoria on Suomessa noin 960 000.

Nuorten väkivaltaisuus ja jengiytyminen on ilmiö, johon on sen populistisen kiinnostavuuden takia hyvin helppo tarttua sekä politiikassa että mediassa. Nuorten hyvinvointiin liittyvien ongelmien kokonaisuus sen sijaan on monimutkainen ja toimivin ratkaisu – ennaltaehkäisevät toimet – vaatii johdonmukaisuutta, sitkeyttä ja uskallusta tehdä valtavia systeemisiä ja rakenteellisia muutoksia.

Nuorisoalan toimijat muistuttavat, että yhteiskunnan ylimpänä vallankäyttäjänä eduskunnan vastuu ja velvollisuus on paneutua nuorten hyvinvoinnin kokonaiskuvaan ja pyrkiä ratkaisemaan nuorten pahoinvoinnin syitä kestävästi ja pitkäjänteisesti. Nuorten hyvinvoinnin asiantuntijoina vetoamme puolueisiin, että ensi kevään eduskuntavaaleissa puhuttaisiin nuorten tilanteesta ja tulevaisuudesta katuväkivaltaa merkittävästi laajemmin. Ilman nuoria meillä ei ole mitään.

Eduskunnan on syytä olla vakavasti huolissaan niin väkivaltaisesti käyttäytyvien kuin koko nuoren sukupolven tilanteesta. Useat tutkimukset osoittavat, että nuoret Suomessa voivat pääosin hyvin, mutta mielenterveyden ongelmat ja osattomuuden kokemukset koskettavat nyt myös aiempaa useampia nuoria. Jatkuvasti kasvava eriarvoistuminen näkyy taloudellisena, terveydellisenä, sosiaalisena ja koulutuksellisena kysymyksenä.

Jopa joka neljäs nuori kärsii mielenterveyden häiriöistä. Noin kolmasosa nuorista kokee, että heidän elämänsä on merkityksetöntä ja vaikutusmahdollisuutensa vähäisiä. Nuorten kaduilla käyttämä väkivalta versoaa erityisesti nuorten systemaattisesta ohittamisesta ja ulossulkemisesta. Tarvitsemme toimia, joilla rikoksiin syyllistyneet nuoret joutuvat vastuuseen teoistaan, mutta samalla rakennetaan väylä ulos jengeistä ja rikollisesta toiminnasta.

Nuorten ongelmia voidaan torjua ainoastaan pitkäjänteisellä, rakenteisiin sidotulla ennaltaehkäisevällä työllä. Mitä varhaisemmin perheen ja lapsen ongelmat havaitaan, sitä tehokkaammin ja edullisemmin niihin voidaan puuttua. Nuorten on päästävä kasvamaan arvostetuksi osaksi yhteiskuntaa varhaiskasvatuksen, koulutuksen, harrastusten ja työelämän kautta. Turvallisen kasvuympäristön takaamiseksi tarvitaan julkisen ja kolmannen sektorin monialaista yhteistyötä sekä halua asettaa nuoret kaikessa päätöksenteossa etusijalle.

Nuorten laiminlyömisellä nyt on kohtalokkaat seuraukset paitsi inhimillisesti, myös kansantaloudellisesti. Pahoinvoinnin kasvaessa muutenkin pienenevien ikäluokkien työkykyisten määrä vähenee ja yhteiskunnan vakaus horjuu. Nuorisoalan toimijat vetoavat kansanedustajiin ja puolueisiin, että he reagoisivat nuorten tilanteeseen sen vaatimalla ratkaisukeskeisellä tarmolla ja keskittymällä ongelmaan kokonaisuutena, ei vain yksittäiseen oireeseen populistisesti iskien.

Tulevaisuuden Suomi voi tasan yhtä hyvin kuin nykyisyyden nuoret.

Allekirjoittajat

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Akavan opiskelijat
Aseman Lapset ry
BADO Ry
Demariopiskelijat – SONK ry
Finlands Svenska Skolungdomsförbund
Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
Kanuuna – nuorisotyön kehittämisverkosto
Kasper -Kasvatus- ja perheneuvonta ry
Kehittämiskeskus Opinkirjo – Utvecklingscentralen Lärorik
Keskustaopiskelijat ry
Kommunistinuoret ry
Lasten ja nuorten keskus ry
Lasten Kesä ry
MEH Ry
Mielenterveyden keskusliitto ry
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Nuorisoasuntoliitto NAL ry
Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry
Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry
Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry
Pakolaisnuorten tuki ry
Plan International Suomi
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto
Prometheus-leirin tuki ry
Seta ry
Sosialidemokraattiset Nuoret ry
STTK-Opiskelijat
Suoma Sámi Nuorat ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto PINSKUT ry
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto ry – Finlands Kristliga Studentförbund rf
Suomen Kylät ry
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Suomen nuorisokeskusyhdistys ry
Suomen Nuorisoseurat ry
Suomen Nuorisosirkusliitto ry
Suomen Nuorisovaltuustojen liitto ry
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Suomen Sadankomitea ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto – SYL ry
Suomen YMCA:n Liitto ry
Sureo – Restonomiopiskelijaliitto
Svensk Ungdom – RKP-nuoret
Taksvärkki ry – Dagsverke rf
YAD Youth Against drugs ry
Maailmanvaihto
Vasemmistonuoret ry
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry
Väestöliitto

Ilman nuoria meillä ei ole mitään – ilmannuoria.fi  

Lisätiedot: Toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, 040 5879514

Kuinka laaja ilmiö nuorten väkivaltainen käytös ja jengiytyminen on, mistä se johtuu ja kuinka sitä voi parhaiten torjua? Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi on koonnut sivuilleen perustiedot ilmiöstä

Tilaa uutiskirjeemme