”Nämäkin nuoret ovat taitavia, upeita ja lahjakkaita, mutta eivät näe itseään sellaisina. Nuoret tarvitsevat muita ihmisiä positiivisiksi ja hyväksyviksi peileiksi.”

Duuniterkkari on matalan kynnyksen palvelu, jonka avulla autetaan ihmisiä löytämään hyvinvointia työhön ja arkeen. Duuniterkkarin tehtävä on tukea osallistujien itsetuntemusta käsittelemällä muun muassa jokaisen omia vahvuuksia ja kehityskohtia sekä ohjata erilaisia harjoituksia näiden tunnistamiseksi ja tueksi.

Tänä syksynä neljä nuorta osallistui duuniterkkari Maria Lappalaisen kanssa työskentelyyn yhdessä Walkers-kahvilan työntekijä Noora Syrjäsen kanssa. Nuoret ovat 16- ja 17-vuotiaita ja ovat tavanneet toisiaan ja Nooraa jo parin vuoden ajan erilaisten haasteiden vuoksi. He ovat kokeneet suorituspaineita koulussa, kärsineet paniikkihäiriöistä ja etsineet omia polkujaan. Ryhmässä he ovat voineet sekä saada vertaistukea toisiltaan että ohjausta ja tukea nuorisotyön ammattilaiselta. Duuniterkkarin kanssa työskentelyllä haluttiin vahvistaa nuorten jo saamaa tukea.

Aikaa nähdyksi tulemiselle

– Aikuisille järjestetään monenlaisia työhyvinvointiin liittyviä päiviä ja palveluita, mutta opiskelu on nuorten työtä eikä heidän työhyvinvointiaan välttämättä tueta vastaavalla tavalla. Työskentelyssä aikuisten ja nuorten kanssa ei juuri ole eroa, sillä kaikki haluavat tulla nähdyksi, kuulluksi, hyväksytyksi ja arvostetuksi omana itsenään, Maria pohtii.

Maria teki tapaamisten aikana nuorten kanssa monenlaisia harjoituksia. He miettivät, mikä tuo heille energiaa ja mikä sitä vie sekä sitä, miten voisi löytää tasapainon näiden välille. Tunteiden nimeämistä ja niiden käsittelyä harjoiteltiin. Nuoret pohtivat, millä tavalla ilmaisevat luovuuttaan ja toteuttivat myös pienen taidenäyttelyn. Jokaisella kerralla tehtiin rentoutusharjoituksia, jotka olivat nuorille erityisen mieleisiä.

– Niin aikuisilla kuin nuorillakin on paljon stressiä ja suorituspaineita, kaikessa pitäisi menestyä täydellisesti. Kun pidimme nuorten kanssa vapaan taiteiluhetken, he olivat hämmästyneitä, että saivat tehdä ihan mitä vaan tai olla vaikka tekemättä, jos haluavat. Nyt ei tarvinnutkaan suorittaa. Uskon, että tällaiset ovat heille tärkeitä kokemuksia, Maria kertoo.

Aikuisia nuorten tueksi

Aikuisten työhyvinvointiin osataan jo kiinnittää paljon huomiota ja erilaisten valmennusten ja koulutusten suosio on kasvussa. Nuorten sen sijaan ei ehkä aina nähdä tarvitsevan tukea jaksamiseensa opinnoissaan ja kasvussaan.

– Koulu on näille nuorille tärkeä ja keskeinen puheenaihe. He tähtäävät korkealle, vain parhaat numerot ovat tarpeeksi hyviä, ja se aiheuttaa ahdistusta. Jos opinnoissa on huonompi kausi, se on todella iso juttu. He tykkäsivät toimia Marian kanssa ja puhuivat tosi avoimesti vaikeistakin asioista, Noora kiittelee.

Omien tunteiden ja itselle tärkeiden asioiden äärelle pysähtyminen ei ole itsestään selvää tai aina helppoa. Nuorten itsesäätelytaidotkin ovat vasta kehittymässä, ja he tarvitsevatkin paljon tukea kasvuunsa myös tällä osa-alueella.

– Yhdellä tapaamiskerralla pohdimme omia vahvuuksia ja tämä oli nuorille yllättävän vaikeaa. Olen huolissani siitä, miten tämän päivän nuoret näkevät itsensä ja onko heidän minäkuvansa vääristynyt. Nämäkin nuoret ovat taitavia, upeita ja lahjakkaita, mutta eivät näe itseään sellaisina. Nuoret tarvitsevat muita ihmisiä positiivisiksi ja hyväksyviksi peileiksi, Maria toteaa.

Tilaa uutiskirjeemme