Lasten kokonaisoireilu väheni huomattavasti intensiivisten ryhmähoitojaksojen aikana. Ryhmämuotoinen työskentely voisi tuoda helpotusta lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon jonoihin.

 

Vastavalmistunut suomalaistutkimus osoittaa, että intensiiviset ryhmähoitojaksot auttavat psykiatrisesti monioireisia lapsia. HUS:issa toteutetuilla hoitojaksoilla hyödynnettiin Friends-ohjelmaa, jonka on aiemmissa tutkimuksissa todettu muun muassa ennaltaehkäisevän ahdistusta ja masennusta. Nyt saatiin jälleen vahvaa näyttöä siitä, että ohjelman avulla voidaan myös hoitaa psykiatrisia oireita.

Lähes puolet tutkimukseen osallistuneista lapsista voitiin kirjata ulos lastenpsykiatrian erikoissairaanhoidosta seurantavaiheen aikana. Lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon kysyntä on kasvanut ja tutkimustulosten perusteella siihen voitaisiin tuoda helpotusta ryhmähoitojaksojen avulla.

”Psykiatrisesti monioireiset lapset hyötyivät lyhytaikaisista, intensiivisistä ryhmähoitojaksoista. Tulokset herättävät toiveita siitä, että psyykkisesti monioireiset lapset voitaisiin jatkossa ohjata ennaltaehkäisevien ja hoidollisten ryhmäjaksojen piiriin jo varhaisemmassa vaiheessa”, kertoo neuropsykologi Sarianna Barron-Linnankoski HUSin lastenpsykiatriasta.

 

Ryhmätoimintaa monioireisille lapsille

Tutkimus on ensimmäinen kliinisessä ympäristössä toteutettu tieteellinen tutkimus, jossa ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian vaikuttavuutta tutkitaan psykiatrisesti monioireisilla lapsilla. Tutkimuksessa selvitettiin ryhmähoitojakson välittömiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia.

Mukana tutkimuksessa oli 103 HUSin lastenpsykiatrian avohoidon potilasta, jotka olivat psykiatrisesti monioireisia. Yli 70 prosentilla lapsista oli useampi kuin yksi psykiatrinen diagnoosi, ja iältään he olivat 6–12-vuotiaita.

52 lasta ohjautui suoraan HUSin lastenpsykiatrialla toteutettuun ryhmähoitojaksoon, joka toteutettiin Friends-ohjelman opein. Ohjelma koostuu kahdestatoista tapaamisesta, joissa harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja ikätasoon sopivilla tavoilla. Kussakin hoitoryhmässä oli neljästä kuuteen lasta ja kaksi työntekijää. 51 lasta sai ryhmään jonottaessaan HUSin lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon tavanomaista hoitoa noin kolmen kuukauden ajan, minkä jälkeen he osallistuivat ryhmäjaksoon.

 

Tulokset yhtä hyviä kuin erikoissairaanhoidon yksilötyössä

Tulokset osoittivat, että lasten kokonaisoireilu sekä sisään- ja ulospäin suuntautuva oireilu vähenivät tilastollisesti merkitsevästi tutkimuksen aikana. Tutkimustulosten perusteella ryhmäjaksolla saavutettiin yhtä hyvä hoitotulos kuin erikoissairaanhoidon tavanomaisella hoidolla, joka koostui harvajaksoisemmista, mutta yksilöllisesti räätälöidyistä erikoissairaanhoidon avohoidon palveluista.

Ryhmämuotoisen hoitojakson aikana lasten kokonaisoireilu lievittyi vanhempien arvioimana kliinisen raja-arvon ylittävästä oireilusta normaalitasolle. Tutkimuksessa havaittiin välitöntä lievittymistä vanhempien ja opettajien arvioimissa sisäänpäin suuntautuvissa käytösoireissa. Lisäksi todettiin sekä välitöntä että pitkäkestoista lievittymistä vanhempien arvioimissa ulospäin suuntautuvissa oireissa. Vastaavasti tavanomaisen hoidon aikana lasten kokonaisoireilu ja sekä sisään- että ulospäin suuntautuvat oireet vähenivät.

 

Tehokkaampaa resurssien käyttöä

”Tuloksilla on merkitystä lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon kasvaneeseen kysyntään. Ryhmähoito edellyttää vähemmän henkilöstöresursseja lasta kohden. Mielenterveyspalvelujen laajentaminen ja ryhmähoitojen saatavuuden parantaminen perustasolla voisi auttaa vastaamaan lasten lisääntyneeseen psykiatrisen hoidon tarpeeseen, erityisesti lieväasteisten oireiden kohdalla. Erityistason rajalliset lastenpsykiatrian asiantuntijaresurssit voitaisiin kohdentaa tehokkaammin niitä eniten tarvitseville”, Barron-Linnankoski sanoo.

Erikoissairaanhoidon tavanomaisen hoidon toteuttaminen psykiatrisesti monioireisten lasten hoidossa edellyttää laajaa koulutusta, asiantuntemusta ja kokemusta. Friends-ohjelmaa hyödyntävien ryhmäjaksojen toteuttaminen on mahdollista myös perusterveydenhuollon tasolla.

 

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu 4.1.2023 HUSin sivuilla.

Kysy lisää Friends-ohjelmasta

Minttu Oinonen

suunnittelija-kouluttaja, Friends-toiminta
  • Friends

Friends on alun perin Australiassa kehitetty tunne- ja vuorovaikutustaitoja opettava ohjelma, jota voidaan käyttää sekä yksilö- että ryhmätyössä. Ohjelman on tuonut Suomeen Aseman Lapset ry, joka myös kouluttaa ammattilaisia ohjelman käyttöön.

Lue lisää Friends-ohjelmasta ja ilmoittaudu koulutukseen

 

 

Tilaa uutiskirjeemme