Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Nuorisotutkimusseuran yhteisessä tutkimushankkeessa selvitetään mitä liikkuva nuorisotyö on, miten sitä tehdään ja millaisia kokemuksia siitä eri paikkakunnilla on. Tutkija Aino Tormulainen on menneen kesän ja syksyn aikana jalkautunut kentälle havainnoimaan Aseman Lasten koordinoimien Walkers-autojen eli Wautojen toimintaa eri paikkakunnille. 

“Tutkimushankkeen aineistoissa näkyy ja kuuluu se, että nuoret ovat usein aidosti ilahtuneita ja mielissään siitä, että juuri heitä on tultu kohtaamaan”, Tormulainen kuvailee.

“Toinen toistuva huomio liittyy siihen, että näissä nuorisotyöllisissä kohtaamisissa ei tarvita nuorisotiloilta tuttuja pelivälineitä tai erillistä aktivointia. Wauto itsessään on se väline, jonka äärellä pelkkään keskusteluun perustuva kohtaaminen mahdollistuu. Kääntöpuolena on toisaalta kunnioitettava nuorten omaa tilaa ja osattava tunnustella sitä, milloin aikuiset eivät ole tervetulleita.”

Nyt hankkeessa seurataan erityisesti syyskuun alussa startanneita toimintajaksoja.

“Näyttäisi, että etenkin niillä syrjemmillä kylillä, joissa nuorille ei iltaisin ole tarjolla ohjattua tekemistä, on wauto aikuisineen varsinainen piristys pimenevissä illoissa”, kertoo Tormulainen innoissaan.

 

Leijona-wauton kyljessä on vahvan punaiset ja keltaiset vauhtiraidat.

Wauto itsessään on se väline, jonka äärellä pelkkään keskusteluun perustuva kohtaaminen mahdollistuu”, kuvailee Tormulainen. ”Erillisiä pelivälineitä tai aktivointia ei tarvita, kuten monissa nuorisotiloissa.”

Kuvassa Leijona-wauto, joka operoi syksyn ajan Varkaudessa.

 

Varkauden uusi Wauto-jakso tutkimuksellisesti mielenkiintoinen 

Lokakuun alussa liikkuvan nuorisotyön tutkija on mukana Varkaudessa, jossa Walkers-toiminta saa jatkoa. Wauto lähtee liikkelle 6.10., ja tutkija on mukana 4.-5.10. vapaaehtoisten aikuisten koulutuksessa sekä mediatilaisuudessa.

Varkaus paikkakuntana on tutkimukselle nyt ajankohtaisesti kiinnostava, sillä siellä liikkuvaa toimintaa päästiin kokeilemaan keväällä 2021, ja nyt Wauto saapuu uudelleen paikkakunnalle. 

”On jännä nähdä, miten auto otetaan nyt uudelleen vastaan ja millaiseksi toiminta kehittyy, kun homma on jo ennestään tuttua – niin nuorille kuin nuorisopalveluillekin”, kommentoi Tormulainen.

Hankkeessa aineistoa keräävänä kenttäetnografiaa tekevänä tutkijana toimiva Tormulainen työskentelee Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Kuopiossa ja asuu Joensuussa. Hän kokee työnsä merkitykselliseksi, sillä tutkimuksen kautta voi tuoda esiin erilaisia kokemuksia liikkuvasta, ennaltaehkäisevästä nuorisotyöstä.

”Liikkuva, nuorten luokse menevä ja pitkiäkin välimatkoja taittava nuorisotyö renkaiden päällä innostaa ja ilahduttaa minua, maaseudulla syrjässä kasvanutta pohjoiskarjalalaista. Tiedän omakohtaisesti ja näen sen täällä itäsuomalaisessa arjessa: nuorten vapaa-ajan mahdollisuudet voivat olla rajalliset asuinpaikan vuoksi eikä yhdenvertaisuus palvelujen suhteen aina toteudu”, Tormulainen summaa.

 

Kenttävierailut ja haastattelut jatkuvat syksyn ajan

Tutkimuksen kenttävierailut jatkuvat vielä syksyn ajan. Osallistuvan havainnoinnin lisäksi tutkimusaineistoina käytetään niin toiminnassa mukana olevien aikuisten kuin nuortenkin haastatteluja sekä erilaisia dokumentteja. Aineistoa ovat esimerkiksi jokaisesta toimintaillasta kirjattavat iltaraportit, joissa työntekijät kuvaavat sanallisesti illan kulkua ja kohtaamisia nuorten kanssa. 

Wautoja on tänä syksynä liikkeellä yhteensä viisi: Kotkassa, Haminassa, Mustasaari-Vöyri-alueella, Askolassa ja Varkaudessa. Itä-Suomessa liikkuvaa nuorisotyötä Walkers-toimintana tehdään Savonlinnassa, Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Varkaudessa. Kesällä Wauto liikkui myös Mikkelissä.

Tutkimushanke on vuoden mittainen, ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen etenemistä ja sen vaiheita voi seurata hankesivustolla, ja tutkimusraportti julkaistaan elokuussa 2022. Hankkeen tuloksilla tuetaan liikkuvan nuorisotyön toimintakonseptin jatkokehittämistä. Tutkimuksen toivotaan palvelevan nuorisotyön toimijoita heidän omien paikallisten työmuotojen tai tulevaisuusvisioidensa työstämisessä. 

 

Lisätietoja:

  • Tutkimushankkeen sivut
  • Aino Tormulainen, tutkija, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak, 
    aino.tormulainen@humak.fi p. 0400 349 335
  • Minna Lahtela, valtakunnallinen Walkers-toimintavastaava, Aseman Lapset ry, p. 040 777 8683 
  • Kuvia Varkauteen lokakuussa tulevasta Leijona-wautosta (linkki)

 

 

 

“Nuorten vapaa-ajan mahdollisuudet voivat olla rajalliset asuinpaikan vuoksi eikä yhdenvertaisuus palvelujen suhteen aina toteudu.”

 

-tutkija Aino Tormulainen

 


 Aseman Lapset ry toimii valtakunnallisena taustayhteisönä kaikille Walkerseille. Walkers-toimintaa toteuttavat yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaneet taustayhteisöt eli kunnat, kaupungit, seurakunnat tai yhdistykset. Toiminta täydentää paikallista nuorisotyötä, ja on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta.  

Aseman Lapset ylläpitää Helsingin keskustassa sijaitsevaa Walkers Helsinkiä, pääkaupunkiseudulla toimivaa Walkers-bussia sekä muualla Suomessa operoivia viittä omaa Walkers-autoa: Puumaa, Tiikeriä, Pantteria, Leijonaa ja Ilvestä. Järjestö palvelee Walkersejaan monin eduin, jotka helpottavat työn tekemistä ja lisäävät toimintaresursseja. Walkers-tavaramerkin omistaa Aseman Lapset ry.  

Aseman Lapset ry on vuonna 1990 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen järjestö. Yhdistyksen perustehtävänä on edistää lasten, nuorten, perheiden ja koko yhteiskunnan hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Walkers-toiminta on Aseman Lapset ry:ssä kehitettyä ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, joka perustuu vapaaehtoisten aikuisten antamaan aikaan ja läsnäoloon.

walkers.fi 

 

 

Tilaa uutiskirjeemme