Aseman Lasten löytävä nuorisotyö -toiminta Kuopiossa on pikkuhiljaa loppusuoralla. Torstaina 4.3. kokoonnuttiin etätilaisuuteen pohtimaan, mitä vuoden aikana on saatu aikaan ja miten tästä eteenpäin.

Keskustelua alustivat löytävän nuorisotyön yhteisökehittäjä Tuomo Kantele, koulukuraattori Kaisa Kantele sekä nuorisosihteeri Hanna Kärsämä Kuopion seurakuntayhtymästä. Näkemyksiä ja kokemuksia järjestyksenvalvonnan ja nuorisotyön yhteistyöstä kertoi myös Nuorten Palvelu ry:n Ilkka Puomilahti.

Löytävä nuorisotyö -toiminta käynnistyi Kuopiossa samaan aikaan, kun yhteiskunnassa alkoi poikkeustila koronan takia. Moni toimija joutui miettimään toimintaansa uusiksi. Miten nuoret voivat, missä he ovat, miten heihin saadaan yhteys?

Löytävän nuorisotyön ydintä on koota organisaatio- ja sektorirajat ylittävä yhteistyöverkosto, jossa ammattilaisten erityisosaamista voidaan yhdistää yhteisen hyvän, nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. Esimerkiksi järjestyksenvalvonnalla on nuorten ajanvietosta paljon havaintotietoa, joka hyödyttää nuorisotyöntekijöitä.

Matalan kynnyksen yhteistyö nuorisotyön ja järjestyksenvalvonnan välillä mahdollistaa sen, että järjestyksenvalvonnan omaa kohtaamisosaamista voidaan vahvistaa – ja tarvittaessa järjestyksenvalvonnan on helppo kutsua jalkautuvat nuorisotyöntekijät paikalle, jos oman osaamisen rajat tulevat vastaan. Kuraattori voi puolestaan julkisiin tiloihin jalkautuvalla yhteistyöllä tehdä nuorille palvelujaan eri tavalla tutuksi kuin kouluympäristössä.

Jos vallitsevasta tilanteesta hakee jotain hyvää, eri toimijat lähtivät yhteistyöhön nopeasti mukaan, sillä uuden edessä monen oli enemmän tai vähemmän pakko lähteä kokeilemaan matalalla kynnyksellä uusia tapoja toimia.

Aamun aikana esiin tuotiin muun muassa se, miten uusi toimintaympäristö usein ravistelee positiivisella tavalla omia toimintatapoja. Kaisa Kantele kuvaili sitä, miten omaa roolia on joutunut pohtimaan kadulla eri tavalla kuin koulun seinien sisällä ja kuinka kadulla karttunutta osaamista on pystynyt sittemmin hyödyntämään myös koulussa. Koulun käytävillä ja välitunneilla on lukemattomia mahdollisuuksia kohdata nuoria, olla tavoitettavissa ja näkyvissä. Kuraattorin oven taakse meneminen on nuorelle huomattavasti vaativampaa kuin lähteä mukaan keskusteluun rennosti koulun käytävällä.

Löytävä nuorisotyö Kuopiossa päättyy, mutta yhteistyö jatkuu. Kaupungissa käynnistellään Walkers-toimintaa nuorisopalveluiden johdolla kevään aikana. Toimintaa toteutetaan matkailuautosta kohtaamispaikaksi muutetulla Wautolla, jonka Kuopion kaupunki on ostanut Aseman Lapsilta pysyvään käyttöön. Koulutustoimintaa ja muuta yhteistyötä osana valtakunnallista Walkers-verkostoa tullaan siis Aseman Lasten kanssa jatkamaan jatkossakin.

Kiitos kaikille aamun tilaisuuteen ja keskusteluun osallistuneille!

Tilaa uutiskirjeemme