Oletko sinä ehdokas, joka pystyy uskottavasti nostamaan päätöksentekoon nuorten hyvinvoinnin kannalta tärkeitä kehittämiskohteita? Kauttamme voit kuulla myös niiden nuorten ääntä, joka helposti jää julkisessa keskustelussa kuulumatta.  

Järjestämme touko-kesäkuussa viisi eri näkökulmista nuorten hyvinvointiin pureutuvaa tilaisuutta. Voit osallistua yhteen tai useampaan tilaisuuteen.

Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkit lähempänä ajankohtaa.

 


 

Nuorten arjen ympäristöön turvallisuusnäkökulmasta pureutuvat verkkotilaisuudet

  • Korson alueen nuorten havaintoja ma 24.5. klo 18–19.30
  • Kannelmäen nuorten havaintoja ma 31.5. klo 18–19.30

Nuoret viettävät paljon aikaa julkisessa tilassa ja heillä on usein hyödyllistä tietoa ja kehitysideoita, joita aikuiset eivät tule ajatelleeksi. Mitkä paikat nuoret kokevat turvallisiksi ja mitkä puolestaan turvattomiksi? Millaisia ajatuksia nuorilla on turvallisuuden ja viihtyisyyden kehittämisestä?

Aseman Lapset toteuttaa turvallisuuskävelyjä tai -pajoja esimerkiksi kaikilla Walkers-bussin toiminta-alueilla. Nuorten kuulemisen lisäksi heitä herätellään pohtimaan myös oman toiminnan merkitystä alueen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Aikuiset tukevat ajatusten sanoittamisessa ja oivallusten syntymisessä.

Ehdokkaille järjestettäviin tilaisuuksiin tuotetaan nuorten kanssa video Korson ja Kannelmäen turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Video herättelee keskusteluun aiheesta. Mukana tilaisuuksien toteutuksessa ovat myös Helsingin ja Vantaan nuorisopalvelut.

Lisätietoja: toimintavastaava Mika Rouvinen, p. 050 471 3999, mika.rouvinen@asemanlapset.fi


Walkers-bussi on pääkaupunkiseudulla toimiva nopean reagoinnin työmuoto. Työvälineenä toiminnassa on linja-auto, joka on muutettu nuorisokahvilaksi. Bussitoiminnalla puututaan nuoriin liittyviin, huolta herättäviin ilmiöihin yhteistyössä kunkin alueen toimijoiden kanssa. Toiminnalla nuorille tarjotaan uudenlainen vapaa-ajan osallistumisen tapa ja tavoitetaan ja saadaan ote myös sellaisista nuorista, jotka esimerkiksi käyttäytymisensä tai oireilunsa vuoksi jäävät alueen nuorille tarkoitettujen palveluiden ulkopuolelle. 


 

Tämän hetken hotspotit eli nuorten suosimat ajanviettopaikat pääkaupunkiseudulla

Etätilaisuus julkisiin tiloihin jalkautuvan nuorisotyön havainnoista ti 1.6. klo 18–19.30

Missä sinä vietit aikaasi nuorena? Entä millainen kuva sinulla on tämän päivän nuorten ajanvietosta? Aseman Lasten jalkautuvassa työssä jatkuvana havaintona on, että nuoret kokoontuvat esimerkiksi Pasilan Triplaan pääkaupunkiseudun ympäryskunnista saakka. Nuoruus ei siis tapahdu kuntarajojen sisällä ja siksi kuntarajat ylittävä yhteistyö on välttämätöntä.

Mitkä ovat tämän hetken hotspotit pääkaupunkiseudulla, millaisia ilmiöitä niissä on viime aikoina kohdattu? Mikä ilahduttaa, mikä huolestuttaa? Miten toimitaan, jos esimerkiksi Helsingin keskustassa tavataan järvenpääläinen nuori, jonka tilanne aiheuttaa huolta?

Tule kuulemaan ja keskustelemaan nuorisotyöstä julkisissa tiloissa ja työmuodossa kohdatuista ajankohtaisista ilmiöistä. Aseman Lasten työntekijöiden lisäksi tilaisuudessa on mukana pääkaupunkiseudun muita jalkautuvaa nuorisotyötä tekeviä toimijoita.

Lisätietoja: toimintavastaava Susanna Ylimys, p. 043 211 2435, susanna.ylimys@asemanlapset.fi


Aseman Lasten julkisiin tiloihin jalkautuvassa työssä ollaan nuorten saatavilla ja puututaan riskitilanteisiin nuorten suosimissa ajanviettopaikoissa kuten kauppakeskuksissa ja asemilla. Toiminnalla tuetaan nuorten omaehtoista ajanviettoa, ja nuoret kohdataan myönteisellä otteella. Tilannekohtaisesti arvioidaan, onko ajanviettotavat hyväksi ja turvallisia nuorille. Tarvittaessa ajanvietto voidaan keskeyttää ohjaamalla nuoret turvallisempaan paikkaan tai ottamalla yhteyttä vanhempiin tai viranomaisiin. Tällä hetkellä toimintaa toteutetaan pääkaupunkiseudulla. Työmuotoa on myös juurrutettu Jyväskylään, Ouluun, Tampereelle ja Kuopioon.


 

Tunnetaitojen abc lasten ja nuorten asioista päättäväksi tahtoville ke 2.6.2021 klo 18–19.30

Miksi tunnetaidoista puhutaan nyt jatkuvasti? Mistä tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelussa ja opettamisessa on kyse? Tulevat kunnanvaltuutetut ovat avainasemassa lasten, nuorten ja perheiden arkeen vaikuttavissa asioissa. Miksi kuntapäättäjän on tärkeä ymmärtää edes hieman siitä, mistä tunnetaitojen vahvistamisessa on kyse? Entä miten voit päättäjänä edistää omassa kunnassasi tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamista lasten arjessa?

Tietoa ja toimintaa tarjoavassa työpajassa tutustutaan Aseman Lasten Friends-suunnittelijoiden johdolla tunnetaitojen merkitykseen sekä niiden lisäämisen keinoihin.

Lisätietoja: suunnittelija-kouluttaja Minttu Oinonen, p. 040 582 3856, minttu.oinonen@asemanlapset.fi


Friends-toiminnalla tuodaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu osaksi arkea. Kognitiivis-behavioraaliseen viitekehykseen pohjautuvan ja systemaattisesti etenevän ohjelman avulla opitaan tunnistamaan ja käsittelemään tunteita, käyttämään myönteisiä ajattelumalleja sekä uusia keinoja käsitellä huolta tai pelkoa aiheuttavia tilanteita. Ohjelma ehkäisee tutkitusti ahdistusta ja masennusta. Friends-ohjelmaa voidaan hyödyntää muun muassa päiväkodeissa, kouluissa, nuorisotyössä ja terveydenhuollossa ryhmä- ja yksilötyössä.


 

Kiusaamiseen ja alaikäisten rikosoireiluun pureutuva tilaisuus to 3.6. klo 18–19.30 

Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla on lakiin perustuva oppivelvollisuus, ja suurin osa lapsista suorittaa oppivelvollisuutensa koulussa. Koska aikuiset ovat säätäneet tällaisen velvollisuuden, on aikuisten tehtävä myös taata turvalliset puitteet koulutielle.

Erityisen huolestuttavia ovat nuorten kokemukset, etteivät aikuiset ole puuttuneet kiusaamiseen tai ettei sitä ole puuttumisesta huolimatta saatu loppumaan. Joskus pahin konflikti on koulun ja huoltajien välillä. Mitä jokaisen kuntapäättäjän tulisi tietää aiheesta?

Helsingin kouluissa vaikeimpia ja pitkäkestoisimpia kiusaamistapauksia ratkotaan Aseman Lapset ry:n kehittämällä K-0-mallilla. Helsingin lisäksi K-0-toimintaa toteutetaan tällä hetkellä Lohjalla, Järvenpäässä ja Rovaniemellä. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan mallilla saaduista kokemuksista ja tuloksista!

Illan aikana pureudutaan myös alaikäisten rikoskierteen katkaisuun tähtäävään työhön. Aseman Lasten Pasila-hankkeessa nuoria tuetaan rikoksettomaan elämään yhteistyössä eri toimijoiden ja nuoren läheisverkoston kanssa. Mukana keskustelussa ammattilaisten lisäksi koulutettu kokemusasiantuntija.
 
Lisätietoja: kouluttaja Timo Kyllönen, p. 050 492 6673, timo.kyllonen@asemanlapset.fi.

K-0-toiminnassa puututaan pitkittyneisiin ja haastaviin koulukiusaamistapauksiin. Toiminnan tavoitteena on tuoda kouluihin nykyistä enemmän esimerkiksi sovittelun ja perhetyön osaamista. Konfliktin juurisyyt etsitään keskustelemalla eri osapuolten kanssa sekä erikseen että yhteisissä tapaamisissa ja huolehditaan, että konfliktin osapuolet saavat tarvitsemaansa tukea.
 
Pasila-hankkeessa tehdään töitä toistuvasti tai vakaviin rikoksiin syyllistyneiden alaikäisten nuorten kanssa. Tavoitteena on moniammatillisella yhteistyöllä tukea nuorta elämän eri osa-alueilla ja rikoskierteen katkaisussa. Pasila-työ on intensiivistä avotyöskentelyä, jossa työntekijät tekevät nuorten kanssa koulutehtäviä, auttavat työ- ja asuntoasioissa, kuuntelevat parisuhde- ja perhehuolia, ovat myös mukana esimerkiksi oikeudenkäynneissä ja vierailevat tutkintavankeudessa olevien nuorten luona. 
 

Ilmoittaudu tilaisuuksiin tästä.

Tilaa uutiskirjeemme