Aseman Lapsille on viime syksyn aikana tullut aikaisempaa enemmän yhteydenottoja nuorten väkivaltaisesta oireilusta. Yhteydenottoja on tullut eri puolilta Suomea.

Kartoituskyselyn tarkoituksena on saada laajempaa näkemystä siihen, onko huolestuttava käytös eri ammattilaisten kokemuksien mukaan lisääntynyt, miten siihen on tähän mennessä puututtu ja millaisia toimivia menetelmiä eri paikkakunnilla mahdollisesti on jo käytössä.

Kysely on suunnattu nuoria työssään kohtaaville eri alojen ammattilaisille. Siihen vastataan nimettömänä. Kyselyn tarkoitus ei ole tehdä tutkimusta vaan saada kuvaa tilanteesta Aseman Lasten ja yhteistyökumppaneiden työn tueksi. Laadimme kyselyn tuloksista yhteenvedon.

Nuorten parissa toimiva ammattilainen, vastaa kyselyyn ja jaa sitä tahoille, joiden näkemykset olisi hyvä saada mukaan: https://link.webropol.com/s/vakivaltakartoitus-2023

Tilaa uutiskirjeemme