Friends-ohjelmalla tuetaan lasten, nuorten ja vanhempien mielen hyvinvointia vahvistamalla tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Friends-materiaalien avulla kaveritaitoja, rentoutumista, haasteiden kohtaamista ja muita tunnetaitoja harjoitellaan järjestelmällisesti ja ikätasoon sopivasti.

Friends ehkäisee tutkitusti ahdistusta ja masennusta, ja ohjelman avulla voidaan hoitaa monenlaisia psykiatrisia oireita. Myös valtion koulukotien henkilökuntaa koulutetaan ohjelman käyttöön.

Ohjelma opettaa lapsia, nuoria ja vanhempia tunnistamaan ja käsittelemään tunteita, kannustaa myönteisiin ajattelumalleihin sekä tarjoaa selviytymiskeinoja vastoinkäymisten ja pettymysten kohtaamiseen. Friends vahvistaa minäkuvaa ja itsetuntoa sekä lisää uskoa omaan pärjäävyyteen.

Aseman Lasten työntekijöitä oli mukana vuosien 2021–2022 aikana koulukotikiertueella, jossa bussilastillinen eri alojen ammattilaisia vieraili valtion koulukodeissa eri puolilla Suomea. Aikuiset kohtasivat koulukodeissa asuvia ja opiskelevia nuoria pienryhmissä.

Ruotsinkielisen Friends-ohjelman kouluttaja Dimitri Paile Aseman Lapset ry:stä osallistui kiertueelle Lagmansgården-koulukodissa, ja teki nuorten kanssa myös muutamia harjoituksia. Tästä lähti myös ajatus mielen hyvinvointia tukevan Friends-ohjelman käyttöönotosta koulukodeissa.

Koulukotien nuorilla on monia neuropsykiatrisia ja käyttäymisogelmia. Ne täytyy tiedostaa ja huomioida – ja silti pyrkiä kohtaamaan nuori kunnioittavasti ja ilman ennakkoasenteita.

– Kun nuori uskaltaa esimerkiksi nimetä tunteitaan tai ottaa käyttöön jonkin luovan menetelmän epäilyistään huolimatta, häntä voi kehua tästä. Tämä voi olla hänelle mahdollisuus saada positiivista palautetta ja onnistumisen kokemuksia, Paile pohtii.

Taidoille tarvetta jatkuvasti

Valtion koulukoteja on yhteensä viisi: Lagmansgården Pedersöressä, Limingan koulutuskeskus Limingassa, Sairila Mikkelissä, Sippola Kouvolassa ja Vuorela Vihdissä. Ensimmäinen on ruotsinkielinen, neljä muuta suomenkielisiä.

Friends-materiaalien avulla kaveritaitoja, rentoutumista, haasteiden kohtaamista ja muita tunnetaitoja harjoitellaan järjestelmällisesti ja ikätasoon sopivasti.

– Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat jatkuvasti läsnä arjessa, päätetään niihin panostaa tai ei. Koulukodeissa niihin on kiinnitetty paljon huomiota aiemminkin, ja niitä harjoitellaan nuorten kanssa aktiivisesti. Friends-ohjelma voi antaa uusia ideoita ja näkökulmia harjoitteluun, Friends-tiimin toimintavastaava Minttu Oinonen kertoo.

Aikuisten omat taidot pohjana opettamiselle

– Usein koulutuksissa huomaa sen, että ammattilaiset eivät voi opettaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja ilman, että ovat niitä itse miettineet ja harjoitelleet. Jotkut harjoituksista ovat aikuisillekin haastavia, riippuen siitä, kuinka paljon näiden teemojen äärelle on tottunut pysähtymään, Oinonen kertoo.

Ammattilaisten omat tunnetaidot nousevat koulutuksissa usein esiin, koulukotien henkilökuntakin on halunnut keskustella niistä paljon. Myös positiivisen psykologian merkitys on noussut esiin, sillä helposti koulukotien arjessa korostuu ongelmakeskeisyys. Yhtä tärkeää kuin nuorten kanssa myönteisten asioiden etsiminen, on työyhteisön jäsenten kanssa saman tekeminen. Monelle työkaverit ovat suurimpia työssäjaksamisen tukijoita, lisäksi huumori nousi tärkeäksi keinoksi jaksaa rankkojenkin asioiden ja tilanteiden parissa.

– Moni miettii sitä, miten monenlaisten haasteiden ja ongelmien lomassa saisi näiden nuorten omaa itseä nostettua esiin, identiteetin rakennuspalikoita ja sitä, mikä hänelle on tärkeää ja mistä tykkää. Juuri tällaisiin tarpeisiin tunne- ja vuorovaikutusharjoituksilla voidaan vastata, Friends-kouluttaja Anna-Riikka Vuori pohtii.

Teidän näköisenne tunnetaitokoulutus

Friends-ohjelman koulutuksia räätälöidään erilaisille työyhteisöille ja paikkakunnille sopiviksi. Paras tilanne onkin sellainen, että koko työyhteisö on käynyt koulutuksen ja tietää, mistä on kyse, vaikkeivät kaikki ottaisikaan ohjelmaa samanaikaisesti käyttöön. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen esilläpito on tällöin luontevampaa ja kaikkien yhteisön aikuisten omat taidot sekä valmiudet arjen tilanteissa niiden opettamiseen ovat paremmat.

Koulutuksia on järjestetty esimerkiksi koko koulun henkilökunnalle ja kaikille kunnan esikoulujen opettajille, jonka jälkeen ohjelma on otettu käyttöön koko koulussa tai kaikissa kunnan eskareissa.

Dimitri Pailen profiilikuva

Dimitri Paile

planerare-utbildare
  • Friends

Minttu Oinonen

suunnittelija-kouluttaja
  • Friends
Anna-Riikka Vuoren profiilikuva.

Anna-Riikka Vuori

suunnittelija-kouluttaja
  • Friends

”Moni miettii sitä, miten monenlaisten haasteiden ja ongelmien lomassa saisi näiden nuorten omaa itseä nostettua esiin, identiteetin rakennuspalikoita ja sitä, mikä hänelle on tärkeää ja mistä tykkää. Juuri tällaisiin tarpeisiin tunne- ja vuorovaikutusharjoituksilla voidaan vastata.”Ota meihin yhteyttä, niin voimme keskustella siitä, millainen tunne- ja vuorovaikutuskoulutus teidän työyhteisöllenne tai paikkakunnallenne sopisi! Järjestämme Friends-koulutuksia sekä paikan päällä että etäyhteyksin.

Lue lisää Friends-ohjelmasta   Lue lisää koulukodeista

 Lue lisää ammattilaisten koulukotikiertueesta

Tilaa uutiskirjeemme