Helsingissä toimivat järjestötahot ovat yhteistyössä kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa aloittaneet yhteistyökoordinaation, jolla parannetaan palveluiden tarjonnan ja tarpeiden kohtaamista vallitsevissa olosuhteissa. Koronatalkoilla tavoitellaan erityisesti lapsia, nuoria ja huoltajia, joilla korona ja poikkeusolot ovat pahentaneet arkea ja siitä selviytymistä.

Talkoiden idea syntyi Aseman Lapset ry:ssä, joka toimi yhteistyön koollekutsujana.

Parhaillaan kartoitetaan eri toimijoita, jotka ovat valmiita lähtemään mukaan yhteiseen ponnistukseen. Mukana ovat tällä hetkellä muun muassa HNMKY, Pienperheyhdistys ry, HelsinkiMissio, SPR:n Helsingin nuorten turvatalo, Helsingin NNKY, Mieli ry, seurakuntayhtymän erityisnuorisotyö, Koulupolku ry ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Lisää ammatillisia palveluita tuottavia järjestöjä toivotaan tulevan mukaan yhteisiin talkoisiin.

Käytännössä koronatalkoot tarkoittaa sitä, että mikä tahansa tuen tarpeen havainnut taho osoittaa tukipyynnön suoraan koronatalkoiden koordinaatiotiimille, joka etsii sopivan palvelun tai tahon vastaamaan kulloiseenkin tukitarpeeseen.

Tuki voi olla monenlaista: työpariutta viranomaiskotikäynneille tai muuhun kohtaavaan asiakastyöhön, kuuntelevaa ammattilaista, läksyapua kouluille tai lastenkoteihin, vanhempien vertaisryhmien ohjaamista verkossa, ihmisten tavoittelua puhelimitse ja sosiaalisen median avulla, ohjaamista oikean tukipalvelun piiriin ja niin edelleen. Toiminnassa pidetään asiakasohjaus ja yhteistyö mahdollisimman yksinkertaisina, ja toimintaa on tarkoitus jatkaa rajoitukset huomioiden ainakin koulujen lukukauden loppuun saakka.

Mukana olevat järjestöt toivovat talkoomallin ja yhteisen koordinaation leviävän myös muille paikkakunnille.

Asiasta antavat lisätietoja Heikki Turkka (Aseman Lapset ry), p. 050 518 5511, heikki.turkka@asemanlapset.fi, sekä Marianne Neijonen (Helsingin kaupunki), p. 040 665 3267, marianne.neijonen@hel.fi

Tilaa uutiskirjeemme