Föräldrars inverkan på barnens välmående är obestridlig och ju tidigare stödåtgärder sätts in i barnens vardag desto mer gynnsamma förutsättningar skapas för deras socioemotionella hälsa även i framtiden.

Att bli förälder för första gången innebär en total omvälvning av vardagen. Den nyfödda bebisen tar upp all tid och uppmärksamhet från föräldrarna, vilket ibland kan kännas överväldigande men samtidigt väldigt glädjefyllt och belönande. Att erbjuda stöd och vägledning till föräldrar under denna period är inte bara en investering i barnets välmående utan också ett erkännande av den ofta överväldigande övergången till föräldraskapet. Ju tidigare detta stöd ges, desto mer kan det bidra till att bygga upp en grund av trygghet och förståelse för den nya vardagen i familjen.

Friends-verksamheten vill kunna erbjuda stödverktyg så tidigt som möjligt till barn och familjer. Detta ledde till skapandet av Första Barnet -gruppen under hösten 2023. Verksamheten var ett samarbete mellan Stationens Barn rf. och Johannes församling. Målet var tydligt: att skapa en trygg och stödjande plattform för nyblivna föräldrar och deras bebisar. Under de fem gruppträffarna deltog fyra familjer. Gruppverksamheten blev en meningsfull mötesplats där föräldrarna kunde dela sina upplevelser, ställa frågor och bygga gemenskap under den viktiga inledande perioden av föräldraskapet.

Gruppverksamheten innefattade olika teman och aktiviteter som var relevanta för spädbarnsvård och föräldraskap, inklusive babymassage, identifiering av föräldrarnas styrkor och resurser samt förmågan att uppskatta det positiva i vardagen. Som en fin avslutning på gruppen anordnades en fotograferingssession där föräldrarna fick skapa värdefulla minnen genom att ta bilder tillsammans med sina bebisar. Föräldrarna uppskattade denna avslutning som en trevlig och minnesvärd stund.

Föräldrarnas respons på gruppen var övervägande positiv. De värdesatte bl.a. programmet, mellanmålet, de meningsfulla diskussionerna och möjligheten att träffas i en avslappnad och stressfri miljö. Att knyta kontakt med andra nyblivna föräldrar blev en viktig del av upplevelsen. För Första Barnet -gruppverksamheten blev det inte bara en plats för kunskapsutbyte utan också en väg för att skapa varaktiga vänskapsband och bygga en gemenskap som sträcker sig bortom de tidiga stadierna av föräldraskapet.

Första barnet- verksamheten kommer att fortsätta under våren 2024, då en ny grupp ordnas i Helsingfors.


 

Ensimmäistä kertaa vanhemmaksi tuleminen merkitsee täydellistä muutosta arjessa. Tuen ja ohjauksen tarjoaminen vanhemmille tässä vaiheessa on tärkeä investointi lapsen hyvinvointiin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tukea tarjotaan, sitä enemmän se voi auttaa rakentamaan turvallisuutta ja ymmärrystä uuteen perhe-elämään.

Friends-tiimimme yhdessä Johanneksen seurakunnan kanssa järjesti ensimmäisen lapsensa saaneille perheille Ekavauva-ryhmän viime syksynä Helsingissä. Ryhmän tarkoituksena oli luoda turvallinen ja kannustava tila uusille vanhemmille ja heidän vauvoilleen. Siitä tulikin mielekäs kohtaamispaikka, jossa vanhemmat saivat jakaa kokemuksiaan, esittää kysymyksiä ja tutustua toisiinsa. Viiteen tapaamiskertaan osallistui neljä perhettä.

Ryhmässä käsiteltiin vauvanhoitoon ja vanhemmuuteen liittyviä teemoja kuten vauvahierontaa, vanhempien vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamista sekä arjen myönteisten asioiden arvostamista. Viimeisellä tapaamiskerralla järjestettiin valokuvaustilaisuus, jossa vanhemmat saivat ottaa kuvia vauvojensa kanssa.

Ruotsinkielinen Ekavauva-ryhmä järjestetään Helsingissä myös keväällä 2024, kysy lisätietoja Friends-kouluttaja ja -suunnittelija Gabriela Langinauerilta (yhteystiedot oikealla).

Första barnet- verksamheten kommer att fortsätta under våren 2024, då en ny grupp ordnas i Helsingfors.

För mer information kontakta Friends-planerare och utbildare Gabriela Langinauer:

 

Gabriela Langinauer.

Gabriela Langinauer

planerare-utbildare, Friends verksamhet
  • Friends

Tilaa uutiskirjeemme