Järjestö on liittynyt mukaan Romakon työnantajapooliin, jolla viestitämme että romanitaustainen hakija on rekrytoinneissa samalla viivalla kuin muutkin hakijat.

Diakonia-ammattikorkeakoulun Romako-hanke kampanjoi yhdenvertaisemman työelämän puolesta. Pelkkä keskustelu ja asian tuominen esille eivät enää riitä, joten konkreettisella työnantajapoolilla työnantajat voivat sitoutua tarjoamaan harjoittelu- ja työpaikkoja taustasta riippumatta.

Lue lisää: https://romako.diak.fi/tyonantaja-pooli/

Aseman Lapset toivoo hakijoiksi työ- ja harjoittelupaikoista ilmoittaessaan aina eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Romako – askeleet huomiseen

Romako-hanke tukee pääkaupunkiseudun aikuisia romaneita ammatillisen tutkinnon suorittamisessa sekä työ- ja harjoittelupaikkojen saamisessa. Tarjoamme osallistujille henkilökohtaista tukea ja vertaistukea opintopolkujen sujumiseen.

Romako-hanke pyrkii tekemään rakenteellista muutosta, jotta työelämä olisi yhdenvertaisesti myös romanien saavutettavissa. Hankkeessa luodaan työnantajapooli, jossa työnantajat ilmoittavat kiinnostuksensa ottaa vastaan romanitaustaisia harjoittelijoita ja työntekijöitä. https://romako.diak.fi/

Tilaa uutiskirjeemme