NEET-nuorten joukossa on paljon sellaisia, joiden erityisen tuen tarvetta ei ole tunnistettu. NEET-nuoriksi (Not in Employment, Education or Training) määritellään ne 15–29-vuotiaat, jotka ovat työn, koulutuksen ja harjoittelun ulkopuolella. Keskiössä heidän kanssaan työskentelyssä on vahvistaa minäpystyvyyttä eli uskoa omaan osaamiseen ja pärjäämiseen. 

“En ole hyvä missään, olen tyhmä.” Nämä ovat sanat, joista työskentely erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa monesti aloitetaan. Teemaan pureuduttiin joulukuussa Live Palveluiden ja Aseman Lasten 3T-hankkeen päätöstilaisuudessa, jota seurasi lähes 70 ammattilaista ympäri Suomen.

Aamupäivän aikana näkemyksiään ja kokemuksiaan nuorten tukemisesta jakoivat Ammattiopisto Liveltä kehittämispäällikkö Mari Linna ja opiskeluvalmentaja Marjo Koskinen, 3T-hankkeen projektityöntekijät Ronja Turkka ja Jani Hoviaro, toimintavastaava Marika Lius HERO ry:ltä sekä HNMKY:n Kiintopiste-toiminnan projektisuunnittelija Nina Währn (kuvassa).

3T-hanke on ollut käynnissä vuosien 2018–2020 ajan. Monet hankkeen asiakkaista ovat olleet päälle parikymppisiä ja kokeneet syvää epäonnistumista ja häpeää siitä, etteivät he ole pystyneet etenemään omalla polullaan yhteiskunnan odotusten mukaisesti. Osa on kokenut lähipiiriltään vahvoja asenteita esimerkiksi tukipalveluita tai tiettyä ammatinvalintaa kohtaan.

Monien kohdalla paljon työtä onkin tehty siinä, että he oppivat näkemään omat vahvuutensa ja pitämään haaveistaan kiinni, jos ne tuntuvat omilta ja ohjauksen avulla myös saavutettavilta. Osan kohdalla on taas keskitytty siihen, että nuori on saatu ottamaan tarjottu apu vastaan. Joskus tieto erityisen tuen tarpeesta voi järkyttää nuorta ja asian hyväksyminen vaatia aikaa.

“Huomaatko, sulla on kokemusta aika monista asioista?”

Tilaisuutta alustanut Mari Linna kehotti ammattilaisia lähestymään jokaisen nuoren tilannetta mielenkiintoisena arvoituksena, jota lähdetään yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisemaan.

Opintojen takkuamisen taustalla voi olla monenlaisia syitä ja siksi asiakkaan kanssa on tärkeää ajan kanssa käydä läpi esimerkiksi elämänhallintaan liittyviä kysymyksiä, asumista ja toimeentuloa, tukiverkkoa, harrastuksia ja aiempia kokemuksia koulusta. Oikeanlaisilla kysymyksillä saadaan osaamista esiin: oletko auttanut remonttihommissa kesämökillä tai hoitanut joskus naapuruston lapsia, oletko harrastuksen kautta oppinut rassaamaan mopoja tai kartuttanut esimerkiksi taiteellista osaamista?

Varsin monen kohdalla taustalla on niin sanottu kouluallergia eli peruskoulun suorittaminen on syystä tai toisesta ollut negatiivinen kokemus. Valitettavan monella on taustalla koulukiusaamista, joka vaikeuttaa ryhmässä toimimista ja saattaa johtaa jopa kotiin eristäytymiseen.

Vahva viesti joulukuisessa tilaisuudessa oli, että nämä nuoret eivät tarvitse enää epäonnistumisia, vaan oikeanlaista ja oikea-aikaista tukea ja kannustusta onnistumisten kokemusten kartuttamiseksi. Vaikka nuorella tällä hetkellä olisi elämässä opiskelun estäviä tekijöitä, niiden yli voidaan yhdessä päästä!

Pientenkin onnistumisten ääneen sanominen luo uskoa

Esimerkiksi ahdistuksesta johtuva välttelykäyttäytyminen olisi tärkeää saada katkaistua mahdollisimman nopeasti. Koulu on monessa mielessä tärkeä kasvun ja kehityksen ympäristö. Vuorovaikutus koulu aikuisten ja ikätovereiden kanssa kehittää monia elämässä tarvittavia taitoja.

Monien kohdalla on saatu hyviä tuloksia muun muassa pienempien opetusryhmien ja vertaistukiryhmien avulla. Osalle työharjoittelu, joka tarjoaa mahdollisuuden oppia toiminnallisen tekemisen kautta, auttaa sitoutumisessa ja motivaation ylläpidossa.

Joskus nuorella voi olla tiukka käsitys siitä, missä järjestyksessä ja aikataulussa asioiden pitää edetä. Toisinaan aikuisten tehtävä on hieman toppuutella ja saada nuori näkemään, millaiset valinnat tässä hetkessä ovat nuoren kannalta parhaita.

Oikeanlaisella tuella yhdessä asetettuja, sopivan kokoisia tavoitteita aletaan pikkuhiljaa saavuttaa. Aina nuori ei kuitenkaan itse tätä huomaa ja aikuisilla onkin tärkeä rooli koko prosessin aikana osoittaa onnistumisia.

3T-hankkeen työ ei olisi ollut mahdollista ilman NEET-verkoston laajaa osaamista. Siihen voi tutustua tarkemmin: https://www.neetverkosto.net/

Mukaan mahtuu uusia toimijoita! Lisätietoja NEET-verkosta: Ronja Turkka, ronja.turkka@inlive.fi, p. 040 620 4223.

Tilaa uutiskirjeemme