Liikkuva nuorisotyö

Liikkuen läsnä, hetkessä teille. Tutkimusraportti liikkuvasta nuorisotyöstä 

Aino Tormulainen & Eila Kauppinen, 2022
Mitä on liikkuva nuorisotyö? Miten se määritellään, ja kuinka se asettuu kunnallisen nuorisotyön kehykseen erilaisissa ympäristöissä?
 

Friends-tutkimuksia

– Väitöskirjatutkimukseen liittyvä artikkeli, Sarianna Barron-Linnankoski:
Effectiveness of Group CBT on Internalizing and ExternalizingSymptoms in Children with Mixed Psychiatric Disorders
Tästä Suomeksi: https://www.hus.fi/ajankohtaista/tutkimus-psykiatrisesti-monioireisten-lasten-kokonaisoireilu-vaheni-merkitsevasti– Friends-ohjelman vaikutukset nuorten hyvinvointiin ja elämänhallintaan erityisen tuen piirissä olevien nuorten ja heidän vanhempiensa kokemana. Kellokumpu, Viinikainen ja Mäkinen, 2017 

– Friends-ohjelma perusopetuksen ammattilaisten välineenä sosioemotionaalisten taitojen opetuksessa, Mihaljov 2012 

– Friends-ohjaajien kokemukset omasta kompetenssistaan ja ohjelman toteuttamisesta. Koivula ja Tiiri, 2010 

– Friends-ohjelma interventiona kuudenteen luokkaan – kokemuksia tunneprojektista. Gerkman ja Sykkö, 2010. 

– Mielen hyvinvoinnin tukeminen koulussa – Ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevän Friends-ohjelman yhteys 7.-luokkalaisten kokemaan mielialaan ja itsetuntoon. Tiippana, 2009 

 Koulupohjaisen Syrjäytymiskehityksen ehkäisy (SYKE) — pilottihankkeen loppuraportti, 2007 

.
K-0 – kiusaamiseen puuttuvat työ

Hästbacka, Noora 2018. Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen. Nuorisotutkimusverkoston julkaisu.


Pirunpolskan väliraportti

.
Walkers-toiminta

. Työntö- ja vetovoimatekijät Walkers-toiminnan laadullisen arvon määrittelijöinä
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/505018/Hoviaro_Jani.pdf 

Jani Hoviaro, opinnäytetyö, Nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen koulutus, Humanistisen alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 2021  


Muita julkaisuja

Käsikirja lasten ja nuorten sovitteluihin
Aseman Lapset ja THL, editointi Julia Kauppinen, 2022
Käsikirja kuvaa lasten ja nuorten konfliktien sovittelua. Aiheina ovat mm. lakisääteisen rikos- ja riita-asioiden sovittelun ja katusovittelun yhteistyö, sovittelun laajempi conferencing-menetelmä ja etäsovittelu. Käsikirja sisältää havainnollisia esimerkkejä ja tarjoaa käytännönläheisiä vinkkejä ja oivalluksia erityisesti lasten ja nuorten kohtaamiseen sovittelussa. 

Nuorisotyötä asemilla, kaduilla ja kauppakeskuksissa. Askelmerkkejä löytävään nuorisotyöhön
Toim. Iina Juntunen & Susanna Ylimys, 2017
Löytävän nuorisotyön oppaan tavoitteena on herätellä nuorten parissa toimivia ja alan opiskelijoita moniammatilliseen yhteistyöhön, jolla nopeutetaan ja tehostetaan nuoria koskettaviin ilmiöihin puuttumista.
  

Tilaa uutiskirjeemme