Saamme usein kuulla koskettavaa palautetta nuorilta ja perheiltä, joiden asioiden äärelle olemme pysähtyneet. Joskus työskentely kestää vain hetken ja joskus vuosia, mutta elämän tärkeiden palikoiden löytyminen on aina hienoa. Yhden nuoren kohdalla se voi tarkoittaa rikoskierteestä pois pääsyä, toisella uusien ystävien löytämistä, kolmas oppii luottamaan aikuisiin huonojen kokemusten jälkeen.

Aseman Lapset ry:ssä työskentelee 50 kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaista. Työhömme kuuluu tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamista, koulukiusaamiseen puuttumista, nuorten kohtaamista erilaisissa ympäristöissä, rikosten ja rötösten sovittelua sekä rikoskierteiden katkaisuun tähtäävää työtä. Ammattilaisemme ovat lasten, nuorten ja perheiden rinnalla monenlaisissa haastavissa elämäntilanteissa.

 

Läsnäoloa tulevaisuudessakin

 

Olemme toimineet yli 30 vuoden ajan edistäen lasten, nuorten, perheiden ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. Järjestötoimijana pystymme reagoimaan nopeasti muuttuviin tarpeisiin, liikkumaan joustavasti sinne, missä meitä tarvitaan ja myös herättelemään muita toimijoita pohtimaan asioita ja tilanteita uusista näkökulmista.

Viimeisten vuosien aikana koronatilanne ja sen mukanaan tuomat haasteet ovat näkyneet nuorisossa ja myös nuorisoalan rahoituksessa. Myös muunlainen epävarmuus on vaikuttanut siihen, että nuorten usko maailman tulevaisuuteen on heikentynyt. Tukemalla toimintaamme voitte olla mahdollistamassa turvallisten aikuisten läsnäoloa lasten ja nuorten elämässä jatkossakin.

 

Sijoitus lapsiin ja nuoriin on sijoitus tulevaisuuteen! Suuri kiitos tuestanne!

 

Yleishyödyllisenä järjestönä Aseman Lapset ry:n ei tarvitse maksaa testamenttilahjoituksesta veroa, joten varat menevät kokonaisuudessaan työhömme.

Pohditko testamentin tekoa? Haluatko tietää lisää?

Kerromme mielellämme lisää toiminnastamme. Voitte olla yhteydessä toiminnanjohtajaan:

Christian Wentzelin profiilikuva

Christian Wentzel

toiminnanjohtaja - verksamhetsledare

Testamenttilahjoitus lasten ja nuorten hyväksi on tärkeä ja vaikuttava teko. Muistamalla Aseman Lapsia testamentissasi olet mukana mahdollistamassa pitkäjänteistä työtä nuorten paremman tulevaisuuden ja hyvinvoinnin puolesta.

Testamentti kertoo sen, miten haluat omaisuutesi jakaa kuoleman jälkeen. Kun olet ensin huomioinut testamentissa läheisesi, voit lisäksi muistaa Suomen nuoria. Testamentin tekeminen ei ole vaikeaa, mutta on oleellista että kaksi todistajaa on sen allekirjoittanut.

Testamenttikirjauksena voit käyttää esimerkiksi lausetta ”Ilmoitan täten viimeisenä tahtonani ja testamenttinani, että _____ euroa annetaan Aseman Lapset ry:lle käytettäväksi sen toiminnan tukemiseen.” Monimutkaisempien kirjausten kanssa kannattaa kääntyä asianajajan tai oman pankin puoleen, jotta viimeinen tahtosi saadaan haluamasi tavalla toteutettua.

Lisätietoa testamentin tekemisestä
Hyvätestamentti.fi

Tilaa uutiskirjeemme