Vi får ofta ta del av rörande respons från unga och familjer vars omständigheter vi stannat upp inför. Ibland räcker arbetet bara en stund och ibland pågår det flera år, men det är alltid fint att finna livets viktiga byggklossar. För en ung kan det innebära att man kommer ut ur en brottsspiral, för en annan att finna nya kompisar, en tredje kan lära sig lita på vuxna efter dåliga erfarenheter.

Inom Stationens Barn r.f. arbetar 50 professionella inom fostran och socialbranschen. Till vårt arbete hör att lära ut färdigheter i känslohantering och växelverkan, ingripande i mobbning, att bemöta unga i olika miljöer, förlikning av brott och stölder samt arbete med siktet inställt på att bryta brottsspiraler. Våra professionella bistår barn, unga och familjer i många slags utmanande livssituationer.

 

Närvaro även i framtiden

 

Vi har verkat i över 30 år för barns, ungas, familjers och hela samhällets välbefinnande. Som en organisationsaktör kan vi reagera snabbt på ändrade behov, ta oss dit där vi behövs och också mana andra aktörer till eftertanke kring saker och situationer ur nya perspektiv.

Vi lever i en tid som präglas av osäkerhet och snabbförändring. Medföljande utmaningar syns i ungdomars liv, och också i finansieringen av sektorn för ungdomsarbete. Genom att stödja vår verksamhet möjliggör ni att trygga vuxna finns till för behövande barn och ungdomar.

En investering i barn och unga är en investering i framtiden! Stort tack för ert stöd!

Vill du ha mer information om testamentsdonation?

Vi berättar gärna mer om vår verksamhet. Ni kan kontakta verksamhetsledare:

Christian Wentzelin profiilikuva

Christian Wentzel

toiminnanjohtaja - verksamhetsledare

Hur skall testamentsdonationen formuleras?

Läs mer: Hyvätestamentti.fi (På finska)

Läs mer om Stationens Barn r.f.

Tilaa uutiskirjeemme