Sawian*-hankkeen tarkoituksena on katkaista maahanmuuttajataustaisten 10–22-vuotiaiden väkivalta- ja rikoskierteitä sekä ehkäistä jengiytymistä ja radikalisoitumista. Hanke tukee lapsia ja nuoria sekä perheiden, koulujen ja yhteisöjen kasvatustyötä omakielisellä toiminnalla ja ennaltaehkäisee rikoskierteiden syntymistä varhaisen puuttumisen mallilla.

*Sawian on arabiaa ja tarkoittaa ”yhdessä”.

Lasten ja nuorten väkivalta- ja rikoskierteiden taustalla on usein monenlaisia syitä, esimerkiksi erilaisia henkilö- ja perhekohtaisia traumoja: koulukiusaamista, kahden kulttuurin välissä luovimista, vanhempien uupumista, epäluottamusta yhteiskunnan palveluja kohtaan. Monet oireilevat nuoret ovat joutuneet oppimisvaikeuksien tai kielitaitopulmien takia huonommin pärjäävien joukkoon koulussa.  

Lapsilla ja nuorilla on iso tarve kuulua johonkin, olla osa porukkaa. Jos ei hyväksyntää tai arvostusta saa esimerkiksi koulusta, on sitä etsittävä muualta. Osa aikuisista myös käyttää hyväksi hukassa olevan nuoren tilannetta ja rekrytoi mukaan rikolliselle tielle. Epäluottamus aikuisia, etenkin viranomaisia kohtaan voi syntyä hyvinkin nuorena. Myöskään perheet eivät ole aina tietoisia yhteiskunnan tarjoamista palveluista tai niihin liittyy vääriä käsityksiä.

Nuoren eri ympäristöihin jalkautumalla, yksilö- ja ryhmänohjauksella ja perhetyöllä ehkäistään epäsuotavaa porukoitumista sekä tuetaan turvallisen kasvun puitteita ja positiivista integroitumista kouluissa, perheissä ja vapaa-ajalla. Lisäksi hankkeessa koulutetaan eri alojen ammattilaisia hankkeen teemoista. Toiminnassa keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat perheet, koulut sekä lähiyhteisöjen ja julkisen sektorin ammattilaiset. Hanke toimii pääkaupunkiseudulla.

Hanke toteutetaan vuosina 2023–2025 yhteistyössä Suomen Pakolaisapu ry:n kanssa ja sitä rahoittaa Euroopan unionin Sisäisen turvallisuuden (ISF) rahasto sekä Stea. Toiminta-alueena on pääkaupunkiseutu.

Logo: Euroopan unionin osarahoittama

Kysy lisää!

Ronja Turkan profiilikuva

Ronja Turkka

hankesuunnittelija
Hadi Baghbanin profiilikuva

Hadi Baghbani

hankesuunnittelija

Hannamari Marttio

järjestösihteeri

Suomen Pakolaisavun työntekijät

Nouran Al-Emara

Asiantuntija, jengiytyminen ja radikalisaatio

Abdirahman Rage

Asiantuntija, jengiytyminen ja radikalisaatio

Mustafa Husseini

Asiantuntija, jengiytyminen ja radikalisaatio

Tilaa uutiskirjeemme