1. Kuka olet ja mitä haluat kertoa työstäsi parilla lauseella?

Olen Pete Nieminen ja työskentelen Valtion koulukodeilla erityisohjaajana erityisen huolenpidon osastolla eli EHO:lla Vuorelan yksikössä. Valtion koulukodit järjestävät erityisen huolenpidon palvelua, jolla turvataan kaikkein vaikeimmissa elämäntilanteissa olevien ja haastavimmin oireilevien lasten ja nuorten hoito, huolenpito ja opetus.

Sen lisäksi maalaan graffiteja ja ohjaan työpajoja taiteilijanimellä Hende.

 

2. Millaista yhteistyötä olet tehnyt Ripa-hankkeen kanssa?

Olen saanut tehdä yhteistyötä monella tavalla. Vuonna 2021 kiersimme bussilla kaikki Valtion koulukodit moniammatillisen tiimin kanssa. Kiertueella nuoria osallistettiin erilaisin menetelmin ja heidän kanssaan keskusteltiin muun muassa kiusaamisesta ja kiusatuksi tulemisesta sekä heidän elämäntarinoistaan. Keskeisiä kysymyksiä kiertueella oli: Tajuammeko me aikuiset mitään oikeesti oikein? Mitä uutta voisimme oppia nuorilta? Mitä nuoret haluavat kuulla poliisilta, kokemusasiantuntijalta, lastensuojelulta tai jalkautuvaa työtä tekevältä nuorisotyöntekijältä? Mitä meidän aikuisten tulee ymmärtää tämän päivän kiusaamisen kokemuksista ja niiden vaikutuksista?

Ripan kokemusasiantuntijat ovat kiertueen jälkeen vierailleet useasti tapaamassa nuoria EHO:lla, keskustelemassa aidosti ja suoraan vaikeista aiheista, joita monet nuoretkin ovat kokeneet.

Ripan ja laajemmin Aseman Lasten kanssa yhteistyössä olemme MC Stepan kanssa ohjanneet nuorten työpajoja, joissa nuoret ovat päässeet toteuttamaan itseään rap- ja graffititaiteen keinoin. Työpajoissa on tehty nuorten ääntä ja kokemusmaailmaa näkyväksi ja tuotoksia hyödynnetty esimerkiksi nuorten rikollisuutta koskevissa seminaareissa.

Lisäksi olin mukana Heikki Turkan ja Julia Saarholmin toimittamassa teoksessa Lasten ja nuorten rikokset. Opas ennaltaehkäisyyn ja rikoskierteiden katkaisuun. Teos antaa ymmärrystä, uusia näkökulmia ja välineitä eri toimialojen hyvistä käytännöistä nuorisorikollisuuden ehkäisyssä, siihen puuttumisessa ja rikoskierteiden katkaisemisessa.

 

3. Kerro jokin mukava mieleen jäänyt muisto yhteistyöstä.

Mainitsemallani bussikiertueella tuli jossain vaiheessa puheeksi erilaiset nuorisotyön metodit, kuten omalla kohdallani spraymaali. Joku toinen nosti keskustelussa esille nokkahuilun, josta varmasti meistä jokaisella on muistoja ja kokemuksia peruskoulun ajalta.

Kävi ilmi, että bussissa oli muutama asiantuntija, jotka osasivat soittaa hienosti nokkahuilua ja sitä tapahtui niin bussissa kuin suunnittelupalavereissakin. Kiertueen lopuksi hankimme kolme nokkahuilua, jotka maalasin spraymaaleilla ja lahjoitimme näille huiluvirtuooseille muistoksi kiertueesta.

 

4. Mitä lisäarvoa kokemusasiantuntijat mielestäsi tuovat rikoksilla oireilevien nuorten kanssa työskentelyyn?

Kokemusasiantuntijat pystyvät mahtavasti samaistumaan nuorten tilanteisiin. He havaitsevat ja huomaavat usein asioita, joita muut aikuiset eivät välttämättä huomaa, esimerkiksi nuoren käyttäytymisessä ja puheissa. Jotain mikä on heille tuttua omasta menneisyydestä. Tämän ansiosta he usein onnistuvat antamaan nuorille uusia näkökulmia heidän tilanteisiinsa.

 

5. Jos voisit muuttaa jotain yhteiskunnassamme liittyen rikoksilla oireilevien nuorten tilanteeseen, mitä se olisi?

Lisää ymmärrystä paheksuvaan ja rankaisevaan yhteiskuntaan sekä lisää budjettia ja toimintamahdollisuuksia ennaltaehkäisevään toimintaan.

 

6. Mitä haluaisit sanoa rikoksilla oireileville nuorille?

Olet tärkeä ja merkityksellinen muutenkin kuin rikoksia tekemällä. Kuka tahansa osaa tehdä pahaa, mutta hyvän tekeminen vaatii enemmän rohkeutta.

Tilaa uutiskirjeemme