1. Kuka olet ja mitä haluat kertoa työstäsi parilla lauseella?

Olen vanhempi rikoskonstaapeli Mia Pihlamo-Alanko ja työskentelen rikostutkijana nuorten tekemissä rikoksissa Helsingin poliisilaitoksella. Kohtaan työssäni eriasteisia rikoksia tehneitä nuoria ja nuoria rikosten uhreja.

Sekä tekijöillä että uhreilla on usein monenlaisia haasteita elämässään kuten päihteidenkäyttöä ja vaikeuksia koulunkäynnissä ja yleisessä elämänhallinnassa.

On ehdottoman tärkeää, että rikosprosessin ohessa tapahtuva moniammatillinen yhteistyö toimii tehokkaasti esimerkiksi sosiaaliviranomaisten ja nuorten kanssa työtä tekevien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

 

2. Millaista yhteistyötä olet tehnyt Ripa-hankkeen kanssa?

Olen ohjannut työssäni kohtaamiani nuoria Ripa-hankkeen asiakkaiksi.

 

3. Kerro jokin mukava mieleen jäänyt muisto yhteistyöstä.

Olen kohdannut Ripa-hankkeeseen ohjaamani nuoren hänen jo aikuistuttuaan ja nähnyt konkreettisesti, miten nuori on yhteistyön myötä saanut tukea ja päässyt irti rikoskäyttäytymisestä.

 

4. Mitä lisäarvoa kokemusasiantuntijat mielestäsi tuovat rikoksilla oireilevien nuorten kanssa työskentelyyn?

Vain totuuden äänellä ja rehellisyydellä voidaan ansaita nuorten luottamus. Tässä kokemusasiantuntijoilla on etulyöntiasema esimerkiksi viranomaisiin nähden. Kokemusasiantuntijat tietävät mistä puhuvat ja mitä rikoksilla ja päihteillä oirehtiva nuori joutuu käymään läpi. Tämä usein nopeuttaa luottamuksen rakentumista.

Kokemusasiantuntijat tietävät myös, mitä nuorelta vaatii se, jos hän haluaa muutosta tilanteeseen. Kokemusasiantuntijat pystyvät sanoittamaan nuorelle hänen tilannettaan ja mahdollisia tuntemuksia omien kokemustensa kautta.

 

5. Jos voisit muuttaa jotain yhteiskunnassamme liittyen rikoksilla oireilevien nuorten tilanteeseen, mitä se olisi?

Viranomaisten ja nuorten kanssa työtä tekevien tahojen yhteistyötä tulisi merkittävästi tehostaa, jotta nuoren tilanteen käsittely ja hoitaminen ei jäisi pintapuoliseksi tai muuten kesken vaan nuori kiinnittyisi avun piiriin.

Nuorille vankeusrangaistukseen tuomituille tulisi olla oma erityinen ohjelmansa ja tähän riittävät resurssit ja välineet, joilla pystyttäisiin katkaisemaan oireilun kierre ja estämään nuoren luisuminen uusintarikollisuuteen.

 

6. Mitä haluaisit sanoa rikoksilla oireileville nuorille?

Pysähdy ja mieti, onko tämä se juttu mitä elämältäsi haluat. Pystyt parempaan eikä sinun tarvitse pystyä yksin. Uskalla valita toisin, tämä on sinun elämäsi!

Tilaa uutiskirjeemme