1. Kuka olet ja mitä haluat kertoa työstäsi parilla lauseella?

Olen erityisohjaaja Laura Laitila, työskentelen Helsingin vankilassa alaikäisten ja nuorten eli alle 21-vuotiaiden osastoilla. Erityisohjaajan pääasiallinen tehtävä on tukea vankien kuntoutumista ja auttaa heitä integroitumaan yhteiskuntaan vapautumisensa jälkeen. Erityisohjaajan tuella vanki voi asettaa realistisia, yksilöllisiä tavoitteita ja laatia suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Erityisohjaajan työtehtäviin kuuluu muun muassa valvotun koevapauden ja vapauden valmistelua, lausuntojen kirjoittamista, ryhmätoiminnan pitämistä sekä päihde- ja muutoskeskusteluita. Yhteistyötä tehdään paljon eri ammattilaisten kanssa.

 

2. Millaista yhteistyötä olet tehnyt Ripa-hankkeen kanssa?

Teemme parhaillamme hankkeen kanssa yhteistyötä alaikäisten ja alle 25-vuotiaiden nuorten tutkintavankien parissa. Ripan työntekijät pitävät vankilassa kahden viikon välein niin sanottua non stop -ryhmää. Nimi viittaa siihen, että ryhmän kokoonpano vaihtelee sen mukaan, ketkä sillä hetkellä ovat tutkintavankeudessa.

Ryhmän tärkein tavoite on synnyttää nuorten keskuudessa luottamusta siihen, että on olemassa aikuisia, joihin voi myös vapaudessa tukeutua. Lisäksi ryhmässä keskustellaan muun muassa päihteistä ja rikoksista. Tapaamiset rakentuvat sen hetkisen fiiliksen ja tarpeen mukaan. Vastikään vierailijana oli kokemusasiantuntija Tepi, jonka tarinaa nuoret kuuntelivat hyvin keskittyneesti.

Lisäksi Aseman Lasten työntekijät ovat olleet mukana muun muassa nuorten tilannetta tukevissa moniammatillisissa verkostopalavereissa. He ovat kulkeneet nuorten rinnalla vankeusajasta vapautumiseen.

Suunnitteilla on myös nuorille suunnattu kirjoitusprojekti, joka toteutetaan yhteistyössä koulun kanssa. Vankeudessa olevat oppivelvolliset suorittavat koulua vankilasta käsin. Kirjoittaminen toimii metodina, jonka tavoitteena on löytää juurisyitä nuorten elämässä tapahtuneille vastoinkäymisille sekä käsitellä vaikeita kokemuksia ja päästää niistä irti.

Nuoret kirjoittavat tarinat ennen kaikkea itselleen, eikä niitä ole tarkoitus julkaista. Samalla he saavat äidinkielen opintoja edistettyä. Tarvittaessa nuoria ohjataan esimerkiksi psykologin vastaanotolle, jos työskentelyssä nousseet asiat sitä vaativat.

 

3. Kerro jokin mukava mieleen jäänyt muisto yhteistyöstä.

Yleisesti yhteistyö on ollut nuorten tarpeita palvelevaa ja antoisaa myös ammattilaisille. Olemme esimerkiksi sopineet vapautuvan vangin kanssa, että Aseman Lasten työntekijä on vankilan portilla vastassa ja tämä helpottaa nuoren paluuta siviiliin.

Aseman Lapsilla on huippuammattilaisia töissä ja on kaikkien etu, että yhteistyötä syvennetään ja jatketaan Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Meillä on yhteisiä nuoria ja yhteinen tavoite.

 

4. Mitä lisäarvoa kokemusasiantuntijat mielestäsi tuovat rikoksilla oireilevien nuorten kanssa työskentelyyn?

Nuoret kaipaavat samaistumispintaa, ja kokemusasiantuntija on konkreettinen esimerkki siitä, että muutos on mahdollista. Nuorille on tärkeää päästä kuulemaan, mitä muutos vaatii ja millaisilla keinoilla kokemusasiantuntijat ovat itse irtautuneet rikos- ja päihdemaailmasta.

Monissa asioissa kokemusasiantuntijan sanoilla on nuorten mielestä enemmän painoarvoa kuin esimerkiksi viranomaisten puheilla. Heillä on paremmat mahdollisuudet saada nuoret ymmärtämään, että rikollinen elämäntapa ei ole tavoiteltavaa. Lisäksi kokemusasiantuntijat usein vähentävät nuorten viranomaisvastaisuutta. Nuori antaa helpommin avulle mahdollisuuden, jos kokemusasiantuntija sanoo, että tähän kannattaa tarttua.

Rikosseuraamuslaitoksen arvoihin kuuluu usko ihmisen kykyyn muuttua, ja kokemusasiantuntijat ovat konkreettinen esimerkki tästä. Nuoret itse toivovat, että kokemusasiantuntijat vierailisivat vankiloissa nykyistä useammin ja mielestäni nuorten ajatuksia pitää kuulla kehittämistyössä.

 

5. Jos voisit muuttaa jotain yhteiskunnassamme liittyen rikoksilla oireilevien nuorten tilanteeseen, mitä se olisi?

Ennaltaehkäiseviä palveluita tarvitaan enemmän. Palveluita tulisi kohdentaa paremmin tarpeisiin. Esimerkiksi nuorten päihteiden käyttö ja mielenterveyden haasteet ovat vakava ongelma, johon täytyy pystyä panostamaan.

 

6. Mitä haluaisit sanoa rikoksilla oireileville nuorille?  

Ammattilaiset ymmärtävät juurisyitä rikoksilla oireiluun. Yksin ei kannata jäädä. Apua, tukea ja hyviä tyyppejä, jotka haluavat nuorille vaihtoehtoisen polun, on oikeasti olemassa.

Tilaa uutiskirjeemme