1. Kuka olet ja mitä haluat kertoa työstäsi parilla lauseella?  

Nimeni on Anna Rif ja toimin rikosseuraamustyöntekijänä Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimistossa. Työtehtäviini kuuluu nuorten rikosseuraamusasiakkaiden yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano, jolloin toimin nuoren valvojana hänen yhdyskuntaseuraamuksensa aikana.

Mainitsemiani yhdyskuntaseuraamuksia ovat ehdollisen vankeusrangaistuksen valvonta, ehdonalaisen vapauden valvonta, nuorisorangaistus ja yhdyskuntapalvelu. Lisäksi laadin oikeuteen seuraamusselvityksiä.
 

2. Millaista yhteistyötä olet tehnyt Ripa-hankkeen kanssa? 

Ripa-hankkeen työntekijät ovat toimineet työparinani joidenkin nuorten yhdyskuntaseuraamuksissa.
 

3. Kerro jokin mukava mieleen jäänyt muisto yhteistyöstä. 

Tapasimme muutama vuosi sitten yhteisen asiakkaamme joulun alla lastenkodissa, jonne nuori oli päätynyt takaisin hatkareissunsa jälkeen. Nuori oli harmissaan, koska joutui olemaan joulun poissa kotoa.

Tapaamisessa keskusteltiin nuoren päihteidenkäytöstä ja tulevaisuuden suunnitelmista. Nuori sai Ripa-hankkeen työntekijöiltä lakua tuliaisiksi ja tapaamisen jälkeen tunnelma oli niin nuoren kuin työntekijöidenkin osalta iloisemman ja jouluisemman oloinen. Myös loppuvalvonta toteutui parityönä hankkeen työntekijöiden kanssa.
 

4. Mitä lisäarvoa kokemusasiantuntijat mielestäsi tuovat rikoksilla oireilevien nuorten kanssa työskentelyyn?  

Kokemusasiantuntijat tuntevat omakohtaisten kokemustensa kautta rikoksia tekevien nuorten elämäntilanteiden monimutkaisuutta. Heillä on myös tieto siitä, mitä rikos- ja päihdekierteestä irrottautuminen voi vaatia. Nuorille kokemusasiantuntija voi mahdollisesti toimia esimerkkinä ja vertaisena sille, että muutos on mahdollista.

 

5. Jos voisit muuttaa jotain yhteiskunnassamme liittyen rikoksilla oireilevien nuorten tilanteeseen, mitä se olisi? 

Nopeuttaisin hidasta oikeusjärjestelmää sekä kiinnittäisin korjaavien toimenpiteiden lisäksi erityistä huomiota ennaltaehkäisyyn.

 

6. Mitä haluaisit sanoa rikoksilla oireileville nuorille?  

Nuorilta kuultu “ei kannata tehä jekkuu, jos ei kestä kakkuu” kiteyttää hyvin sen, että rikoksista on usein negatiivisia seurauksia. Vaikka rikoksista koituvat haitat, kuten tuomiot, eivät välttämättä näyttäydy välittömästi, seuraukset voivat näkyä perässä tulevien tuomioiden tavoin vuosienkin päästä.

Pyydän usein omia asiakkaitani pohtimaan, mitkä asiat voivat lisätä heidän kohdallaan riskiä syyllistyä rikoksiin ja mitkä asiat puolestaan tukevat rikoksettomassa elämässä. Haluankin kehottaa rikoksia tekeviä nuoria kartoittamaan elämässään sellaisia tekijöitä, jotka tukevat heitä rikoksettomassa elämässä ja millaisin laillisin ja hyväksytyin keinoin voi toteuttaa mielekästä elämää.

Anna Rif ja Ripa-hankkeen Jari

Anna Rif ja Ripa-hankkeen Jari ”Hune” Raikunen Helsingin vankilan edessä nuoren tapaamisen yhteydessä.

 

Lue muistakin ystävistä

Tilaa uutiskirjeemme