Vuosi 2022 lukuina

 • 0
  yksilöllisesti tuettua nuorta
 • 0
  lastensuojelulaitosten osastotyössä tavoitettua nuorta
 • 0
  koululuokkayhteistyön kautta tavoitettua nuorta
 • 0
  nuorta työpajoissa ja laillisuuskasvatusoppitunneilla
 • 0
  nuorten läheistä mukana työskentelyssä
 • 0
  ammattilaista mukana työskentelyssä
 • 0
  ammattilaista tavoitettu puheenvuoroilla

.
Ripa-hankkeessa ehkäistään nuorten rikos- ja päihdekierteiden syvenemistä yhdistämällä koulutettujen kokemusasiantuntijoiden ymmärrystä ammatilliseen toimintaan nuorten parissa.

Ripa-hankkeessa Laurea-ammattikorkeakoulun KEIJO-koulutuksen käyneet rikos- ja päihdetaustaiset kokemusasiantuntijat toimivat nuoria kohtaavien eri alojen ammattilaisten työpareina. Tavoite on löytää uusia keinoja nuorten toistuvaan rikos- ja päihdekäyttäytymiseen pureutumiseen sekä muutostahdon vahvistamiseen ja ylläpitoon.

Kasautuvasti oireilevien nuorten tilanteisiin puuttumiseksi ei toistaiseksi juuri löydy vaikuttavia vertaisuutta hyödyntäviä työmuotoja. Perinteisestä ammattilaisasetelmasta käsin voi välillä olla vaikea päästä syvälle nuoren toiminnan juurisyihin tai tämän kokemuksen tavoittamiseen.

Kokemustaustaiset työntekijät usein havaitsevat asioita, joita muut aikuiset eivät välttämättä huomaa, esimerkiksi esimerkiksi perheen dynamiikassa tai nuoren käyttäytymisessä ja puheissa. Jotain mikä on heille tuttua omasta menneisyydestä.

Monen toiminnan piirissä olevan asiakasnuoren luotto viranomaisiin on heikko, osan keskuudessa on havaittavissa myös selkeää viranomaisvastaisuutta. Kokemustaustainen työntekijä pystyy toimimaan erityisellä tavalla siltana nuorten ja palveluiden ja nuorten ja viranomaisten välillä.

Työssä on huomattu, että monelle nuorelle on tärkeä saada kuulla kokemusasiantuntijan tarina omasta elämästään sekä kamppailusta yhteiskuntaan palaamisen kanssa. Tätä kautta myös nuoren on ollut helpompi miettiä omaa toimintaansa sekä niitä syitä, jotka ikävään tilanteeseen ovat johtaneet.

Omassa toipumisprosessissaan jo edenneiden kokemustietoa hyödyntämällä luodaan uusia työkaluja nuoria kohtaavaan työhön. Samalla etsitään uusia tulokulmia Aseman Lasten sekä muiden riskitilanteissa olevia nuoria työssään kohtaavien tahojen toimintaan.

Nuoria tukevan yksilö- ja ryhmätoiminnan lisäksi hankkeen työskentely kytkeytyy toimintoihin, joissa jo entuudestaan kohdataan rikoksilla ja päihteillä oireilevia nuoria tai muuta nuorten riskipitoista ryhmäkäyttäytymistä. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun eri toimijoiden kanssa ja toimintaa kehitetään muun muassa lastensuojelun ja poliisin kanssa.

Hanke rahoitetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustuksella.

Tutustu Ripa-hankkeessa tehtyyn yhteistyön >> Yhteistyötä rikoksilla oireilevien nuorten tukemiseksi

Jari Raikusen profiilikuva.

Jari (Hune) Raikunen

projektikoordinaattori, Ripa-hanke
Pietro Saaren profiilikuva.

Pietro Saari

projektityöntekijä, Ripa-hanke
Miisa Lohen profiilikuva.

Miisa Liikka

projektityöntekijä, Ripa-hanke

Lue projektityöntekijä Pietro Saaren ajatuksia hankkeen alkumetreiltä.

Tilaa uutiskirjeemme