Ripa-hankkeessa ehkäistään nuorten rikos- ja päihdekierteiden syvenemistä yhdistämällä koulutettujen kokemusasiantuntijoiden ymmärrystä ammatilliseen toimintaan nuorten parissa.

Ripa-hankkeessa Laurea-ammattikorkeakoulun KEIJO-koulutuksen käyneet rikos- ja päihdetaustaiset kokemusasiantuntijat toimivat nuoria kohtaavien eri alojen ammattilaisten työpareina. Tavoite on löytää uusia keinoja nuorten toistuvaan rikos- ja päihdekäyttäytymiseen pureutumiseen sekä muutostahdon vahvistamiseen ja ylläpitoon.

Kasautuvasti oireilevien nuorten tilanteisiin puuttumiseksi ei toistaiseksi juuri löydy vaikuttavia vertaisuutta hyödyntäviä työmuotoja. Perinteisestä ammattilaisasetelmasta käsin voi välillä olla vaikea päästä syvälle nuoren toiminnan juurisyihin tai tämän kokemuksen tavoittamiseen.

Omassa toipumisprosessissaan jo edenneiden kokemustietoa hyödyntämällä luodaan uusia työkaluja nuoria kohtaavaan työhön. Samalla etsitään uusia tulokulmia Aseman Lasten sekä muiden riskitilanteissa olevia nuoria työssään kohtaavien tahojen toimintaan.

Nuoria tukevan yksilö- tai ryhmätoiminnan lisäksi hankkeen työskentely kytkeytyy toimintoihin, joissa jo entuudestaan kohdataan rikos- tai päihdeorientoituneita nuoria tai nuorten toistuvaa riskipitoista ryhmäkäyttäytymistä. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun eri toimijoiden kanssa ja toimintaa kehitetään muun muassa lastensuojelun ja poliisin kanssa.

Hanke rahoitetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustuksella.

Jari (Hune) Raikunen

projektikoordinaattori, Ripa-hanke

Julia Saarholm

tutkimuskoordinaattori (Pirunpolska), kouluttaja
Pietro Saari

Pietro Saari

projektityöntekijä, Ripa-hanke
Miisa Lohen kasvokuva.

Miisa Lohi

projektityöntekijä, Ripa-hanke

Lue projektityöntekijä Pietro Saaren ajatuksia hankkeen alkumetreiltä.

Tilaa uutiskirjeemme

© 2020 Aseman Lapset ry