Vuosi 2022 lukuina

 • 0
  yksilöllisesti tuettua nuorta
 • 0
  lastensuojelulaitosten osastotyössä tavoitettua nuorta
 • 0
  koululuokkayhteistyön kautta tavoitettua nuorta
 • 0
  nuorta työpajoissa ja laillisuuskasvatusoppitunneilla
 • 0
  nuorten läheistä mukana työskentelyssä
 • 0
  ammattilaista mukana työskentelyssä
 • 0
  ammattilaista tavoitettu puheenvuoroilla

.
Ripa-toiminnassa ehkäistään nuorten rikos- ja päihdekierteiden syvenemistä yhdistämällä koulutettujen kokemusasiantuntijoiden ymmärrystä ammatilliseen toimintaan nuorten parissa.

Ripa-toiminnassa Laurea-ammattikorkeakoulun KEIJO-koulutuksen käyneet rikos- ja päihdetaustaiset kokemusasiantuntijat toimivat nuoria kohtaavien eri alojen ammattilaisten työpareina. Työssä pureudutaan nuorten toistuvaan rikos- ja päihdekäyttäytymiseen sekä vahvistetaan ja ylläpidetään muutostahtoa.

Kokemustaustaiset työntekijät usein havaitsevat asioita, joita muut aikuiset eivät välttämättä huomaa, esimerkiksi perheen dynamiikassa tai nuoren käyttäytymisessä ja puheissa. Jotain mikä on heille tuttua omasta menneisyydestä.

Monen toiminnan piirissä olevan asiakasnuoren luotto viranomaisiin on heikko, osan keskuudessa on havaittavissa myös selkeää viranomaisvastaisuutta. Kokemustaustainen työntekijä pystyy toimimaan erityisellä tavalla siltana nuorten ja palveluiden ja nuorten ja viranomaisten välillä.

Työssä on huomattu, että monelle nuorelle on tärkeä saada kuulla kokemusasiantuntijan tarina omasta elämästään sekä kamppailusta yhteiskuntaan palaamisen kanssa. Tätä kautta myös nuoren on ollut helpompi miettiä omaa toimintaansa sekä niitä syitä, jotka ikävään tilanteeseen ovat johtaneet.

Nuorten yksilöllinen tuki on moninaista: esimerkiksi someyhteydenpitoa, viranomaistapaamisia ja asioiden hoitoa, mielekkään ja hyvinvointia tukevan vapaa-ajan tekemisen etsimistä, koulupaikkojen hakemista tai koulutöissä auttamista.

Nuoria tukevan yksilö- ja ryhmätoiminnan lisäksi toiminnan työskentely kytkeytyy toimintoihin, joissa jo entuudestaan kohdataan rikoksilla ja päihteillä oireilevia nuoria tai muuta nuorten riskipitoista ryhmäkäyttäytymistä. Toiminta tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun eri toimijoiden kanssa ja toimintaa kehitetään muun muassa lastensuojelun ja poliisin kanssa.

Toimintaa rahoitetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustuksella.

Tutustu Ripa-toiminnassa tehtyyn yhteistyön >> Yhteistyötä rikoksilla oireilevien nuorten tukemiseksi

Jari Raikusen profiilikuva.

Jari (Hune) Raikunen

projektikoordinaattori, Ripa-toiminta
Tomas Luodon profiilikuva.

Tomas Luoto

projektityöntekijä, Ripa-toiminta
Miisa Lohen profiilikuva.

Miisa Liikka

projektityöntekijä, Ripa-toiminta (vanhempainvapaalla)
Valtteri Toikonniemi

Valtteri Toikonniemi

projektityöntekijä, Ripa-toiminta
Naisen profiilikuva -symboli

Sofia Laitila

projektityöntekijä, Ripa-toiminta

Lue projektityöntekijä Pietro Saaren ajatuksia toiminnan alkumetreiltä.

Tilaa uutiskirjeemme