NUKO-hankkeessa toteutetaan laaja-alainen verkkokoulutuskokonaisuus, jossa syvennytään vakavaan nuorisorikollisuuteen ja sen ehkäisyyn. Koulutuskokonaisuus on suunnattu hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä rikosseuraamusalan henkilöstölle. 

NUKO eli Nuorisorikollisuuden koulutuskokonaisuus -hankkeessa kerätään tietoa työskentelystä toistuvasti ja pitkään rikoksilla oireilevien nuorten parissa. Kerätystä tiedosta koostetaan kaikille avoin ja maksuton verkkokoulutuskokonaisuus.  

Tavoite on vahvistaa erityisesti korjaavaa rikoksentorjuntatyötä tekevien ammattilaisten valmiuksia työskennellä rikoksilla oireilevien nuorten ja heidän lähipiirinsä kanssa.  

Pirstaloituneen palvelujärjestelmän kyvyt vastata vakavasti rikoksilla oireilevien nuorten tilanteisiin on havaittu tutkimuksissa puutteelliseksi. Kohderyhmän kanssa työskentelyyn on olemassa paikallisia hyviä toimintamalleja, kuten Aseman Lapset ry:n Pasila-toiminta ja Ripa-hanke sekä oikeusministeriön rahoittamat rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallipilotit Rovaniemellä, Oulussa, Turussa ja Vantaalla. 

Koulutuskokonaisuus kokoaa yhteen ja levittää eri puolilla Suomea olevaa tietoa vakavasti rikoksilla oireilevien nuorten kanssa työskentelystä. Tietoa kerätään muun muassa yhteistyökumppaneiden kanssa eri paikkakunnilla järjestettävissä dialogisissa keskustelutilaisuuksissa.

Hanke rahoitetaan oikeusministeriön rahoituksella vuosina 2022–2023.  

Kysy lisää!

Julia Kauppisen kasvokuva.

Julia Kauppinen

hankekoordinaattori, NUKO-hanke

Tilaa uutiskirjeemme

© 2020 Aseman Lapset ry