NUKO-hankkeessa toteutettiin laaja-alainen verkkokoulutuskokonaisuus, jossa syvennytään vakavaan nuorisorikollisuuteen ja sen ehkäisyyn. Koulutuskokonaisuus on kaikille avoin ja ilmainen ja suunnattu erityisesti hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä rikosseuraamusalan henkilöstölle.

NUKO eli Nuorisorikollisuuden koulutuskokonaisuus -hankkeessa kerättiin tietoa työskentelystä toistuvasti ja pitkään rikoksilla oireilevien nuorten parissa. Kerätystä tiedosta koostettiin kaikille avoin ja maksuton verkkokoulutuskokonaisuus.  

Tavoite oli vahvistaa erityisesti korjaavaa rikoksentorjuntatyötä tekevien ammattilaisten valmiuksia työskennellä rikoksilla oireilevien nuorten ja heidän lähipiirinsä kanssa.  

Pirstaloituneen palvelujärjestelmän kyvyt vastata vakavasti rikoksilla oireilevien nuorten tilanteisiin on havaittu tutkimuksissa puutteelliseksi. Kohderyhmän kanssa työskentelyyn on olemassa paikallisia hyviä toimintamalleja, kuten Aseman Lapset ry:n Pasila- ja Ripa-toiminnat sekä Helsingin kaupungin lastensuojelun Toivo-palvelu. 

Koulutuskokonaisuus kokoaa yhteen ja levittää eri puolilla Suomea olevaa tietoa vakavasti rikoksilla oireilevien nuorten kanssa työskentelystä. Tietoa kerättiin muun muassa yhteistyökumppaneiden kanssa eri paikkakunnilla järjestetyissä dialogisissa keskustelutilaisuuksissa.
.

Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi -verkkokoulutus

Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi -verkkokoulutus löytyy kaikille avoimena ja ilmaisena Laurea-ammattikorkeakoulun koulutustarjonnasta. Kurssi on saatavilla sekä ammattikorkeakoulututkinnon (AMK) että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) tasoisena. Ilmoittaudu mukaan Laurean sivuilla (linkit edellä). 

Koulutus koostuu videoluennoista- ja puheenvuoroista, joita on ollut tuottamassa monialainen joukko ammattilaisia ja asiantuntijoita, jotka työskentelevät nuorisorikollisuuden parissa, muun muassa tutkijoita, sosiaali-, rikosseuraamus- ja kasvatusalan ammattilaisia, nuorisotyöntekijöitä, kokemusasiantuntijoita, poliisi, syyttäjä ja lääkäri.

Luennoissa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa desistanssi eli rikollisuudesta irrottautuminen, nuorisorikollisuuteen liittyvä palvelujärjestelmä ja eri ammattilaisten roolit, moniammatillinen yhteistyö nuorisorikollisuuden parissa, nuorisorikollisuus ja sen taustatekijät, arvostava ja erityispiirteet huomioiva kohtaaminen sekä kokemusasiantuntijat ja ammattilaisten kanssa tehtävä parityö.

Verkkokoulutuksen käytyään opiskelija osaa:

  • havaita lapsia ja nuoria vakavalle ja toistuvalle rikoskäyttäytymiselle altistavia tekijöitä sekä nuorisorikollisuutta ilmiönä.
  • yhdistää rikosoireiluun liittyvien taustatekijöiden tietoperustaa arvostavaan kohtaamiseen nuoren ja tämän perheen kanssa.
  • kehittää erilaisia rikoksettomaan ja päihteettömään elämäntapaan tukevia menetelmiä ja palveluita nuorten parissa tehtävässä työssä.
  • analysoida ja arvioida nuorisorikollisuuteen liittyviä palveluita ja eri ammattilaisten sekä kokemusasiantuntijoiden rooleja.
  • rakentaa moniammatillisia yhteistyöverkostoja rikoksilla oireilevan nuorten ja heidän perheiden kanssa tehtävän työn tueksi.

Monialainen yhteistyö nuorten rikoskierteestä irrottautumiseksi -verkkokoulutus on kaikille avoin ja maksuton MOOC-kurssi Laurea-ammattikorkeakoulun tarjonnassa. Viiden opintopisteen laajuinen koulutus on mahdollista suorittaa itsenäisesti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta.

Hanke rahoitettiin
 oikeusministeriön rahoituksella vuosina 2022–2023.  

.
Koulutuskokonaisuuden esittelyvideo

Tilaa uutiskirjeemme