Hankkeessa keskityttiin NEET-verkoston toiminnan kehittämiseen. Pääkaupunkiseudulla toimiva NEET-verkosto kokoaa yhteen työn tai koulutuksen ulkopuolella olevien 16–29-vuotiaiden nuorten parissa työskenteleviä tahoja. Verkosto on toiminut vuodesta 2019, ja jatkossa sen koordinoinnista vastaa Stadin ammatttiopisto.

Nexus-hankkeen tavoitteena oli löytää keinoja siihen, miten NEET-verkoston toiminta ja sen puitteissa tehtävä yhteistyö voi mahdollisimman hyvin ja konkreettisesti edistää verkoston jäsenten nuorten parissa tekemää työtä – ja näin parhaiten tukea nuorten elämäntilanteita. Hankkeessa tuotettiin myös verkoston ulkopuolisille toimijoille tarkoitettua tietoa ja tilaisuuksia.

3T-hankkeessa havaittiin, että samalle kohderyhmälle palveluita tarjoavia toimijoita on pääkaupunkiseudulla paljon, mutta toimijat eivät aina ole tietoisia muista palveluista tai esimerkiksi niiden erityisosaamisesta. Tiiviimmällä yhteistyöllä voidaan parantaa palveluiden kohdentumista.

Vuodelle 2021 osuivat työllisyyspalveluiden kuntakokeiluiden käynnistäminen sekä oppivelvollisuusikärajan nostaminen. Uudistukset tulevat entuudestaan korostamaan tarvetta 16–29-vuotiaiden putoamisvaarassa olevien nuorten palveluiden kokonaiskuvalle ja eri toimijoiden sujuvalle yhteistyölle.

Hanketta rahoitti Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Hanke on päättynyt.

NEET-verkoston toimintaa koordinoi jatkossa Stadin ammattiopisto.

Tilaa uutiskirjeemme