• 0
    kohdattua nuorta (2021)
  • 0
    pienryhmiin ja työpajoihin osallistuneet nuoret (2021)
  • 0
    koulutettua ammattilaista (2021)

 

Nuorisotyöntekijät jalkautuvat nuorten pariin kauppakeskuksiin, julkisen liikenteen risteyskohtiin sekä muualle julkisiin tiloihin, missä nuoret viettävät aikaansa.

Toiminnalla tuetaan nuorten omaehtoista ajanviettoa, ja nuoret kohdataan myönteisellä otteella. Kadulla käydään arkisia keskusteluja esimerkiksi koulunkäynnistä tai ihmissuhdehuolista. Reilulla ja arvostavalla lähestymistavalla rakennetaan luottamusta ja saadaan hyväksyntä toimia nuorten parissa.

Tilannekohtaisesti arvioidaan, onko ajanviettotavat hyväksi ja turvallisia nuorille. Nuorten kanssa käydään kasvatuksellisia keskusteluja, joiden kautta heitä haastetaan pohtimaan olemisen tapaa tai paikkaa. Yhdessä nuorten kanssa pyritään etsimään sellainen ajanviettotapa, joka ei herätä aikuisten huolta tai häiritse muita julkisten tilojen käyttäjiä. 

Osan kohdalla keskustelu puuttumistoimenpiteenä riittää. Tarvittaessa päätöksiä tehdään nuorten puolesta. Yhteistyössä järjestyksenvalvonnan ja poliisin kanssa ajanvietto voidaan keskeyttää ohjaamalla nuoret turvallisempaan paikkaan tai ottamalla yhteyttä vanhempiin tai viranomaisiin. Väkivallalla tai muulla tavalla oireilevien nuorten kanssa käynnistetään intensiivisempi työskentely esimerkiksi pienryhmätoiminnan muodossa.

Poliisin ja järjestyksenvalvonnan lisäksi yhteistyötä tehdään esimerkiksi nuoriso- ja lastensuojelutyön sekä koulujen kanssa. Ilmiötietoa jaetaan aktiivisesti ja näin nopeutetaan ja tehostetaan nuoria koskettaviin ilmiöihin puuttumista.

STEA-avustuksella ja järjestön omarahoituksella rahoitettavaa toimintaa toteutetaan tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla. Lisäksi sitä on juurrutettu Jyväskylään, Ouluun, Tampereelle ja Kuopioon.

Löytävästä nuorisotyöstä on julkaistu opas, joka löytyy sähköisenä tästä: Nuorisotyötä asemilla, kaduilla ja kauppakeskuksissa. Askelmerkkejä löytävään nuorisotyöhön

Kysy lisää!

Mikko Riiheläinen

yhteisökehittäjä

Taina Viikari

yhteisökehittäjä

Tilaa uutiskirjeemme

© 2020 Aseman Lapset ry