• 0
  jalkautumisiltaa nuorten pariin (2022)
 • 0
  kohtaamista jalkautumisiltoina (2022)
 • 0
  kohtaamista Walkers-bussilla (2022)
 • 0
  ammatillista keskustelua (kesä-joulukuu 2022)


Nuorisotyöntekijät menevät nuorten pariin kauppakeskuksiin, julkisen liikenteen risteyskohtiin sekä muualle julkisiin tiloihin, missä nuoret viettävät aikaansa.

Jalkautumisen lisäksi työssä hyödynnetään linja-autosta nuorten kohtaamispaikaksi muunnettua Walkers-bussia. Työtä toteutetaan pääkaupunkiseudulla sekä kehyskunnissa, ja sen kohderyhmänä ovat 10–20-vuotiaat nuoret ja heidän yhteisönsä.

Toiminnalla tuetaan nuorten omaehtoista ajanviettoa, ja nuoret kohdataan myönteisellä otteella. Bussille nuoret voivat tulla hetkeksi hengähtämään tai viihtymään pidemmäksi aikaa. Ammattilaisten rinnalla siellä työskentelee myös vapaaehtoisia aikuisia.

Kadulla ja bussissa käydään arkisia keskusteluja esimerkiksi koulunkäynnistä tai ihmissuhdehuolista. Reilulla ja arvostavalla lähestymistavalla rakennetaan luottamusta ja saadaan hyväksyntä toimia nuorten parissa.

Jalkautuessa arvioidaan tilannekohtaisesti, onko ajanviettotavat hyväksi ja turvallisia nuorille. Nuorten kanssa käydään kasvatuksellisia keskusteluja, joiden kautta heitä haastetaan pohtimaan olemisen tapaa tai paikkaa. Yhdessä nuorten kanssa pyritään etsimään sellainen ajanviettotapa, joka ei herätä aikuisten huolta tai häiritse muita julkisten tilojen käyttäjiä.

Osan kohdalla keskustelu puuttumistoimenpiteenä riittää. Tarvittaessa päätöksiä tehdään nuorten puolesta. Yhteistyössä järjestyksenvalvonnan ja poliisin kanssa ajanvietto voidaan keskeyttää ohjaamalla nuoret turvallisempaan paikkaan tai ottamalla yhteyttä vanhempiin tai viranomaisiin. Väkivallalla tai muulla tavalla oireilevien nuorten kanssa käynnistetään intensiivisempi työskentely esimerkiksi pienryhmätoiminnan muodossa.

Poliisin ja järjestyksenvalvonnan lisäksi yhteistyötä tehdään esimerkiksi nuoriso- ja lastensuojelutyön sekä koulujen kanssa. Ilmiötietoa jaetaan aktiivisesti ja näin nopeutetaan ja tehostetaan nuoria koskettaviin ilmiöihin puuttumista.

Toimintaa rahoitetaan Stea-avustuksella.

Löytävästä nuorisotyöstä on julkaistu opas, joka löytyy sähköisenä tästä: Nuorisotyötä asemilla, kaduilla ja kauppakeskuksissa. Askelmerkkejä löytävään nuorisotyöhön

Tilaa uutiskirjeemme