Vuosi 2022 lukuina

 • 0
  nuorta Aseman Lasten sovitteluissa
 • 0
  huoltajaa Aseman Lasten sovitteluissa
 • 0
  nuorta muissa Uudenmaan katusovitteluissa
 • 0
  koulutettua eri alojen ammattilaista
 • 0
  koulutettua vapaaehtoissovittelijaa
 • 0
  ammattilaista puheenvuorojen ja luentojen yleisönä

Jos nuori on tehnyt rikoksen, joutunut sen kohteeksi tai ollut osallisena riidassa, tapahtumaa on tärkeä käsitellä pian ja osallisten ikä huomioiden.

Katusovittelussa konfliktin osapuolille tarjotaan mahdollisuus asian selvittämiseen sovittelijan avulla. Katusovittelussa sovittelijat ovat kasvatusalan ammattilaisia ja osaavat ottaa huomioon nuorten sovitteluiden erityispiirteet.

Tavoitteena ei ole rangaista nuorta, vaan antaa hänelle mahdollisuus ottaa vastuu teoistaan ja oppia niistä. Nuoren huoltajat otetaan tilanteen selvittelyyn mukaan alusta lähtien, ja tarvittaessa perheelle tarjotaan tukea myös sovitteluprosessin päätyttyä. Sekä nuoren että huoltajien suostumus tarvitaan katusovittelun käynnistämiseksi.

Sovittelutapaamisessa keskeistä on eri osapuolten kasvokkainen kohtaaminen ja toisen näkökulman kuuleminen. Joskus jo pelkkä sovitteluun osallistuminen voi opettaa rakentavampia keinoja toimia ikätovereiden kanssa.

Menetelmää voidaan hyödyntää monisyisten konfliktien ratkomiseen. On tärkeää, että kaikki osapuolet saavat tilaisuuden esittää oman näkemyksensä tapahtuneesta ja tulla kuulluksi. Konfliktit voivat olla laajoja ja vaikuttaa monin tavoin osapuolten lähipiireihin. Laajennetuiksi sovitteluiksi kutsutaan sovitteluita, joihin kutsutaan mukaan konfliktin varsinaisten osapuolten lisäksi nuorille läheisiä ihmisiä, esimerkiksi perheenjäseniä, naapureita tai ammattihenkilöitä, kuten lastensuojelu-, sosiaali- tai perhetyöntekijöitä.

Katusovittelijoiden erityisosaamista voidaan hyödyntää esimerkiksi erityistarpeisten nuorten rikoksissa, koulukiusaamistapauksissa tai lähisuhdeväkivaltatapauksissa, joissa on mukana alaikäisiä osapuolia. Työmuoto perustuu vahvaan verkostotyöhön. Yhteistyötä tehdään muun muassa sovittelutoimistojen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, poliisin, nuorisotoimen ja sosiaalitoimen kanssa.

Katusovittelu on alun perin Norjassa kehitetty työmuoto, jonka Aseman Lapset ry on mukauttanut Suomen olosuhteisiin. Järjestö toteuttaa ja kehittää katusovittelutoimintaa etenkin Uudenmaan alueella yhteistyössä sovittelutoimistojen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Katusovittelua hyödynnetään myös muun muassa Aseman Lasten kiusaamiseen puuttuvassa K-0-työssä. Lisäksi katusovittelijat toteuttavat tilauksesta sovittelutaitoihin ja nuorten konfliktien parissa tehtävään verkostotyöhön liittyvää koulutusta kasvatusalan ammattilaisille ympäri Suomen.

Katusovittelutoimintaa toteutetaan STEA-avustuksella.

Kysy lisää!

Heikki Turkan profiilikuva

Heikki Turkka

tiimipäällikkö, rikos- ja konfliktityö
Anne Toivosen profiilikuva

Anne Toivonen

kouluttaja, Katusovittelu
Jessica Hakalan profiilikuva

Jessica Hakala

kouluttaja, Katusovittelu
Ilkka Lindbergin profiilikuva

Ilkka Lindberg

lähiyhteisövalmentaja, Pasila-toiminta
Katusovittelu-logo, jossa teksti ja sen vieressä palapelin palasia

 

 

Oletko kiinnostunut katusovittelukoulutuksesta? Jätä meille yhteystietosi tämän lomakkeen kautta niin olemme sinuun pian yhteydessä!

Tilaa uutiskirjeemme