Vuosi 2022 lukuina

 • 0
  kohdattua lasta ja nuorta
 • 0
  kohdattua huoltajaa
 • 0
  koulun henkilökunnan edustajaa tuettu konsultaatioissa
 • 0
  nuorta konsultoiduissa tapauksissa
 • 0
  tuettua huoltajaa konsultoinneissa

 

Suuri osa koulukiusaamistapauksista voidaan selvittää koulun ja kotien yhteistyöllä ilman ulkopuolisia toimijoita. Kun konfliktitilanne on vakava ja jatkuu pitkään, saattaa koulun ja vanhempien keinot ja jaksaminen loppua. Tällöin voi olla erittäin hyödyllistä kutsua paikalle ulkopuolinen ja puolueeton konfliktien selvittämisen ammattilainen. Tällaisia ovat K-0-koordinaattorit, joita toimii tällä hetkellä Helsingissä, Espoossa, Järvenpäässä, Vantaalla, Uudessakaupungissa ja Vihdissä.

K-0-toiminnan avulla puututaan pitkittyneisiin ja haastaviin koulukiusaamistapauksiin. Kiusaamiseen puuttuvaa K-0-työtä tehdään oppilaiden ja huoltajien lisäksi laajan ammattilaisverkoston kanssa. Mukana voi olla niin koulun henkilökuntaa kuin sosiaalityö, poliisi, lastensuojelu ja kuka tahansa lapsen tai nuoren elämässä mukana oleva taho. Konfliktin juurisyyt pyritään löytämään keskustelemalla eri osapuolten kanssa sekä erikseen että yhteisissä tapaamisissa.  

Vakavat kiusaamistapaukset ovat usein moniulotteisia: niissä täyttyy useita rikosnimikkeitä, tekijöiden ja uhrien roolit ovat epäselviä ja konfliktit ulottuvat myös vapaa-ajalle sekä sosiaaliseen mediaan. Tilanteet ovat monesti kärjistyneet niin, että kodin ja koulun välinen yhteistyö on vaikeutunut. Kaikkien osapuolten kuuleminen, puolueettomuus ja perheiden tukeminen on ratkaisevaa tilanteen selvittämisessä ja pitkäkestoisten vaikutusten saavuttamisessa.  

K-0-toiminnalla ei ole tarkoitus korvata jo olemassa olevia toimintamalleja vaan vahvistaa niitä ja tuoda kouluihin aiempaa enemmän muun muassa nuorisotyön ja perheiden kanssa tehtävän työn osaamista. Työssä tarjotaan konsultaatiota, hyödynnetään yhteistapaamisia ja sovittelua, ohjataan tarvittaviin palveluihin ja seurataan tilannetta myös tilanteen rauhoituttua.

Aseman Lapset ry kehittää ja levittää K-0-toimintaa valtakunnallisesti. Lisäksi järjestö vastaa K-0-toiminnasta Helsingissä ja Espoossa. Valtakunnallista toimintaa rahoitetaan STEA-avustuksella, paikallisen K-0-toiminnan resurssoinnista vastaavat kunnat.


Tutkimus K-0-hankkeesta

Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen on raportti K-0 -hankkeen yhteydessä tehdystä tutkimuksesta.

Noora Hästbackan tutkimuksessa (2018) tarkastellaan lähemmin kahta kiusaamistapausta havainnointi- ja haastatteluaineistoon perustuen. Tutkimus osoittaa, että pitkittyneet kiusaamistilanteet ovat monisyisiä ja puuttumisen käytännöt ovat epäselviä, kun toimenpiteitä  tarvitaan niin yksilöiden kuin ryhmien tasoilla.

Koulun oppilashuoltoryhmän, opettajien, poliisin, lastensuojelun, nuorisotyön ja perheiden välisen yhteistyön kehittämisellä voidaan vastata tutkimuksen esiin nostamiin haasteisiin ja puuttua rakentavammin vakaviin kiusaamistilanteisiin.

Maksuttoman verkkojulkaisun voit ladata täältä. Kirjan voi tilata Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta

K-0 valtakunnallinen

Heikki Turkan profiilikuva

Heikki Turkka

tiimipäällikkö, rikos- ja konfliktityö
Mari SIrenin profiilikuva

Mari Sirén

koordinaattori, K-0 valtakunta
Emmi Wallinin profiilikuva

Emmi Wallin

koordinaattori, K-0 valtakunta

K-0 Helsinki

Samu Herttuaisen profiilikuva

Samu Herttuainen

koordinaattori, K-0 Helsinki
Saara Kankaanpään profiilikuva.

Saara Kankaanpää

koordinaattori, K-0 Helsinki

K-0 Espoo

Ronja Hännisen profiilikuva.

Ronja Hänninen

koordinaattori, K-0 Espoo
Anniina Vilkmanin profiilikuva.

Anniina Vilkman

koordinaattori, K-0 Espoo

.

Tilaa uutiskirjeemme