• 0
    kaupungin alueella
  • 0
    kiusaamistapausta (2020)
  • 0
    osallista lasta tai nuorta (2020)

 

Suuri osa koulukiusaamistapauksista voidaan selvittää koulun ja kotien yhteistyöllä ilman ulkopuolisia toimijoita. Kun konfliktitilanne on vakava ja jatkuu pitkään, saattaa koulun ja vanhempien keinot ja jaksaminen loppua. Tällöin voi olla erittäin hyödyllistä kutsua paikalle ulkopuolinen ja puolueeton konfliktien selvittämisen ammattilainen. Tällaisia ovat K-0-koordinaattorit, joita toimii tällä hetkellä Helsingissä, Järvenpäässä, Lohjalla ja Rovaniemellä.  

K-0-toiminnan avulla puututaan pitkittyneisiin ja haastaviin koulukiusaamistapauksiin. Kiusaamiseen puuttuvaa K-0-työtä tehdään oppilaiden ja huoltajien lisäksi laajan ammattilaisverkoston kanssa. Mukana voi olla niin koulun henkilökuntaa kuin sosiaalityö, poliisi, lastensuojelu ja kuka tahansa lapsen tai nuoren elämässä mukana oleva taho. Konfliktin juurisyyt pyritään löytämään keskustelemalla eri osapuolten kanssa sekä erikseen että yhteisissä tapaamisissa.  

Vakavat kiusaamistapaukset ovat usein moniulotteisia: niissä täyttyy useita rikosnimikkeitä, tekijöiden ja uhrien roolit ovat epäselviä ja konfliktit ulottuvat myös vapaa-ajalle sekä sosiaaliseen mediaan. Tilanteet ovat monesti kärjistyneet niin, että kodin ja koulun välinen yhteistyö on vaikeutunut. Kaikkien osapuolten kuuleminen, puolueettomuus ja perheiden tukeminen on ratkaisevaa tilanteen selvittämisessä ja pitkäkestoisten vaikutusten saavuttamisessa.  

K-0 toiminnalla ei ole tarkoitus korvata jo olemassa olevia toimintamalleja vaan vahvistaa niitä ja tuoda kouluihin aiempaa enemmän muun muassa nuorisotyön ja perheiden kanssa tehtävän työn osaamista. Työssä tarjotaan konsultaatiota, hyödynnetään yhteistapaamisia ja sovittelua, ohjataan tarvittaviin palveluihin ja seurataan tilannetta myös tilanteen rauhoituttua.

Aseman Lapset ry kehittää ja levittää K-0-toimintaa valtakunnallisesti. Lisäksi järjestö vastaa K-0-toiminnasta Helsingissä. Valtakunnallista toimintaa rahoitetaan STEA-avustuksella, paikallisen K-0-toiminnan resurssoinnista vastaavat kunnat.


Tutkimus K-0-hankkeesta

Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen on raportti K-0 -hankkeen yhteydessä tehdystä tutkimuksesta.

Noora Hästbackan tutkimuksessa (2018) tarkastellaan lähemmin kahta kiusaamistapausta havainnointi- ja haastatteluaineistoon perustuen. Tutkimus osoittaa, että pitkittyneet kiusaamistilanteet ovat monisyisiä ja puuttumisen käytännöt ovat epäselviä, kun toimenpiteitä  tarvitaan niin yksilöiden kuin ryhmien tasoilla.

Koulun oppilashuoltoryhmän, opettajien, poliisin, lastensuojelun, nuorisotyön ja perheiden välisen yhteistyön kehittämisellä voidaan vastata tutkimuksen esiin nostamiin haasteisiin ja puuttua rakentavammin vakaviin kiusaamistilanteisiin.

Maksuttoman verkkojulkaisun voit ladata täältä. Kirjan voi tilata Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta

K-0 valtakunnallinen

Heikki Turkka

Heikki Turkka

tiimipäällikkö, Katusovittelu, K-0 ja Pasila

Mari Sirén

koordinaattori, K-0 valtakunta

K-0 Helsinki

Emmi Wallinin kasvokuva.

Emmi Wallin

koordinaattori, K-0 Helsinki
Samu Herttuaisen kasvokuva.

Samu Herttuainen

koordinaattori, K-0 Helsinki

Tilaa uutiskirjeemme

© 2020 Aseman Lapset ry