Ripa-hankkeessa ehkäistään nuorten rikos- ja päihdekierteiden syvenemistä yhdistämällä koulutettujen kokemusasiantuntijoiden ymmärrystä ammatilliseen toimintaan nuorten parissa.

Ripa-hankkeessa Laurea-ammattikorkeakoulun KEIJO-koulutuksen käyneet rikos- ja päihdetaustaiset kokemusasiantuntijat toimivat nuoria kohtaavien eri alojen ammattilaisten työpareina. Tavoite on löytää uusia keinoja nuorten toistuvaan rikos- ja päihdekäyttäytymiseen pureutumiseen sekä muutostahdon vahvistamiseen ja ylläpitoon.

Kasautuvasti oireilevien nuorten tilanteisiin puuttumiseksi ei toistaiseksi juuri löydy vaikuttavia vertaisuutta hyödyntäviä työmuotoja. Perinteisestä ammattilaisasetelmasta käsin voi välillä olla vaikea päästä syvälle nuoren toiminnan juurisyihin tai tämän kokemuksen tavoittamiseen.

Omassa toipumisprosessissaan jo edenneiden kokemustietoa hyödyntämällä luodaan uusia työkaluja nuoria kohtaavaan työhön. Samalla etsitään uusia tulokulmia Aseman Lasten sekä muiden riskitilanteissa olevia nuoria työssään kohtaavien tahojen toimintaan.

Nuoria tukevan yksilö- tai ryhmätoiminnan lisäksi hankkeen työskentely kytkeytyy toimintoihin, joissa jo entuudestaan kohdataan rikos- tai päihdeorientoituneita nuoria tai nuorten toistuvaa riskipitoista ryhmäkäyttäytymistä. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun eri toimijoiden kanssa ja toimintaa kehitetään muun muassa lastensuojelun ja poliisin kanssa.

Hanke rahoitetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustuksella.

Jari (Hune) Raikunen

projektikoordinaattori, Ripa-hanke

Julia Saarholm

tutkimuskoordinaattori (Pirunpolska), kouluttaja
Pietro Saari

Pietro Saari

projektityöntekijä, Ripa-hanke

Lue projektityöntekijä Pietro Saaren ajatuksia hankkeen alkumetreiltä.

Ajankohtaista

ASEMAN LAPSETKaupungilla kävelevien nuorten jalkoja. Kuvituskuva.
12.05.2021
Oletko sinä ehdokas, joka pystyy uskottavasti nostamaan päätöksentekoon nuorten hyvinvoinnin kannalta tärkeitä kehittämiskohteita? Kauttamme voit kuulla myös niiden nuorten ääntä, joka helposti jää julkisessa keskustelussa kuulumatta.
ASEMAN LAPSET
03.05.2021
Helsingissä toimivat järjestöt ovat yhteistyössä kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa aloittaneet Koronatalkoot-koordinaatioyhteistyön, jonka tarkoituksena on auttaa apua tarvitsevia löytämään avun ääreen. Koronatalkoilla tavoitellaan erityisesti lapsia, nuoria ja huoltajia, joilla korona ja poikkeusolot ovat pahentaneet arkea ja siitä selviytymistä. Talkoiden idea syntyi Aseman Lapset ry:ssä, joka toimi yhteistyön koollekutsujana.
ASEMAN LAPSETAseman Lasten Mikko Riiheläinen ja yhteistyökumppanit jalkautumassa kauppakeskus Triplassa.
16.03.2021
Nuoret tarvitsevat nyt kipeästi turvallisten aikuisten läsnäoloa! Seuraamme viranomaisten ohjeita, ja toimimme ne huomioiden yhdessä kuntien, muiden järjestöjen ja esimerkiksi poliisin kanssa nuorten tarpeisiin vastaten.
ASEMAN LAPSETHelsingin kaupunkisiluetti, etualalla junaraiteita ja ratapiha, taustalla kirkontorneja.
16.03.2021
Helsingissä toimivat järjestötahot ovat yhteistyössä kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa aloittaneet yhteistyökoordinaation, jolla parannetaan palveluiden tarjonnan ja tarpeiden kohtaamista vallitsevissa olosuhteissa. Koronatalkoilla tavoitellaan erityisesti lapsia, nuoria ja huoltajia, joilla korona ja poikkeusolot ovat pahentaneet arkea ja siitä selviytymistä.

Tilaa uutiskirjeemme

© 2020 Aseman Lapset ry