Bunkkeriksi kutsuttu porukka työskentelee päivittäin monenlaisten haastavien tilanteiden kanssa. He toimivat nuorten ja heidän lähipiiriensä kanssa rinnalla kulkien, konflikteja selvittäen ja elämää oikeille raiteille ohjaten. Mukana työskentelyssä on pitkä liuta yhteistyökumppaneita, osaajia ja ammattilaisia eri aloilta. 

 

Katusovittelu on sovittelutoimintaa, jossa sovittelijoina toimivat nuorisotyön ammattilaiset, jotka tarvittaessa jatkavat nuoren ja tämän perheen kanssa työskentelyä sovittelun päätyttyä. Menetelmää voidaan hyödyntää monisyisten konfliktien ratkomiseen.

K-0-toiminnan avulla puututaan pitkittyneisiin ja haastaviin koulukiusaamistapauksiin. Konfliktien selvittämisen ammattilainen kokoaa verkoston, jonka kanssa tilannetta selvitetään ja seurataan.

Pasila-toiminnassa tehdään töitä rikoksilla oireilevien nuorten sekä heidän lähipiiriensä kanssa. Toimintaan ohjautuu nuoria mm. Helsingin poliisin nuorisoryhmän, lastensuojelun ja sovittelun kautta.

Ripa-hankkeessa ehkäistään nuorten rikos- ja päihdekierteiden syvenemistä yhdistämällä koulutettujen kokemusasiantuntijoiden ymmärrystä ammatilliseen toimintaan nuorten parissa.

Tutkimushankkeessa Palveluiden pirunpolskasta nuorten nuotteihin tutkitaan laajan asiantuntijaryhmän kanssa sitä, miten palvelurakenteita tulisi kehittää vastaamaan paremmin rikoksilla oireilevien nuorten tarpeisiin.

NUKO-hankkeessa toteutetaan laaja-alainen verkkokoulutuskokonaisuus nuorisorikollisuudesta ja sen ehkäisystä hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä rikosseuraamusalan henkilöstölle. 

 

Aseman Lapset oli mukana viiden maan yhteisessä  Detached Youth Support -hankkeessa, jossa selvitettiin korona-ajan sosioekonomisia vaikutuksia Euroopassa keskittyen erityisesti sosiaalisesti syrjäytyneisiin nuoriin. Hankkeessa kerättiin parhaita nuoria tukevia käytäntöjä ja dokumentoitiin poikkeusajan seurauksia nuorten työllisyyteen ja koulutukseen.

Detached youthwork -projektin logo. jossa kasvomaskin kuva ja teksti

Kysy lisää!

Heikki Turkka

Heikki Turkka

tiimipäällikkö, Katusovittelu, K-0 ja Pasila

Nina Liuko

kasvattaja, Pasila-toiminta

Julia Saarholm

tutkimuskoordinaattori (Pirunpolska), kouluttaja

Mari Sirén

koordinaattori, K-0 valtakunta

Jari (Hune) Raikunen

projektikoordinaattori, Ripa-hanke

Tilaa uutiskirjeemme

© 2020 Aseman Lapset ry