Aseman Lapset on mukana Hyvän arjen rakentajat -ohjelmassa, joka tuo lisävoimavaroja ja -palveluita Vantaan Havukosken ja Myyrmäen nuorten, perheiden ja ikäihmisten tueksi. Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön käynnistämässä ohjelmassa toimii yksitoista järjestötoimijaa vuosien 2023–2025 aikana.

Hyvän arjen rakentajat -ohjelmassa yksitoista suomalaista kolmannen sektorin järjestöä rakentaa yhdessä Vantaan kaupungin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa turvallisempaa arkea lapsille, nuorille ja ikääntyville. Järjestöjen tarjoamia palveluja lisätään ja kohdennetaan Vantaalla Havukosken ja Myyrmäen alueille.

Vanhempia sekä lapsia ja nuoria tuetaan muun muassa erilaisilla ryhmämenetelmillä, konkreettisena apuna kotiin, arkielämän taitojen valmennuksella, keskustelu- ja kriisiavulla sekä tukihenkilö- ja vertaistukitoiminnoilla. Havukosken alueella järjestetään myös erilaisia tapahtumia yhdessä asukkaiden kanssa. Ikääntyneille tarjotaan Myyrmäessä etsivän vanhustyön tukea sekä tukihenkilö- ja ryhmätoimintaa. Ohjelmaan sisältyy myös valtakunnallisesti toteutettavia verkkopalveluita.

Ohjelman koollekutsujana ja rahoittajana toimii Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö, jonka lisäksi Brita Maria Renlundin muistosäätiö on myöntänyt ohjelmalle sadantuhannen euron rahoituksen. Palveluja tarjoavat järjestöt ovat Aseman Lapset ry, Aspa-säätiöDiakonissalaitosHelsinkiMissio, Koivukylän palloseura KoiPS, Kukunori ryLasten ja nuorten keskusMieli rySOS-Lapsikylä ja Suomen Punainen Risti ja Walter ry. Järjestöt toimivat yhteistyössä Vantaan kaupungin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA on mukana ohjelman kehittäjäkumppanina.

Yhdessä Lasten ja nuorten keskuksen kanssa Aseman Lapset vastaa ohjelman toiminnassa toteutettavasta vanhempien hyvinvoinnin tukemiseen suunnatusta palvelukokonaisuudesta Havukosken alueella. Aseman Lasten työmuodoista verkoston toiminnassa mukana ovat etenkin mielen hyvinvointia tukeva Friends-toiminta ja K-0 – kiusaamiseen puuttuva toiminta. Havukoskella toimitaan vahvassa yhteistyössä Vantaan kaupungin, Vantaa-Kerava hyvinvointialueen sekä alueella jo toimivan monipuolisen järjestökentän kanssa.

Lisätietoja

Sanna Asikaisen profiilikuva

Sanna Asikainen

vanhemmuuden tuen suunnittelija, Hyvän arjen rakentajat -ohjelma

Tilaa uutiskirjeemme