• 0
    eri ohjelmaversiota
  • 0
    uutta Friends-ohjaajaa (2021)
  • 0
    koulutusta (2021)

.

Friends-ohjelmalla tuetaan lasten, nuorten ja vanhempien mielen hyvinvointia. Se ehkäisee tutkitusti ahdistusta ja masennusta.

Ohjelma opettaa lapsia, nuoria ja vanhempia tunnistamaan ja käsittelemään tunteita, kannustaa myönteisiin ajattelumalleihin sekä tarjoaa selviytymiskeinoja vastoinkäymisten ja pettymysten kohtaamiseen. Friends-ohjelma vahvistaa minäkuvaa ja itsetuntoa sekä lisää uskoa omaan pärjäävyyteen.

Neljä eri ohjelmaversiota – saatavilla myös ruotsiksi

Ohjelmasta on eri-ikäisille omat versiot: Fun Friends 4–8-vuotiaille, lasten Friends 9–12-vuotiaille, nuorten Friends 13–16-vuotiaille ja aikuisten Friends yli 16-vuotiaille. Ohjelma on suunniteltu käytettäväksi erilaisissa ryhmissä esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa sekä nuoriso- ja sosiaalityössä. Sitä voidaan hyödyntää myös yksilötyössä.

Ohjelma koostuu kahdestatoista tapaamisesta. Tapaamisissa keskustellaan ja tehdään harjoituksia, joiden avulla etsitään konkreettisia keinoja selviytyä huolta tai pelkoa aiheuttavista arkipäivän tilanteista. Menetelmä perustuu vertaisoppimiseen, joten sisällöissä korostuvat omien kokemusten jakaminen sekä yhdessä tekeminen ja oppiminen.

Ohjelmassa pyritään myös vanhempien osallistamiseen, jotta opitut taidot siirtyisivät osaksi kodin arkea. Näin pyritään vahvistamaan kuuntelevaa ja keskustelevaa kotikulttuuria.

Friends-programmet på svenska

WHO:n suosittelema ohjelma

Friends-ohjelman on kehittänyt australialainen psykologian professori Paula Barrett, ja se perustuu kattavaan tieteelliseen tutkimukseen, arviointiin ja käytännön kokemuksiin. Ohjelmassa painottuvat kognitiiviset, fysiologiset ja käyttäytymisen prosessit, jotka ovat yhteydessä ahdistuneisuuden kehittymisen ja kokemuksen kanssa.

Ohjelma on yksi eniten tutkituista ja käytetyistä mielenterveyden häiriöitä ennaltaehkäisevistä ohjelmista maailmanlaajuisesti. Maailman terveysjärjestö (WHO) suosittelee ohjelman käyttöä. Suomessa ohjelman materiaalin tuottajana ja kouluttajaorganisaationa toimii Aseman Lapset ry.

Friends-ohjelman kansainväliset sivut

Aseman Lasten toteuttamaa suomenkielistä Friends-toimintaa rahoitetaan muun muassa STEA-avustuksella, Päivi ja Sakari Sohlbergin säätiön kehittämisavustuksella sekä yksityislahjoituksilla. Ruotsinkielisen Friends-toiminnan rahoittajina toimivat muun muassa Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne ja Svenska kulturfonden.

 

Kysy lisää!

Minttu Oinonen

suunnittelija-kouluttaja

Anna-Riikka Vuori

suunnittelija-kouluttaja

Armi Wallén

suunnittelija-kouluttaja
Dimitri Paile

Dimitri Paile

planerare-utbildare

Gabriela Langinauer

planerare-utbildare (föräldraledig)
Friends 15 vuotta Suomessa logo, jonka alla www.asemanlapset.fi

.

Tulevat koulutukset

Syksy 2022

29.11. ja 30.11. Lasten Friends-ohjelman koulutus (etänä)

Kevät 2023

18.1. ja 20.1.2023 Nuorten Friends-ohjelman koulutus (etänä)

24.1. ja 26.1.2023 Lasten Friends-ohjelman koulutus (etänä)

31.1. ja 2.2.2023 Fun Friends -ohjelman koulutus (etänä)

 

Kommande utbildningar

Vi har inga kommande öppna utbildningar i kalendern just nu, men du får alltid ta kontakt med oss om du vill bli Friends-ledare! Vi erbjuder gärna skräddarsydda utbildningar :)

Tilaa uutiskirjeemme

© 2020 Aseman Lapset ry