Tunne- ja mielenterveystaitojen tukeminen 20.4. ja 18.5. etänä

Koulutus on osa Turo 3.0 – Turvallinen opiskelu toisella asteella -hankkeen koulutuskokonaisuutta, joka toteutetaan kevään 2022 aikana.

.

Koulutuksen sisältö:

Tunne ja mielenterveystaitojen tukeminen 2 op

20.4. ja 18.5. klo 13-16

Live-Säätiön ja Aseman Lapset ry:n järjestämässä kaksipäiväisessä koulutuksessa perehdytään tunne- ja mielenterveystaitojen tukemiseen ja vahvistamiseen. Tutustumme siihen, mistä opiskelijan hyvinvointi muodostuu ja miten se vaikuttaa turvallisen oppimisympäristön rakentumiseen yksilö- ja ryhmätasolla. Koulutuksen teemoina: opiskelijan mielenterveys ja hyvinvointi, tunnetaidot, ryhmäilmiöt, psykososiaalisen tuen verkostot.

.

Kokoa itsellesi turvallisen opiskelun salkku!

Turo 3.0 -hankkeen koulutuksissa voit kehittää osaamistasi kahdella tavalla:

Psyykkisen, emotionaalisen ja sosiaalisen turvallisuuden vahvistamista käsitteleviä 1–2 opintopisteen paketteja on hankkeessa tarjolla kahdeksan. Voit osallistua niistä yhteen tai useampaan.

Koulutusten ensisijainen kohderyhmä on ammattioppilaitosten ja lukioiden henkilöstö. Myös muilla koulutusasteilla toimivat tai oppilaitosympäristöihin liittyvää työtä tekevät muut ammattilaiset voivat osallistua.

Koulutukset sisältävät 1–3 webinaaria, jotka järjestetään Teams- tai Zoom-alustalla. Lisäksi jokaiseen koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä sekä omaan työyhteisöön liittyvä oppimistehtävä. Kahden opintopisteen kokonaisuuksiin kuuluu myös kevyt välitehtävä.

Hankkeen koordinaattorina toimii Live-säätiö ja hankekumppaneina Aseman Lapset ry, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Luovi.

Lue lisää!


Tunne- ja mielenterveystaitojen tukeminen 20.4. ja 18.5. etänä

Huom: Ilmoittautumislomakkeella saattaa näkyä väärät päivämäärät, oikea ajankohta on 20.4. ja 18.5. klo 13–16

Ilmoittaudu 

Opiskelija kirjapinon takana

Tilaa uutiskirjeemme