Taivun, pystyn, pärjään -ohjelman ohjaajakoulutus 22. ja 24.3.2023 etänä

Friends on lasten, nuorten ja vanhempien mielen hyvinvointia edistävä sekä ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevä ohjelma.

Ohjelma opettaa lapsia,nuoria ja vanhempia tunnistamaan ja käsittelemään tunteita, kannustaa myönteisiin ajattelumalleihin sekä tarjoaa selviytymiskeinoja vastoinkäymisten ja pettymysten kohtaamiseen. Friends-ohjelma vahvistaa lasten ja nuorten minäkuvaa ja itsetuntoa sekä lisää uskoa omaan pärjäävyyteen.

Ohjelma on suunniteltu käytettäväksi erilaisissa ryhmissä, esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa sekä nuoriso- ja sosiaalityössä. Sitä voidaan hyödyntää myös lasten ja nuorten kanssa tehtävässä yksilötyössä.

Friends-ohjelman käyttö osana omaa työtä edellyttää ohjaajakoulutuspäivään osallistumista. Koulutuksessa tutustutaan ohjelman teoreettisiin lähtökohtiin, sisältöihin sekä käytännön toteutukseen. Koulutuksiin ovat tervetulleita kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset.

Koulutuksen hinta on 110 € ja se sisältää Taivun, pystyn, pärjään -ohjelman ohjaajan oppaan sekä yhden työkirjan.

Friends-ohjelmasta on käytössä neljä eri versiota. Taivun, pystyn, pärjään -ohjelma on suunnattu yli 16 -vuotiaille. Taivun, pystyn, pärjään -ohjelma koostuu viidestä teemasta. Niiden ympärille voidaan rakentaa joustavasti eri pituisia työskentelykokonaisuuksia. Teema-alueet ovat omien tunteiden tunnistaminen, tietoisuus- ja rentoutumistaidot, eri ajattelumallien tunnistaminen ja sisäisen puheen ohjaaminen, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä erilaiset ongelmanratkaisu- ja selviytymiskeinot.

Ohjelma sopii työvälineeksi monenlaisiin toimintaympäristöihin, esimerkiksi toiselle asteelle, sosiaalityöhön tai osaksi vanhempien kanssa tehtävää työtä. Menetelmä on tarkoitettu hyödynnettäväksi ryhmätoiminnassa eri-ikäisten aikuisten kanssa.

Taivun, pystyn, pärjään -ohjelman ohjaajakoulutus järjestetään etäyhteydellä 22.3. ja 24.3.2023. Koulutus on kaksiosainen, kesto molempina päivinä klo 12-15.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti toisella asteella/kyseisten ikäryhmien kanssa työskenteleville.

Nainen seisoo selin kameraan, taustalla näkyy kaksi henkilöä istumassa pöytien ääressä.

Tilaa uutiskirjeemme