Sovittelu – haastavien tilanteiden kohtaaminen 8. ja 22.11. etänä

Koulutus on osa Turo 3.0 – Turvallinen opiskelu toisella asteella -hankkeen koulutuskokonaisuutta.

.

Koulutuksen sisältö:

Sovittelu – haastavien tilanteiden kohtaaminen osapuolia kuullen, vastuuttaen ja ymmärrystä luoden 2 op

8.11. ja 22.11. 2022 klo 12.00-16.00 etänä

Koulutuksessa paneudutaan sovittelun taitoihin ja restoratiiviseen työotteeseen. Sovittelun tavoitteena on tunnistaa kiusaaminen ja konfliktit opiskelijoiden välillä ja tuoda ymmärrystä osapuolten välille. Sovittelu vahvistaa psykologista turvallisuutta ja hyvää opiskelu ilmapiiriä sekä mielen hyvinvointia.

Kokoa itsellesi turvallisen opiskelun salkku!

Turo 3.0 -hankkeen koulutuksissa voit kehittää osaamistasi kahdella tavalla:

Psyykkisen, emotionaalisen ja sosiaalisen turvallisuuden vahvistamista käsitteleviä 1–2 opintopisteen paketteja on hankkeessa tarjolla kahdeksan. Voit osallistua niistä yhteen tai useampaan.

Koulutusten ensisijainen kohderyhmä on ammattioppilaitosten ja lukioiden henkilöstö. Myös muilla koulutusasteilla toimivat tai oppilaitosympäristöihin liittyvää työtä tekevät muut ammattilaiset voivat osallistua.

Koulutukset sisältävät 1–3 webinaaria, jotka järjestetään Teams- tai Zoom-alustalla. Lisäksi jokaiseen koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä sekä omaan työyhteisöön liittyvä oppimistehtävä. Kahden opintopisteen kokonaisuuksiin kuuluu myös kevyt välitehtävä.

Hankkeen koordinaattorina toimii Live-säätiö ja hankekumppaneina Aseman Lapset ry, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Luovi. Hankkeen rahoittaa opetushallitus.

Lue lisää!

8.11. ja 22.11. 2022 klo 12.00-16.00

Ilmoittaudu 

Taulu, johon listattu Turo -hankkeen koulutuksia, vasemmalla logoja
Opetuhallitus rahoittaa hanketta -logo

Tilaa uutiskirjeemme