Cafe Walkers: Tunnetaitojen harjoittelu tuo tuloksia eri ympäristöissä to 29.4. klo 9–10.30

Cafe Walkers -keskustelutilaisuus Zoom-alustalla to 29.4. klo 9–10.30.

 

Melkein mikä tahansa lasten ja nuorten arkinen ympäristö on oiva paikka lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tavoitteelliselle vahvistamiselle. Hyvät tunnetaidot lisäävät niin yksilökohtaista hyvinvointia, ryhmän toimintakykyä kuin auttavat erilaisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Aseman Lapset kutsuu lasten ja nuorten kanssa toimivia eri alojen ammattilaisia pohtimaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisen mahdollisuuksia ja hyötyjä eri ympäristöissä.

Alustuspuheenvuorot aloittaa lasten liikunnan päällikkö Liisa Lappalainen Suomen Voimisteluliitosta. Aseman Lasten Friends-toiminta ja Suomen Voimisteluliitto ovat tehneet vuodesta 2018 lähtien yhteistyötä tunnetaito-osaamisen vahvistamiseksi voimisteluseurojen lajitoiminnassa. Puheenvuorossaan ”Vihreistä ajatuksista voittavia ajatuksia – Friends-taidot tukevat liikuntakasvatusta” Lappalainen kertoo tunnetaitoymmärryksen lisäämisen tuomista hyödyistä voimistelulajien piirissä.

Turun yliopiston professori Katja Jorosen puheenvuorossa “Tunnetaitojen harjoittelua osallistavan draaman kautta” paneudutaan sosioemotionaalisten taitojen vahvistamiseen etenkin draaman keinojen avulla. Neljäs- ja viidesluokkalaisten kanssa toteutetulla draamaharjoittelulla on pystytty tutkitusti lisäämään lasten sosiaalista kompetenssia ja empatiakykyä.

Helsingin Laakavuoren ala-asteella aloitettiin 2019 kaksivuotinen pilottihanke, jonka myötä kaikkien luokka-asteiden kanssa on systemaattisesti harjoiteltu tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Tulokset ovat jo nyt merkittäviä: yhdessä viihtyminen ja tunneilla keskittyminen paranivat, syrjintä ja kiusaaminen vähenivät.

Toiminnasta Laakavuoressa ja tuloksista tarkemmin kertovat kehittämistyössä merkittävässä roolissa olleet Me-koulun kehittämisasiantuntijat Sami Seppilä ja Sini Enqvist.

Lopuksi sana on vapaa, sillä tilaisuuden päättää keskusteluosuus. Ovatko tunnetaitojen harjoittelun keinot ja hyödyt sinulle entuudestaan tuttuja? Tarvitsetko lisätietoa tai inspiraatiota niiden parissa työskentelyyn? Onko työtovereiden tai lasten vanhempien vakuuttaminen sosioemotionaalisten taitojen merkityksestä sujuvaa?

Tilaisuutta ja keskustelua luotsaavat Aseman Lasten Friends-suunnittelijat. Tilaisuus on maksuton.

Tervetuloa! >> Ilmoittaudu

Cafe Walkersit ovat Aseman Lapset ry:n järjestämiä lapsia ja nuoria työssään kohtaaville ammattilaisille ja asiantuntijoille tarkoitettuja keskustelutilaisuuksia, joissa pohditaan lapsiin ja nuoriin liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä. Keskustelua viritetään aiheeseen liittyvillä asiantuntija-alustuksilla. Tällä hetkellä tilaisuudet järjestetään etänä.

Kuvituskuva, jossa legohahmoja, aikuisia ja lapsia.

Tilaa uutiskirjeemme