Osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen toisella asteella 5.4. ja 27.4. etänä

Koulutus on osa Turo 3.0 – Turvallinen opiskelu toisella asteella -hankkeen koulutuskokonaisuutta, joka toteutetaan kevään 2022 aikana.

.

Koulutuksen sisältö:

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen toisella asteella 2 op

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen toisella asteella 5.4. ja 27.4. klo 13–16 etänä

Koulutuksessa perehdytään muun muassa osallisuuden tukemiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen oppimisympäristöissä, opiskelijan turvalliseen koulupolku, nuoruuteen elämänvaiheena, oppimisen esteisiin, ryhmäytymiseen ja ryhmän merkitykseen oppimisen tukena.

Kokoa itsellesi turvallisen opiskelun salkku!

Turo 3.0 -hankkeen koulutuksissa voit kehittää osaamistasi kahdella tavalla:

Psyykkisen, emotionaalisen ja sosiaalisen turvallisuuden vahvistamista käsitteleviä 1–2 opintopisteen paketteja on hankkeessa tarjolla kahdeksan. Voit osallistua niistä yhteen tai useampaan.

Koulutusten ensisijainen kohderyhmä on ammattioppilaitosten ja lukioiden henkilöstö. Myös muilla koulutusasteilla toimivat tai oppilaitosympäristöihin liittyvää työtä tekevät muut ammattilaiset voivat osallistua.

Koulutukset sisältävät 1–3 webinaaria, jotka järjestetään Teams- tai Zoom-alustalla. Lisäksi jokaiseen koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä sekä omaan työyhteisöön liittyvä oppimistehtävä. Kahden opintopisteen kokonaisuuksiin kuuluu myös kevyt välitehtävä.

Hankkeen koordinaattorina toimii Live-säätiö ja hankekumppaneina Aseman Lapset ry, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Luovi.

Lue lisää!

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen toisella asteella
5.4. ja 27.4. klo 13–16 etänä

 

Ilmoittaudu 

Opiskelija kirjapinon takana

Tilaa uutiskirjeemme