Koulutus: Kiusaamisen ehkäisy kodin ja koulun yhteistyöllä

Suomen Vanhempainliiton ja Aseman Lasten järjestämä nelipäiväinen koulutus antaa osallistujille tietoa kiusaamiseen liittyvistä ilmiöistä, välineitä puuttua erilaisiin konfliktitilanteisiin ja hoitaa niitä yhteistyössä kotien kanssa.

 

Selvitätkö työssäsi lasten tai nuorten välisiä konfliktitilanteita? Kaipaatko lisää välineitä kiusaamisen ehkäisemiseen ja erilaisten konfliktitilanteiden ratkaisemiseen? Oletko pohtinut, mikä merkitys kotien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on syntyneiden ristiriitatilanteiden selvittämisessä ja miten vanhemmat voisivat olla mukana torjumassa kiusaamista?

Vakavissa ristiriitatilanteissa on huomattu, että kodin ja koulun tai oppilaitoksen yhteistyöllä on tilanteiden selvittämisessä keskeinen merkitys. Joskus ristiriitoja voi syntyä myös kodin ja koulun tai oppilaitoksen välille.

Koulutus antaa välineitä kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön siten, että kiusaamis- ja muut ristiriitatilanteet saadaan yhteistyön avulla ratkaistua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Koulutuksen avulla osallistujat saavat keinoja ottaa vanhemmat mukaan koulun ja oppilaitoksen kiusaamisen ehkäisevään työhön ja siihen, kuinka vanhempien osallisuus voidaan sisällyttää osaksi erilaisten konfliktilanteiden ratkaisemiseen liittyviä rakenteita.

Ajankohta ja toteutus

Koulutukseen sisältyy neljä etäopetuspäivää ja oppimistehtäviä. Työskentelytavat ovat vuorovaikutteisia ja dialogisia. Koulutuksen aikana osallistujat tarkastelevat omaa ja koulunsa kiusaamiseen ja laajemmin erilaisiin konfliktitilanteisiin liittyviä käytänteitä ja toimintatapoja sekä yhteistyötä vanhempien kanssa. Koulutuksessa jaetaan myös hyviä toimintamalleja.

Paikka

Zoom-webinaarialusta

Koulutuspäivät

keskiviikko 9.2.2022
tiistai 15.3.2022
torstai 31.3.2022
torstai 28.4.2022

Koulutuspäivät alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00. Koulutukseen osallistuvien toivotaan osallistuvan koko koulutuskokonaisuuteen.

Koulutuksen teemat

  • Kodin ja koulun yhteistyö
  • Kiusaaminen ja väkivalta kouluissa
  • Pitkittyneet ja vakavat konfliktit
  • Puuttumisen keinoja kiusaamiseen
  • Turvallinen arki kouluissa
  • Kodin ja koulun välinen viestintä
  • Konfliktien ennaltaehkäisy
  • Yhteisöllinen oppilas- ja opiskeluhuolto

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rehtoreille, opettajille ja opinto-ohjaajille sekä tukipalvelujen henkilöstölle kuten koulukuraattoreille, koulupsykologeille, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille, kouluavustajille ja asuntolanhoitajille.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen osallistumispaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Toivomme, että koulutukseen ilmoittautuneet sitoutuvat koko koulutuskokonaisuuteen ja osallistuvat kaikkiin etäkoulutuspäiviin. Koulutus on maksuton.

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu verkkolomakkeen kautta. Ilmoittautuminen on avoinna 26.1.2022 saakka. Osallistujille lähetetään vahvistus osallistumisesta.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä 
(Lomake Vanhempainliiton sivulla)

Järjestäjät

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Suomen Vanhempainliitto ja Aseman Lapset ry. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton.

Kuusi kättä nyrkissä, jotka muodostavat ympyrän

..

Suomen Vanhempainliiton logo

..

Aseman Lapset ry:n logo

Tilaa uutiskirjeemme