Kiusaaminen ja konfliktit näkyviksi -koulutus 3.5 ja 11.5. etänä

Koulutus on osa Turo 3.0 – Turvallinen opiskelu toisella asteella -hankkeen koulutuskokonaisuutta, joka toteutetaan kevään 2022 aikana.

.

Koulutuksen sisältö:


Kiusaaminen ja konfliktit näkyviksi, 2 op

3.5. ja 11.5.  klo 12-16

Aseman Lapset ry:n järjestämässä kaksipäiväisessä koulutuksessa perehdytään kiusaamiseen ja konflikteihin ilmiöinä sekä siihen, minkälaisten keinojen avulla erilaisia konfliktitilanteita voidaan oppilaitoksen arjessa tunnistaa ja pyrkiä ratkaisemaan. Lisäksi pohditaan miten ryhmäytymistä, ryhmien hyvinvointia ja myönteistä vuorovaikutusta voidaan vahvistaa ja tätä kautta ennaltaehkäistä uusien konfliktien syntymistä.

.

Kokoa itsellesi turvallisen opiskelun salkku!

Turo 3.0 -hankkeen koulutuksissa voit kehittää osaamistasi kahdella tavalla:

Psyykkisen, emotionaalisen ja sosiaalisen turvallisuuden vahvistamista käsitteleviä 1–2 opintopisteen paketteja on hankkeessa tarjolla kahdeksan. Voit osallistua niistä yhteen tai useampaan.

Koulutusten ensisijainen kohderyhmä on ammattioppilaitosten ja lukioiden henkilöstö. Myös muilla koulutusasteilla toimivat tai oppilaitosympäristöihin liittyvää työtä tekevät muut ammattilaiset voivat osallistua.

Koulutukset sisältävät 1–3 webinaaria, jotka järjestetään Teams- tai Zoom-alustalla. Lisäksi jokaiseen koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä sekä omaan työyhteisöön liittyvä oppimistehtävä. Kahden opintopisteen kokonaisuuksiin kuuluu myös kevyt välitehtävä.

Hankkeen koordinaattorina toimii Live-säätiö ja hankekumppaneina Aseman Lapset ry, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Luovi.

Lue lisää!


Kiusaaminen ja konfliktit näkyviksi -koulutus 3.5. ja 11.5.2022 klo 12–16 etänä

Huom: Ilmoittautumislomakkeella saattaa näkyä väärät päivämäärät, oikea ajakohta on 3.5. ja 11.5. klo 12–16.

Ilmoittaudu 

Ihmisä palaverissa pöydän ääressä

Tilaa uutiskirjeemme